Jak efektivně používat on-line dotazníky ke studiu

Jak efektivně používat on-line dotazníky ke studiu

Znáte to, potřebujete k seminárce udělat průzkum a nechce se vám pobíhat po městě s dotazníkem a hledat vhodné respondenty. Pravděpodobně si ušetříte čas tím, že vytvoříte on-line dotazník, zveřejníte ho a respondenti už se najdou sami. A je hotovo. Některým učitelům ale přijde tato metoda neseriózní a nemá podle nich co ve vysokoškolských pracích dělat. Jak je přesvědčit o tom, že vaše výsledky jsou reprezentativní a mají svou váhu? Zeptali jsme se přímo jich!

Ne každý on-line dotazníky odmítá

Názory na on-line dotazníky nejsou vždy negativní. Najdou se i nadšení kantoři, kteří je využívají v rámci výuky statistiky, nebo je rádi doporučují v rámci diplomového semináře. Jiní je vnímají střízlivě. Říkají, že jde o nástroj, který se dá používat jak dobře, tak špatně. Poslední skupinu jsme zmínili hned v úvodu. Jsou to přísní vyučující, pro které jsou internetové dotazníky podřadné a neseriózní. Například na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem při vypracování bakalářských a diplomových prací používání dotazníkové služby Vyplňto.cz úplně zakázali.

V čem je problém?

„Předpokládám, že nejčastější výtkou ze strany vyučujících bude fakt, že studenti v on-line průzkumech získají nerelevantní data od nereprezentativního vzorku respondentů,“ komentuje provozovatel Vyplňto.cz Marek Demčák.

Server přitom nabízí více možností. Dotazník se dá nastavit jako veřejný, nebo neveřejný. Pokud ho zveřejníte, budou ho vyplňovat návštěvníci portálu, což jsou převážně mladí lidé-studenti, maximálně do čtyřiceti let. Pokud je potřeba provést průzkum v nějaké přesně definované skupině lidí, dotazník nezveřejníte a oslovíte respondenty sami.

„V případě nutnosti vzorku odpovědí celé společnosti Vyplňto.cz logicky moc nepomůže, protože zejména starší a méně vzdělaní lidé se na internetu buď vůbec nevyskytují, nebo je není možné efektivně přes internet oslovit. Důchodce s přístupem na internet navíc těžko může vyjadřovat názory důchodců, protože průměrný důchodce internet doma nemá,“ dodává Demčák.

Jak na to jít správně?

„Správný postup je takový, že si člověk vytvoří neveřejný dotazník a sám si sežene respondenty. Trvám na tom, že je to pouze nástroj na zpracování dat, nikoliv služba, která umí sama o sobě udělat výzkum,“ myslí si Radim Bačuvčík vyučující na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Takže pokud děláte celospolečenský průzkum, proveďte nejprve dotazování lidí dosažitelných na internetu, a poté se vydejte do ulic a získejte odpovědi od starších občanů osobně. Server Vyplňto.cz nabízí aplikace pro mobily a tablety, ať už máte systém iOS, Android nebo Windows. Takže se tak jako tak vyhnete zdlouhavé metodě tužka-papír, což vám hodně usnadní práci.

Pro celospolečenskou statistiku může být výsledek získaný pouze z odpovědí návštěvníků dotazníkového portálu nereprezentativní také z jiného důvodu. Výsledek takto provedeného průzkumu je totiž často mnohem optimističtější, než jaká je realita. Zkreslený je proto, že v panelu odpovídají lidé, kteří mají k danému tématu vztah. To může být dobré při hodnocení nějakého produktu, ale taková data nejsou reprezentativní vůči populaci.

Dotazníkový server vás to sám naučí

„Poučné je také prohlížení výsledků již realizovaných dotazníkových šetření, které jsou například na serveru Vyplňto.cz volně přístupné. Procházením některých takových výzkumů se studenti učí, jak má správný dotazník vypadat, případně jakých chyb se jejich autoři dopustili. Pokud má dotazník nízkou návratnost, zkoušíme hledat příčiny toho, proč se takovému dotazníku respondenti vyhýbali nebo jeho vyplňování často nedokončili,“ dělí se o svou zkušenost Václav Friedrich Technické univerzity v Ostravě, který využívá služeb serveru ve svém předmětu Statistické metody v marketingu.

Někteří učitelé statistiky si nedokážou výuku svého předmětu představit bez počítačů a nějakého statistického programu, jiní volí raději „klasiku“ s ručními výpočty a statistickými tabulkami. Obdobné je to i ve vztahu k on-line dotazníkům. Jsou učitelé, kteří takové služby ve svých předmětech využívají, jiní dávají přednost klasickým formám dotazování.

„On-line dotazník je pouze nástroj, který můžete používat dobře nebo špatně. V dnešní době je to lepší nástroj než klasický papír nebo přepis do Excelu, bohužel tato snadnost dává lidem pocit, že je to celé hračka. Není,“ shrnuje Radim Bačuvčík.

Text: Jekatěrina Tkačenko

Foto: Susan Sermoneta

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější