Anketa: Co vám dá zahraniční studium? (3. část)

Anketa: Co vám dá zahraniční studium? (3. část)

Láká vás studium na prestižních světových univerzitách? V první i druhé části ankety jsme vám představili studenty, kteří získali šanci studovat v zahraničí díky stipendijnímu programu Nadace The Kellner Family Foundation. Nyní k nim přidáme i studentku, která studuje za podpory Bakala Foundation. Přinášíme poslední skupinu studentů a jejich odpovědi na otázky, které určitě budou zajímavé pro každého zájemce o studium v zahraničí.

Johana Typoltová, International Energy, Sciences Po Paris, France (studuje za podpory Bakala Foundation)

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

V mém oboru je to určitě široké spektrum témat, s kterými se bohužel v České republice nesetkáte, alespoň ne na akademické půdě. Zcela chybí třeba výuka ekonomických aspektů energetiky, případně financování energetických projektů, což ve Francii studovat můžete.

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Pokud myslíte práci v České republice, pak se domnívám, že ne. Vzdělání v zahraničí tu podle mě není, bohužel, oceňováno tak jako v jiných zemích. Titul z této konkrétní školy je ale naopak výhodou při hledání práce ve Francii, neboť patří mezi vysoce ceněné školy. Takže pokud byste zůstávali, výhodu pro budoucí kariéru určitě máte.

Cimbalová Agatha – University College London, obor Biomedical Sciences

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Vzhledem k tomu, že jsem do Anglie přijela teprve včera a škola mi začíná až příští týden, nemůžu na otázky odpovídat z vlastní zkušenosti, ale pouze z perspektivy studentky, která má o studiu v zahraničí své představy a různá očekávání.

Nejsem si jistá, zdali můžu říci jen jediný přínos, ale zatím se mi zdá, že největším přínosem bude osobnější přístup profesorů. S tím souvisí i větší čas strávený v laboratořích v menších skupinách a práce v týmech na nejrůznějších projektech.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Za uběhlý jeden den v Londýně jsem poznala, že je to nejvíce multikulturní město, které jsem v životě navštívila. Má škola University College London je proslulá jakožto 1. anglická univerzita, jež začala přijímat studenty bez ohledu na jejich víru a která dávala ženám stejné šance na přijeté jako mužům. Hned první přednáška, kterou jsem měla, byla právě o respektování cizích tradic, zvyků a celkově o vzájemné toleranci. Nezaznamenala jsem zatím žádnou xenofobii, kterou bych v naší, převážně jednoetnické, zemi zajisté zažila, kdyby na ulici šla jen jedna slečna v hijabu. V Londýně jich jde po ulici 20 a nikdo se ani nepozastaví.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Zatím ne.

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Do školy jsem dorazila až toto pondělí, nemůžu tedy vybírat z mnoha, avšak prozatím jsem nadšená. Asi nejvíce mě však mile překvapilo jak osobní přístup pro své studenty UCL nabízí. Nejenže máme pro první semestr každodenní schůzky s naším mentorem, který nám pomáhá zvyknout si na vysokoškolský život a je tu pro naše osobní či školní problémy, máme i speciální tutoriály, kdy je skupince pěti studentů přidělen jeden z vedoucích UCL laboratoří a společně se scházejí jednou za dva týdny a mají speciální soukromé lekce. Nejhorší prozatím nemám.

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Věřím, že studium na dobré zahraniční škole je výhodou. Není to však způsobené prestiží školy, neboť se domnívám, že tento fakt český zaměstnavatel nemusí brát nutně v potaz, je to způsobeno přídavnými hodnotami, které nám školy dávají. Zprostředkovávají různé stáže po celém světě, velice rozvětvená je i síť absolventů, tzv. alumni, kteří často přicházejí vést přednášky. Škola pravidelně trénuje naše měkké znalosti a pomáhá osobnímu vývoji. Dále podporuje mnohé spolky různých typů- od sportovních, přes kulturní až po jazykové. Mladší studenti si v užívají programu a starší si osvojí organizační schopnosti, absolvent UCL má tedy nabídnout více nežli jen diplom.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Česká republika je můj domov a přála bych si přispět k jejímu vývoji, avšak prozatím se nebráním pracovní zkušenosti v zahraničí pro nabytí více vědomostí a zkušeností.

Demovič Daniel – University of Cambridge, obor Engineering

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Otevřené dveře do světa velkých a vlivných společností a předního průmyslu.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

V dnešní době jsou již, především mezi generací studentů, rozdíly spíše nepatrné.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Nastupuji na univerzitu teprve za týden, takže zatím nikoliv.

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Zatím nemohu zodpovědět z důvodu uvedeného výše.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Záleží samozřejmě na konkrétní škole a oboru. Studium v zahraničí však kromě samotných znalostí vypovídá v určité míře i o životních zkušenostech, které jsou při ucházení se o vlivnou pracovní pozici neméně důležité.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Během několika prvních let bych si chtěl vyzkoušet práci v zahraničí spojenou s případným dalším vzděláváním a cestováním, usadil bych se však poté rád doma v České republice.

Hrdlička Aleš – University of the Arts-Codarts, Rotterdam, obor Circus Arts

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Nové kultury, kontakt s lidmi z celého světa, vědomosti a dovednosti, které v mém oboru v ČR nejsou.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Asi je moc brzy hodnotit.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Zatím ne.

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Zatím mám komplikace jen s registrací na radnici města ale jinak si užívám prostředí plné nových vědomostí a dovedností. Zatím ale nemohu nic vyzdvihnout.

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Věřím, že Vás studium v zahraničí minimálně odliší od ostatních českých studentů. Znalosti načerpané v zahraničí jsou myslím nenahraditelné.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Momentálně bych se chtěl po škole určitě vrátit a uplatnit své umění u nás. Uvidíme ale jak se tady v Rotterdamu bude vše vyvíjet.

Mácha Lukáš – University of Derby, obor Motorsport and Motorcycle Manufacturing Engineering

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Největším přínosem je podle mě životní zkušenost, kterou s sebou studium na zahraniční škole přináší. Ať už se jedná o absolvování přijímacího řízení na onu vysněnou univerzitu, samotné rozhodnutí vydat se do světa, anebo samotný život v zahraničí. Se vším začínáte od nuly, bez přátel, které jste kolem sebe doma měli. V 19 odcestujete do země, kterou neznáte, do města, ve kterém se nevyznáte. V lednici najdete jen to, co si koupíte a na talíři co si uvaříte, žádná maminka vám nic nepřipraví, ani nevypere. Nemáte možnost se na víkend vrátit z koleje domů a odpočinout si od toho všeho.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Co se týče mých britských spolužáků a spolubydlících, největším rozdílem je jejich osobní přístup, každý se mě stále ptá jak se mám, jestli je všechno v pořádku a jaký jsem měl den. Takové otázky jsem byl zvyklý poslouchat od kamarádů, u lidí které vidím poprvé v životě, mě to mile překvapuje.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Kuriózními situacemi je jistě poznávání nových lidí. Poznal jsem například Ibrahima, studenta z Říma, se kterým jsem se zhruba hodinu bavil anglicky, až jsem se dozvěděl, že jeho maminka pochází z České Skalice, takže jsme konverzaci pokračovali s jeho lámanou češtinou. Dále Španěla, stěžujícího si na britské počasí, který mi ukazoval fotky jeho kamarádů z pláže a naříkal, že on musí chodit v bundě.

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Nejlepším zážitkem byl testovací den na okruhu Silverstone, který jsme absolvovali v prvním týdnu v rámci našeho oboru. Stát v garážích kde se odehrávají souboje o setiny při přezouvání v závodech královské F1, nebo vidět testovací tým Porsche byl zážitek na celý život. Jako nejhorší zážitek bych zatím hodnotil pohled na kompletně rozebranou převodovku Ford Type 9 v rámci workshopu, jsem zvědavý, kdo to složí  :).

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Fakt, že jste vystudovali univerzitu v zahraničí, může být při hledání práce výhodou, umíte dobře jazyk, dokážete se přizpůsobit jinému stylu života, studia. Vysoké školy v České republice jsou však na velmi vysoké úrovni, mají zvučná jména, dobrou pověst a konkurence na trhu práce je tedy obrovská. Diplom ze zahraničí vám vysněnou práci sám o sobě nezajistí.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Získat pár let zkušeností v zahraničí nezní špatně, cestovat a poznávat svět, nové lidi. Po čase bych se ale jistě chtěl vrátit domů.

Skalník Marek – University of Manchester, obor Management with Industrial/pro

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Podle mého mínění je největší výhodou studia v zahraničí obecné poznání principů světových kultur, které lidem nabízí široké spektrum perspektiv, nových informací a zkušeností. Zastávám toho názoru, že bez studia v zahraničí nejde kompletně porozumět lidskému chování a motivům. Přijde mi, že při pouhém cestování se zaměřujeme především na kulturní rozdíly, naopak při studiu v zahraničí, kdy se člověk nachází na hranici několika světů, je snazší zaměřit se na to, co nás spojuje, což tvoří perfektní podnět nejen k respektování ale také pochopení tradic a chování ostatních kultur. Nejpodstatnější lekcí z mého života v zahraničí každopádně je to, že i přes jakékoliv rozdíly jsme všichni bezpodmínečně lidé.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Pravděpodobně největším rozdílem mezi studenty je to, jakým způsobem se vypořádávají s novým prostředím a zodpovědnostmi. Většina studentů například z Číny raději zůstává ve skupinách svých krajanů a mají tendenci být spíše uzavření. Naopak studenti z Evropy jsou naprostým opakem. Přestože nerad generalizuji, považuji to za velmi pochopitelné chování, jelikož obě lokace mají jiný náhled na soukromí a svobodu. Rád bych podotkl, že takové kulturní rozdíly obecně během studia mizí, především tedy kvůli diverzitě národností, přičemž člověk nachází sám sebe - bez restrikcí kulturní korektnosti a tradic.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Je dobré se připravit na to, že jazyk a jeho slovní zásoba nebude identická s tou kterou se člověk učí ve škole či v knížkách. Nějaké idiomatické fráze neznamenají to, co by si člověk myslel, i přestože doslovný překlad dává naprostý smysl. Hned po mém příjezdu jsem byl přivítán pozdravem “Are you alright?” - což v překladu znamená “Jseš v pořádku?”. Moc jsem nad tím nepřemýšlel, řekl jsem si, že asi vypadám ospalý z letadla. Hned ten samý den jsem identickou frázi slyšel ještě několikrát, při každé další jsem byl více zděšen. Nevěděl jsem co se děje. Nakonec mi to nedalo a zeptal jsem se, co je tedy se mnou spatně. Nakonec jsem zjistil, že se jedná o pouhý pozdrav. Když nad tím teď přemýšlím, tak mi to přijde vtipné, ale v tu chvíli jsem byl absolutně zděšen.

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Nejhorší zážitek byl pravděpodobně můj příjezd. Manchester je relativně velké město a i s připravenou mapou kampusu a města nebylo úplně jednoduché se zorientovat. Hned první den, kdy jsem chtěl prozkoumat univerzitu, jsem se ztratil a nevědomky šel opačným směrem. Můj nejlepší zážitek je s tímto velmi spojený. Při mé expedici do neznáma jsem potkal místní studenty, kteří mě osobně doprovodili do mé destinace a pozvali na čaj, přičemž mi vysvětlili, jak to tu vlastně chodí. Taková ochota pro mě v ten moment znamenala všechno.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Každopádně, obzvlášť pokud člověk přemýšlí nad prací v zahraničí. V dnešní době je po absolventech zahraničních univerzit relativně velká poptávka. Podle mého mínění, hlavním důvodem pro tento trend je to, že už samotné rozhodnutí vycestovat do zahraničí za účelem vzdělání vypovídá o nadstandardní samostatnosti a ochotě přizpůsobit se novému prostředí ve snaze získání lepšího vzdělání. Uznávám, že studium v České republice by bylo podstatně snazší, nicméně zahraniční univerzity nabízejí širší škálu osobních vyhlídek a možností - především pro studenty s ambicemi budovat osobní kariéru mimo území ČR.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Ano, určitě. Momentálně studuji bakalářské studium a mám v plánu v zahraničí dostudovat i magisterské, přesto plánuji se do České republiky vrátit alespoň na několik let. Vždy jsem byl v nějaké formě podporován svým prostředím, což mě velmi inspirovalo nějakým způsobem společnosti odpovědět stejnou laskavostí. Myslím si, že hodnota lidské osobnosti má dvě formy - v čem jsme dobří a k čemu jsme dobří. V něčem můžu být dobrý kdekoliv, ale to, k čemu jsem dobrý, bych rád využil ve své vlasti.

Ševčíková Adéla – Royal Academy of Music, London, obor Hudba – hra na housle

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Určitě ten v posouvání osobních a profesních limitů, neustálém objevování nových věcí, možností. Velký přínos vidím také po stránce jazykové, v navazování nových kontaktů, rozšiřování obzorů a v pocitu vlastní nezávislosti. Studium v zahraničí také nabízí prostor pro osobnostní rozvoj a tříbení si vlastních hodnot, cílů a plánů.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

V Londýně jakožto kosmopolitním městě s obrovským množstvím populace se s kulturními odlišnostmi setkáváte doslova na každém rohu ať už v jednání s lidmi v obchodech, tak také v jejich reakcích a chování na veřejnosti. Velkým rozdílem je také to, že v Londýně můžete být naprosto sami sebou bez toho, aby Vás někdo odsuzoval, neboť tu není nic standardní. Po příjezdu do Anglie mi také dlouho trvalo si zvyknout na to, že hlavní jídlo dne je večeře.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Žádnou konkrétní si nevybavuji, ale úsměvné situace někdy v komunikaci nastanou.

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Velký zážitek jsem nedávno měla z koncertu klasické hudby v Royal Albert Hall na proslulém hudebním festivalu BBC Proms. Nejhorší zážitek zatím naštěstí žádný nemám.

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Myslím si, že jednoznačně ano, vzhledem k větším zkušenostem ve všech směrech, novým znalostem a získaným dovednostem a také díky většímu přehledu ve studovaném oboru.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Po studiu bych chtěla zůstat ještě nějaký čas určitě v zahraničí, pokud se tak podaří. Na druhou stranu domů se také ráda vracím. Vše ukáže čas a okolnosti.

Švejkar Marek – Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, obor Hudba - klarinet

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Největším přínosem zahraničního studia jsou pro mě získané zkušenosti nejen odborné, ale také jazykové. Studuji hru na klarinet a francouzská klarinetová škola je tou největší výzvou pro nás klarinetisty. Studium je velmi náročné, ale rád si kladu vyšší cíle a uspokojuje mě, když mohu těchto cílů postupně dosáhnout. Proto je pro mě zahraniční studium velmi přínosné a důležité.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Kulturní rozdíly nejsou velké a francouzské prostředí je hodně podobné českému, proto ho mám rád.

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí

Nejhorší zážitek jsem měl při jedné z cest v Paříži na letiště, kdy nás vlak vysadil 5 km od letiště a cca 500 lidí šlo pěšky s kufry přes čtyřproudou silnici plnou automobilů. Byl to opravdu nepříjemný zážitek, protože letadlo na všechny nepočkalo.

Nejlepší zážitek v zahraničí je vždy ten, kdy je někdo cizí vám ochotný pomoci ve složité situaci, kdy jste na všechno sám.

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Při hledání práce je určitě důležitá hráčská kvalita a osobnost hudebníka, ale v mém oboru je zahraniční studium velmi důležité např. při různých konkurzech do světových orchestrů. Takže studium na správné zahraniční škole je pro mě důležité.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Rád bych žil v České republice a koncertoval u nás i v zahraničí. V současné době nemohu říci, kam mě hudba zavede. Moje hudební profese dovoluje cestovat po celém světě a rozdávat radost a krásnou hudbu všem a to je mým životním cílem, proto jsem si vybral složitější a náročnější cestu zahraničního studia.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější