Anketa: Co vám dá zahraniční studium? (2. část)

Anketa: Co vám dá zahraniční studium? (2. část)

Zajímá vás, jaké je to studovat na prestižní zahraniční univerzitě? V první části aknkety i nyní vám představujeme studenty, kteří získali šanci studovat v zahraničí díky stipendijnímu programu nadace The Kellner Family Foundation. Věříme, že jejich slova vás nalákají posunout se ve svém vzdělávání zase o kus dál.

Andrle Daniel – The University of Edinburgh, obor German and English Language

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Výhod studia v zahraničí je bezesporu mnoho, a to rozhodně nejde výhradně o výhody čistě akademické – ty ovšem přirozeně zůstávají tím nejdůležitějším aspektem při uvažování o možném studiu v cizí zemi. Bylo by pokrytecké nepřiznat, že velkým plusem je větší prestiž univerzit. Ať už se jednou budeme o zaměstnání ucházet v cizině nebo ve vlasti, jméno zahraniční univerzity na životopise působí přinejmenším zajímavěji než jakékoli domácí vysoké školy. Nemusí to nutně být Oxford nebo Cambridge; v Británii je mnoho dalších univerzit, jejichž jména možná nezní tak zvučně u nás doma v Čechách, avšak zde ve Spojeném království – a vlastně i v celém zbytku anglofonního světa – jsou obdobně uznávané. Dalším často zmiňovaným argumentem bývá vyšší kvalita vzdělávání, než jaké by se studentovi dostalo na českých univerzitách – to ovšem hodně závisí na jednotlivých oborech studia. V neposlední řadě se nesmí opomenout ani přínosy na úrovni lidské: studium v zahraničí sice znamená odloučení od rodiny a stávajících přátel, na druhou stranu ale přináší možnost poznat mnoho nových lidí pocházejících ze všech koutů světa.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Existuje obecně přijímaný stereotyp, který říká, že Britové jsou lidé mrzkého charakteru, konzervativní, neochotní a vůbec tak nějak uzavření všemu novému nebo cizímu – což my, coby zahraniční studenti, jsme: cizí. Nemohu mluvit za spolužáky současně studující v Anglii, ale přinejmenším zde ve skotském Edinburghu se kdokoli, kdo sem s takovým nebo podobným předsudkem dorazí, téhle zažité představy musí vzdát snad hned při prvním střetnutí se s místním člověkem. Lidé jsou tu ohromně přátelští a – když na to přijde – ochotně nápomocní v jakékoli nouzi. Takový je asi nejvýraznější rozdíl na úrovní lidské; odlišnosti se ale dají nalézt i v rovině různých zvyklostí. Zaskočil mne tu přístup ke spotřebnímu zboží: v Čechám si většina lidí hledí na podobných věcech šetřit, respektive je využívat, dokud je to možno; teprve tady v Británii začínám plně chápat, co to znamená „konzumní společnost“ – lidé jsou tu schopni zbavovat se čehokoli a to samé cokoli ještě ten samý den nakupovat, protože proč ne.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Za tu poměrně krátkou dobu, co jsem ve Skotsku, se mi ještě nepoštěstilo projít si něčím vyloženě kuriózním – ale neobával bych se, že na to nikdy v budoucnu nepřijde.

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Není snadné – ba dokonce pochybuji, zdali je to vůbec možné – zvolit pouze jeden konkrétní zážitek a přidělit mu punc toho nejlepšího ze všech… Nicméně z hlediska intenzity pro mne stejně jako pro mnoho dalších studentů-nováčků zatím nejlepším zážitkem (nebo spíše dlouhou soustavou zážitků) zůstává tzv. „Welcome Week“, tedy uvítací týden, během kterého mají studenti jen jednu jedinou povinnost, a to poznávat se s ostatními spolustudenty a bez přestávky se bavit. Nejhorší zážitek vybrat skutečně nemohu, protože žádné vyloženě zlé situace zatím nenastaly.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Jednoznačně. Zejména pokud ten který student plánuje po ukončení vysokoškolského studia pracovat k zahraničí. Například Britské univerzity jsou ve světě známější a tedy i uznávanější než ty české; přeci jenom jsme malá země. A na druhou stranu: doma v Čechách je diplom ze zahraniční univerzity jistojistě také výhodou, protože do jisté míry vypovídá nejen o schopnostech, ale i o ambicích a odhodlanosti svého majitele.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Zcela jistě bych se přinejmenším v krátkodobém výhledu chtěl vrátit zpět domů. Domov je přeci jenom domov. V Čechách máme rodiny a staré přátele. Na druhou stranu zde máme také spoustu nově navázaných přátelství, která by nám nechyběla o nic méně, než ta česká. Nicméně coby příslušník svého malého národa vůči své vlasti cítím jistou povinnost vrátit se do ní a nějakým způsobem přispět k jejímu dalšímu rozvoji, a to ať už kulturnímu, ekonomickému nebo společenskému.

Deingruber Tomáš – University of Cambridge, obor Natural Science

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Kromě zjevného vylepšení cizího jazyka a poznání nových kultur mi jako největší přínos přijde názorová pestrost. Je jasné, že i v rámci jednoho národa se najdou lidi s rozlišnými názory, ale když se sejdou Američan, Čech a Rakušan, nejen že jsou rozdílné náhledy na věc, ale liší se i spektrum probíraných témat. Po svém prvním roce tedy vím, že na věci, které mi přišly jasné, se dá nahlížet z úplně jiných perspektiv.

Mimo to i skladba předmětů a oborů může být velkým přínosem. Na některých školách v zahraničí je možno najít obory, které nejsou v ČR dostupné. Příkladem je můj obor, Natural Sciences, který nabízí větší volnost ve výběru předmětů a člověk si tak může nakombinovat přírodovědní obory tak, jak chce. Třeba fyziku, chemii a molekulární biologii.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Neřekl bych, že kulturní rozdíl mezi Čechy a Angličany je výrazný. To, že banky, doktoři a jiné instituce fungují odlišně, se dá celkem očekávat. Pokud bych měl však zmínit, co mě napadne jako první, když přijde na rozdíly, jsou to dvě věci. Jednak jsou to přehozené vlevo a vpravo, tedy jezdí se vlevo, lidé na ulici se vyhýbají vlevo, dokonce i zadní brzda kola je vlevo. A potom je to značná slušnost. Neustále se s někým zdravíte a když se s někým srazíte, tak se omlouváte, i když to nebyla vaše vina.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Na večeři v koleji, která má jako znak kohouta, jsem chtěl popsat onen kolejní symbol, ale nenapadlo mě lepší slovo než „cock“. Nato se všichni, kteří tam byli se mnou, začali smát. Tak alespoň dnes vím, že se neutrálně, tedy bez jakéhokoliv skrytého významu, řekne kohout  „rooster“.

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Nejvíce vzpomínám na přednášky různých špičkových vědců, ať už to by Sir Harold Kroto, laureát Nobelovy ceny za chemii za objev fullerenů, nebo Dame Julia Slingo, vedoucí vědkyně britské meteorologické kanceláře. Na druhou stranu se mi vůbec nestýská po dojíždění na kole v dešti. Naštěstí jsem proti dešti vybaven, ale i tak se v slejváku hrozně špatně jezdí.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Řekl bych, že ano. Zaprvé je to známka určité úrovně samostatnosti a odhodlanosti k neobvyklým krokům. Zadruhé ukazuje, že student musí přijatelně zvládat cizí jazyk, a to i v odborné úrovni.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Pro to, kde po škole zůstanu, nechávám otevřená vrátka. Záleží na tom, jaké příležitosti se naskytnou.

Licková Viktorie – Coventry University, obor Illustration and Graphics

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Člověk se velmi rychle stane otevřenějším všemu, cizím kulturám, novým zážitkům a dovednostem. Musíte se rychleji přizpůsobit situaci, osamostatnit se, ale je to neuvěřitelná příležitost, která přímo kypí osobní svobodou.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Studuji v Anglii, takže častá konzumace čaje je samozřejmostí a kulturně je Velká Británie mnohem rozmanitější než Čechy. Nenarazila jsem však na zásadní rozdíly, možná až na to, že Češi jsou oproti Britům neuvěřitelně neomalení; vždy, když se vracím domů, se potýkám s nedostatkem omluv a milých úsměvů jen tak.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Žádná se mi nevybavuje.

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Nejlepší zážitek je celá tato příležitost. Potkala jsem tu tolik úžasných lidí, lépe poznala sebe sama, naučila jsem novým věcem, cítím se velmi obohacena tím, že tu jenom jsem. Nejhorší zážitek nemám, zažila jsem pár těžkých chvilek při obecném zařizování, ale vše se vždy vyřešilo k nejlepšímu.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Určitě. Naučíte se pracovat s jinými lidmi, lépe komunikovat, jste flexibilnější, nemluvě o znalosti jazyka. Všechny schopnosti, které v zahraničí získáte jsou ceněny v životopisech i pracovních pohovorech.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Obojí. Láká mě vrátit se a šířit nově nabyté dovednosti v Čechách, protože mám pocit, že jako země máme velký potenciál. Jsem doma ráda a určitě se vrátím, i kdyby jenom na nějakou dobu. Na druhou stranu mě láká spousta dalších zemí k dalšímu studiu, práci i životu, takže uvidíme.

Mach Martin – University of Oxford, obor Matematika

Jaký je podle Vás největší přínos studia v zahraničí?

Hlavní přínos spočívá v opuštění komfortní zóny, což plyne především ze změny prostředí a vykročení do neznáma. Pro mne to tedy byla mimo jiné příležitost postavit se na vlastní nohy. Mezi další přínosy patří například možnost seznámit se se spoustou lidí ze všech koutů světa a často samozřejmě také kvalita výuky.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Setkávám se s pestřejším spektrem kultur, než jaké bych očekával tady. S tím souvisí samozřejmě i trochu jiný způsob trávení času a stravování. Například je tam větší podíl vegetariánů. Na druhou stranu ale tamější kultura není na míle vzdálená té naší.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Nejkurióznější situace nastala, když jsem došel do nemocnice a byl jsem podroben úvodnímu vyšetření, načež jsem pak čekal na skutečné ošetření. Když jsem konečně přišel na řadu, dostalo se mi ujištění, že jsem v pořádku.

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Můj nejlepší zážitek byla nejspíš koupě kola. Můj rozpočet byl docela nízký a tak jsem si po dlouhém rozmýšlení pořídil poněkud oprýskaný krásný starý silniční bicykl. Z odřených nápisů na rámu leccos nasvědčuje tomu, že se jedná o model s velkolepým jménem Eddy Merckx Super Prestige.

Můj nejhorší zážitek byl patrně, když jsem zanedlouho své nové kolo musel několik ulic nést na rameni a vysloužil jsem si pobavené pohledy několika kolemjdoucích. Nutno ovšem podotknout, že kolo mělo prázdnou duši a z jistého důvodu nešlo vést vedle mne.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

To souvisí s mojí odpovědí na otázku o přínosech takového studia, totiž že to je zkouška samostastnosti i známka odhodlání a cílevědomosti. Při hledání práce v zahraničí je to navíc dobrá jazyková zkušenost.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Mám v České republice své povinnosti, ale zpřetrhat vazby v zaraničí také nepůjde. V tuto chvíli mám naštěstí dost času, abych oba aspekty v budoucnu správně skloubil.

Maňas Petr – The University of Edinburgh, obor Software Engineering

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Těch přínosů je samozřejmě mnoho, ať už jde o rozvinutí znalostí cizího jazyka nebo poznání nových lidí z naprosto odlišných kultur, ale já osobně považuji za největší přínos kvalitu studia. Žebříčky univerzit sice mohou být (a jsou) zavádějící, ale kvalita univerzit jako třeba Cambridge nebo Stanford se nezapře a tyto světové jedničky zkrátka nemůžeme srovnávat s těmi našimi.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Zatím jsem si u Skotů a Britů obecně všiml, že jsou daleko otevřenější a přátelštější než Češi. Nechci tím říct, že my bychom snad nebyli dostatečně přátelští, ale spíš že v Praze se mi málokrát stalo, že by se se mnou najednou dal do řeči náhodný kolemjdoucí, což se mi za dva týdny v Edinburghu stalo už několikrát.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Jednou jsme tak se spolužákem seděli venku na lavičce a povídali si, načež přišla jedna Skotka, bez žádných zábran si sedla vedle nás a začala se nás vyptávat na život, co tam děláme a co máme v plánu. Jelikož jsme z toho byli oba poměrně v šoku a pořádně jsme jí kvůli silnému skotskému přízvuku nerozuměli, tak jsme tam chvíli v trapném tichu seděli, až konečně odešla. (Exemplární případ přílišné skotské otevřenosti)

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Jelikož mé zahraniční studium zatím trvá jen dva týdny, nemám z něj dostatek zážitků, abych některé mohl označit za nejlepší či nejhorší. Což mě ale opravdu fascinovalo, byla internetová infrastruktura mé univerzity. Na jakoukoli otázku týkající se studia či života v Edinburghu jsem byl vždy schopen najít odpověď na veřejných stránkách školy či na velmi rozsáhlém interním portále, proto bych objevování těchto služeb označil za zatím nejlepší zážitek. Na druhou stranu navigace skrz toto moře služeb by si občas zasloužila titul nejhoršího zážitku.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Určitě ano. Pokud se jedná o jednu z prestižních zahraničních škol, ta výhoda může být ohromná oproti těm českým, a to jak ve světě tak v Česku. Za výhodu ale považuji i studium na těch méně prestižních zahraničních školách, protože to automaticky znamená, že ten daný jedinec byl schopen vystudovat školu v jiném jazyce než v tom svém mateřském a dokázal se zařídit v cizím prostředí. I přesto si ale myslím, že schopnosti a mimoškolní zkušenosti vždy převažují blyštivý titul.

Sova Martin – University of Exeter, obor Computer Science with Industrial Placement

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Je důležité si uvědomit, že studovat v cizí zemi je zcela odlišné od pouhé návštěvy nebo dovolené. Při dlouhodobém pobytu člověk podrobně pozná cizí kulturu a pochopí jiné normy, než na které je zvyklý, což považuji za jeden z nejdůležitějších zážitků. Člověk také pochopí svou vlastní kulturu prostřednictvím nového objektivu, protože ziská nový pohled, který podporuje globální povědomí. Jeden z našich profesorů nás dokonce povzbuzuje, abychom se zapojili do zahraničních studijních programů, protože si uvědomíme, že existuje jiné prostředí a silně kontrastní kultury, které mají jinou mentalitu. Náš svět je stále více globální a seznámit se s cizí kulturou (například prostřednictvím studia v zahraničí) je skvělý způsob, jak se prosadit jako vhodný zaměstnanec pro světové společnosti po absolvování studia.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Myslím, že jedním z hlavních rozdílů, kterých si student všimne během prvních dnů v zahraničí je, že český humor se výrazně liší od ostatních. Je nevyhnutelné při trávení času v Anglii, že uslyšíte o pojmu "banter", což jsou přátelské, škádlivé poznámky mezi přáteli. I když toto žertování není tak běžné v jiných kulturách, je to téměř základ britskému humoru. Ačkoliv tento rozdíl může být nezvyklý pro mnoho cizích studentů, mně se tyto kulturní rozdíly líbí. Věřím, že to není pouhé prostředí, jako třeba architektura nebo dvoupatrové autobusy, které jsou hlavním rozdílem studování v zahraničí, ale že jsou to více způsoby, jakými se lidé baví a které jsou nejvíce fascinující.

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

V Anglii mám často problém s nedorozuměním s místními obyvateli, zvláště pokud komunikuji s lidmi ve venkovských oblastech, kteří mají specifický přízvuk a který je odlišný od "mezinárodní" angličtiny.

Foto: Studenta

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Nejlepší část studia v zahraničí je podpůrná skupina, kterou naše škola poskytuje, a která je dostupná všem studentům. Není běžné očekávat, že vysoké školy zajistí dostatečnou podporu pro všechny studenty, protože některé vysoké školy mají i více než 20.000 studentů. Proto jsem rád, že oddělení mají účinné způsoby, jak se ujistit se, že se dostatečně komunikuje se všemi studenty (zejména prostřednictvím konzultací, seminářů, a podpory od doktorandů). Je důležité tyto programy ocenit a využít, protože ne každý dostane tento typ podpory.

Můj nejhorší zážitek se stal kvůli nespolehlivosti veřejné dopravy. Stalo se mi mnohokrát, že jsem musel někam dojet včas, jako například na seminář, přednášky či pracovní pohovor, ale autobus nepřijel v danou dobu. V Česku je dopravní systém samozřejmostí, na kterou se každý může spolehnout.

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Myslím, že výhody, které absolvent získá po studiu v zahraničí do značné míry závisí na předmětu a místu kde chce student pracovat po univerzitě. V mém případě, moje vysokoškolské studium nabízí konexe pro hledání vhodných pracovních míst a také nabízí roční pracovní umístění, které mi pomůže získat práci po absolvování studia.

Neřekl bych, že zahraniční univerzity jsou mnohem lepší než univerzity v České republice, protože mnoho českých univerzit nabízí podobné programy. Nicméně si myslím, že ve většině případů mi zahraniční studium umožní najít práci po celém světě snadněji, a to především z důvodů, že nabízí velmi dobré programy, které zajištují spojení se společnostmi po celém světě. Studium v zahraničí také rozvíjí plynulost cizího jazyka, což zaměstnavatelé ocení. Také, pokud máte v plánu pracovat v určité zemi, je dobrý nápad, aby student zvážil studium v té určité zemi, protože podniky mají často spojení s mistními vysokými školami a s profesory, kteří vám mohou napsat doporučení.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

V současné době studuji bakalářský program, který se zaměřuje na počítačovou vědu. Pracovat v  České republice je rozhodně v mých plánech do budoucna, protože je zde rychle rozvíjející se IT sektor, což znamená, že nabízí mnoho pracovních příležitostí v nových firmách. Nicméně mám také v plánu pracovat v zahraničí pár let.

Zemachová  Michaela – The University of Edinburgh, obor Social Work

Jaký je podle vás největší přínos studia v zahraničí?

Za největší přínos studia v zahraničí považuji rozhled, který studium nabízí. Nejenže jako student mám přístup k prestižnímu vzdělání, ale po dokončení svého oboru za sebou budu mít také 4 roky života v jiné zemi. Domnívám se, že dlouhodobý pobyt v zahraničí umožňuje člověku nahlédnout do mentality v jiných částech světa a obohacuje tak jeho perspektivu k životu. Navíc, univerzitní města (jako je třeba Edinburgh, kde studuji), kde se potkávají lidé z celého světa a sdílí své zkušenosti a znalosti, činí lidi tolerantními, což je v dnešní době velice důležité.

Zaznamenali jste nějaké výrazné kulturní rozdíly? Jaké?

Zatím mám za sebou necelé tři týdny života ve Skotsku, takže jsem určitě ještě neviděla a nezažila vše, co je zde k vidění. Řekla bych však, že největší rozdíl mezi státními školami u nás a zde je balanc mezi důrazem na samostatnost, ale zároveň poskytování všech základních služeb, které by studenti mohli potřebovat (co se týče studia, ale také třeba duševního zdraví).

Dostali jste se v zahraničí do nějaké kuriózní situace?

Jak jsem uvedla, do Edinburghu jsem se přestěhovala teprve před necelými třemi týdny, takže mě ještě nic kuriózní nepotkalo, ale nepochybuji, že to přijde.

Jaký je váš nejlepší a nejhorší zážitek ze studia v zahraničí?

Nejlepším zážitkem je zatím celý můj pobyt. Neustále žasnu nad tím, jak dobře se univerzita o studenty stará ve všech ohledech - od informací o daném oboru po zajištění doktora. Kdybych musela uvést nejhorší zážitek, pak by to jistě byl konec prvního týdne neboli "Welcome weeku," při kterém jsem dostala tzv. "freshers' flu," o které se traduje, že zasáhne každého nováčka a kvůli které jsem proležela zbytek týdne doma.

Foto: Studenta

Myslíte si, že je studium na zahraniční škole při hledání práce výhodou?

Určitě záleží na škole. Jsou univerzity, které jsou známé v České republice a můžou pomoct při hledání práce. Také věřím, že zaměstnavatelé koukají nejenom na výši vzdělání, ale také na jeho kvalitu. Ovšem v některých případech je studium v zahraničí i nevýhodou pro hledání práce v ČR, protože obory jako třeba právo jsou velmi specifické pro každý stát.

Chtěli byste se po škole vrátit domů nebo zůstat v zahraničí?

Osobně bych po dokončení bakalářského studia chtěla pokračovat v magisterském studiu v zahraničí a získat co nejvíce zkušeností po celém světě. Ovšem určitě plánuji se do Česka vrátit aspoň na pár let, abych mohla předat všechny znalosti, kterých jsem při studiu/práci v zahraničí nabyla.

Poslední část odpovědí studentů, kteří si pro své studium vybrali zahraniční univerzitu, vám přineseme příště.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější