Vysokoškoláci: nejdůležitější je umět jazyk a být komunikativní

Vysokoškoláci: nejdůležitější je umět jazyk a být komunikativní

Podle průzkumu, jež provedla společnost Procter & Gamble mezi více než patnácti sty českými vysokoškoláky, by více než polovina dotazovaných chtěla po ukončení svých studií získat práci v nadnárodní korporaci. Celých 42 % z nich by chtělo pracovat pro nadnárodní společnost v České republice, dalších 29 % v zahraničí.

Dvě třetiny respondentů zamýšlí dosáhnout manažerské pozice, 48 % z nich by se do pěti let od absolutoria spokojilo s pozicí na úrovní středního managementu. Celých 31 % však očekává, že by do pěti let mohlo dosáhnout top manažerské pozice. Výsledky průzkumu bezesporu ukazují na to, že o své budoucí profesní kariéře máme poměrně velké ambice.

Nejdůležitější jsou zkušenosti

Průzkum také ukázal, jaké schopnosti jsou podle českých vysokoškolských studentů nejdůležitější při hledání budoucího zaměstnání. Z výsledků je jasné, že studenti v tomto ohledu nepovažují za příliš důležité své studijní výsledky nebo znalosti získané během studia. Podle 65 % z nich je pro získání práce nejdůležitější aktivní přístup a samostatné získávání zkušeností.

Při hledání zaměstnání považuje většina studentů (63 %) za důležité mít dobré komunikační schopnosti, jazykové znalosti (53 %) a praktické profesní zkušenosti (52 %). Pokud jde o získávání těchto schopností a zkušeností, kloní se dotazovaní studenti k názoru, že nejlépe je pro další pracovní rozvoj připraví praxe a stáže v daných firmách, společnostech.

Foto: Studenta

Projekt pro studenty všech vysokých škol!

Společnost Procter & Gamble představila nový projekt P&G Academy, jehož hlavním cílem je  efektivně doplnit znalosti studentů získané během vysokoškolského studia o praktické poznatky a zkušenosti – a to především prostřednictvím seminářů, intership aktivit, vzdělávacích aktivit a tréninkových programů.

Program, který obecně pomáhá studentům vyznat se „ve světě businessu“, také funguje jako fórum, jež jim umožňuje setkávat se a komunikovat se zkušenými odborníky společnosti. P&G Academy je také platformou nabízející možnost dozvědět se něco o perspektivách i osobních zkušenostech odborníků firmy P&G a o konkrétních pracovních příležitostech, které firma mladým lidem nabízí.

Více informací o společnosti Procter & Gamble najdete na www.pg.com, o možnostech stáží a pracovních příležitostech se více dozvíte na www.mypgcareer.com.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější