Čtyři tipy, jak udržet motivaci při výuce jazyků

Čtyři tipy, jak udržet motivaci při výuce jazyků

Motivace je při výuce cizího jazyka to nejdůležitější. I přes to, že máte k dispozici nespočet studijních tipů, postupů a metod, jak se učit slovní zásobu, jak ukládat naučené do dlouhodobé paměti, jak se učit efektivněji atd., to vše bude bezvýznamné, pokud ztratíte motivaci k výuce cizího jazyka.

Jak si ale motivaci udržet a jak s ní správně pracovat? To se dozvíte v našem článku.

První tip: Umění stanovit si jasný cíl

Víte, proč vlastně cizí jazyk studujete? Jaký je Váš cíl? Jestliže se učíte cizí jazyk pouze ve škole jako povinný předmět, je pravděpodobné, že nebudete zaznamenávat velké pokroky a že i po více letech budete stále začátečníci. Pokud si stanovíte cíl studia, který pro vás bude mít hlubší smysl - osobní motiv, pak se ve studiu posunete mnohem více a půjde vám to snáz. Můžete si třeba říci, jaké nové možnosti vám znalost cizího jazyka přinese. Jaké příjemné pocity budete zažívat. Jak budete vnímáni okolím. Je důležité, abyste si smysl výuky dokázali sami před sebou obhájit. Po tomto důležitém kroku vás čeká druhá fáze.

Nyní je potřeba, abyste si stanovili konkrétní jazykové cíle. Při jejichž stanovování byste se měli držet určitých zásad. Pomůže vám známá poučka SMART. Cíl by měl být specifický, konkrétní. Měřitelný. Akceptovatelný. Reálný, uskutečnitelný. A měl by být časově omezený. Cíl „chci umět anglicky“ je tedy velmi nevhodný právě proto, že je velmi obecný, neměřitelný a příliš vzdálený. Takovéto obecné cíle si nikdy nedávejte. „Chci umět anglicky“ tedy rozložte do dílčích cílů, které splníte například do konce týdne. Budete tak mít dobrý pocit ze splněného dílčího cíle a udržíte si motivaci pro další studium.

Foto: Studenta

Zde je pár tipů na vhodné dílčí cíle. Dokázat přeložit alespoň polovinu jídel na anglickém jídelním lístku. Přeložit si oblíbenou anglickou písničku do češtiny. Nebo se naučit 10 vět a frází tzv. „small talk“. Své cíle si napište a poznamenejte si k nim i termíny, do kdy jich chcete dosáhnout. Popřemýšlejte i nad způsobem, kterým chcete k cíli dospět. Například zda se přihlásíte do kurzu, najdete si individuální výuku, budete samouk atd.

Druhý tip: Umění odměnit se

Jestliže máte sepsané dílčí cíle, připište si k nim i odměnu, kterou si dopřejete, když cíl splníte. Málokdo se umí odměnit. To, že lidé cíle dosáhnou, berou jako samozřejmost. Většina si v duchu řekne, že to ani nestojí za řeč, a to je chyba. Pro lidskou psychiku je odměna velmi důležitá, pomáhá udržet motivaci a je spojená i s příjemným pocitem. Koupíte si něco hezkého na sebe? Zajdete si na dobré jídlo? Pojedete na výlet? Lidský mozek pozitivní pocity uloží, a to bude hnací motor pro motivaci do dalšího studia.

Třetí tip: Umění nezhroutit se, pokud se cíl nepodaří splnit

Když jde vše podle plánu a cíle dosáhnete, následuje odměna. A co když se cíl nepodaří splnit? Má přijít trest? Ano, většina teoretiků to vidí jasně. Podle našeho názoru do výuky negativní emoce ale nepatří a motivaci trestem nedoporučujeme. Ledaže byste se nebrali tak vážně a uměli byste se potrestat s nadhledem a s humorem. Například byste si museli obléknout šílený starý svetr se sobem, zazpívat před přáteli karaoke nebo si vymyslet nějaký podobně šílený trest. Ať už se rozhodnete pro trest nebo ne, rozhodně se z nesplnění cíle nemusíte hroutit. Neznamená to, že jste špatní vy, ale že jste si možná cíl špatně definovali. Vraťte se k poučce SMART a zkuste si důvod neúspěchu definovat. Možná zjistíte, že jste si dali moc obtížný cíl. Nedopřáli jste si dostatek času pro jeho splnění nebo byl cíl moc obecný. Vydefinujte cíl nový a vyvarujte se předchozích chyb.

Foto: Studenta

Čtvrtý tip: Umění najít si spřízněnou duši

Nebýt v tom sám, protože ve dvou se to lépe táhne. Zkuste si najít někoho, kdo se také snaží osvojit si cizí jazyk stejně jako vy. Studijní partner vám pomůže motivaci udržet. Máte společný cíl. Můžete sdílet své studijní výsledky nebo si spolu procvičovat konverzaci. Ke studiu pak budete i díky němu cítit větší závazek, protože svého studijního partnera v tom nebudete chtít nechat samotného. Vaším parťákem může být i samotný lektor. Výhodou je, že vám nepochopenou látku může ihned vysvětlit. Když něčemu nerozumíte, nejde vám to a ztrácíte motivaci v dalším studiu. Proto je důležité mít možnost konzultace a ujištění se, že látce rozumíte.

Závěrem …

Způsob výuky cizích jazyků vybírejte podle toho, jak vás baví. Neboli jak vás motivuje k další výuce. To je ta nejlepší cesta, jak si cizí jazyk skutečně a efektivně osvojit.

Přečtěte si i náš další článek o efektivních metodách učení, například „Jak zabránit zapomínání naučené látky

Chcete se pustit do výuky cizího jazyka? Zkuste jazykové kurzy na www.onlinejazyky.cz.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější