Divoké večírky, rozbitý nábytek a rvačky studentek

Divoké večírky, rozbitý nábytek a rvačky studentek

Představujete si život na kolejích jako nikdy nekončící party? Nějaká pravidla tu přece jen existují a na jejich dodržování dohlíží kolejní rada. „Nejčastěji řešíme problémy s nevhodným chováním. Party mnohdy končí vyhazováním lahví z okna či rozbitým vybavením koleje,“ uvádí jako příklad Jakub Krejčí, předseda Centrální kolejní rady VŠE.

V těchto případech se přistupujei k udělení pokuty 5000 Kč za porušení kolejního řádu. Jen na Blanici byla pokuta v letošním akademickém roce rozdána již šestkrát. Nejčastěji za hmotné škody.

Mimo „běžné“ situace se však občas najde i kuriozita, se kterou je nutné se poprat. „Na Jarově na ,eFku‘ řešila tamější kolejní rada lidský exkrement na schodišti. Jindy se zase na Jarově II. ve výtahu zaseklo několik studentů v důsledku přetížení maximální nosnosti výtahu,“ dodává Jakub. A složité bývají i začátky, když si při nastěhování nesednete se spolubydlícím. „Na Blanici se nám při ubytovávání v září málem poprala dvě děvčata, na první pohled si příliš nepadla do oka.“

V extrémních případech dochází až k vyhození z koleje. „Letos jsme již dva studenty z kolejí vyhodili, a to za hrubé porušení kolejního řádu. Je to situace vskutku výjimečná, ale o to náročnější je celý proces takového vyloučení, přece jen se jedná o smluvní závazek. Takový postup vedoucích příslušné koleje musí schválit kolejní rada, posléze vzniká nárok na odvolání, kdy poslední instancí stále ještě zůstává rektor VŠE. Nezáleží na tom, jaké je období, zda uprostřed semestru či září, v tomto ohledu je třeba jednat,“ vysvětluje Jakub.

Centrální kolejní rada

je zastřešující orgán, pod který spadají všechny další kolejní rady. Celkem pod VŠE spadá 7 kolejí, takže Centrální kolejní rada má 35 členů. Zatímco tato rada je spíše institucí, jednotlivé kolejní rady zastávají výkonnou funkci. A mají široký záběr. Zastávají funkci poradního a kontrolního orgánu. V praxi to znamená, že se podílí na přípravách a schvalování změn na kolejích, přidělují ubytování všem studentům a mají na starosti i veškerou komunikaci.

Pokud budete mít na koleji nějaký problém, je lepší zajít za kolejní radou než jen sepsat výkřik na Facebook. Pokud se problém nenahlásí vedoucí či kolejní radě, není nikdo, kdo by to řešil. Což je škoda, protože čím jsou studenti starší, tím větší mají nároky na komfort a klid. A tím méně jsou ochotni se přizpůsobit. Neřešením problému tak na koleji spíše trpí.

V pravidlech se ale tyto koleje od jiných příliš neliší. Zásadní rozdíl je však v tom, jakou pozici zaujímá kolejní rada na VŠE oproti UK či ČZU. Na VŠE je její působnost daleko širší, už jen proto, že rozděluje studentské ubytování. Studenti zde navíc mají mnoho možností, jak ovlivnit dění na kolejích. Pokud mají náměty či připomínky, mohou je sdělit na zasedání rady. Navíc jsou zde k dispozici různé druhy aktivit, jako je posilovna, fotbálek, projektor či klavír. Na Roosveltově koleji je dokonce i gril. Kolejní rada dále organizuje sportovní a kulturní akce, aby měli studenti na kolejích různé možností vyžití. Můžete tak zavítat na hodinu aerobiku, zúčastnit se doučování či promítání filmu, nebo si půjčit pálky na stolní tenis či fotbalový míč.

Při oboustranné snaze se dá s radou domluvit na ledasčem. „V současné době třeba jednáme s provazochodci, kteří chtějí přejít mezi Otavou a Blanicí,“ uzavírá Kuba.

Foto: Studenta

Anketa

Ivča (Kolej Vltava):

Bydlela jsem na Vltavě jako jedna z mála prváků a přišlo mi to fajn. Měli jsme klidné patro. Vadily mi akorát pračky, protože byly staré a už měly odslouženo. A občas byly mimo provoz výtahy.

Lucie (Kolej Blanice):

Bydlela jsem na Blanici, kde je hodně prváků. Pro začátek na seznámení je to fajn a dalo se vylézt i na střechu. Bývalo tam ale hodně hluku a často nejezdily výtahy.

Jana (Jarov):

Bydlela jsem na kolejích na Jarově a nebyla jsem spokojena vůbec. Na buňce nás bylo oproti jiným kolejím i šest nebo osm. V tom se nedalo učit, nebyl tam klid. Požádala jsem o přeřazení.

Text: Veronika Doskočilová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější