Jděte na kolo s děkanem

Jděte na kolo s děkanem

Studentské spolky při školách představují spoustu možností. Poznáte přes ně nové kamarády, můžete vycestovat do zahraničí, pořádat party, starat se o zahraniční studenty... zkrátka je toho dost. Pokud studujete ČVUT, můžete vyzkoušet Studentskou unii a zapojit se do jednoho z mnoha klubů, které zastřešuje, nebo se zapojit přímo do dění v unii. Možností, jak strávit léta na vysoké než jenom biflováním, je spousta. 

Studentská unie ČVUT je organizace, která pomáhá studentům při studiu na vysoké škole, zpestřuje jejich volný čas, ale také jim pomáhá zapojit se do pracovního procesu. V rámci unie jsou po celý rok organizovány nejrůznější akce – jarmarky, festivaly, koncerty apod. Další aktivitou unie je snaha o zlepšení spolupráce mezi rektorátem a vedením fakult se studenty. Jedním z projektů, který SU pořádá, je projekt Ahoj techniko! Akce si klade za cíl přivítat nové i stávající studenty ČVUT a v jeho rámci probíhá festival Strahov OpenAir, Akce prvák a Žij studentský život.

„Teď spolu s rektorátem ČVUT a UK spolupracujeme na oslavách k 17. listopadu. Do konce roku máme ještě Vánoční večírek a spoustu zajímavých přednášek a konferencí, které určitě budeme dávat na webové či FB stránky,“ říká Bára Jakšová, koordinátorka akcí a PR. O této oslavě hovoří i předseda SU Univerzity Karlovy Maroš Lauer: „Jako společný projekt pražských studentských unií momentálně probíhá projekt Studentská Praha. V současnosti taktéž probíhají diskuse o spolupráci v rámci oslav výročí 17. listopadu.“ Maroš Lauer tvrdí, že v současné době se spolupráce mezi oběma uniemi teprve projednává a je ve svých začátcích.

Další z akcí, kterou SU podporuje finančně, je pražský Majáles. „Konkrétní přípravy začínáme až v průběhu prosince. Od ledna se do toho šlape naplno a páru vypouštíme až ve druhé polovině května,“ říká Bára, která Majáles koordinuje. Díky Studentské unii se tedy můžete zapojit i do příprav tohoto obřího studentského festivalu.

Ulov si svého zahraňáka

SU ČVUT zastřešuje mnoho studentských spolků, které se řadí do tří skupin: zájmové, externí a kolejní. Jak již název napovídá, zájmové kluby jsou tu pro vaše aktivní volnočasové vyžití. V jejich rámci se můžete např. účastnit turnajů ve stolních hrách, chodit si popovídat do čajovny, jít na cyklojízdu s děkanem.

V externích klubech se studenti starají o zahraniční studenty či se učí točit videa. A kolejní kluby vznikají přímo na určité koleji. V jejich rámci se tak můžete zapojit do dění na půdě své koleje, poznat svoje spolubydlící na různých party a účastnit se nejrůznějších akcí. Jedno mají všechny kluby společné: účast v nich je dobrovolná a nic vás nestojí.

Zapojte se. Můžete se dostat až do parlamentu

Stejně jako normální firmy, i Studentská unie má svoji hierarchii, v jejímž čele stojí prezidentka a viceprezident, a další čtyři členi tzv. centrály, tedy řídicího centra. O budoucnosti unie rozhoduje parlament, do kterého patří zástupci klubů a také delegát Akademického senátu ČVUT. Stejně jako ve vládě, i tady členové pravidelně zasedají a probírají důležité věci.

Kolejní kluby přitom mají každý po jednom hlasu, všechny zájmové kluby se dělí o pět hlasů a externí kluby mají dva hlasy.

I tady každoročně probíhají volby. „Kandidátky na prezidenta Studentské unie musí být poslány do konference parlamentu do 24. října do půlnoci. O tři dny později probíhá tzv. ,grilováníʻ, kde si zástupci jednotlivých spolků vyzpovídají kandidáty a ptají se jich na důvody a směr, kterým SU chtějí vést,“ vysvětluje Bára Jakšová. A poté už se prostřednictvím tajného hlasování vybere Nová centrála, která unii povede. V únoru 2015 pak dojde k předání štafety.

V klubech i unii si tedy můžete vyzkoušet, jak fungovat v takové neoficiální firmě: i tady totiž musíte umět vycházet se svými kolegy, učit se týmové spolupráce, přinášet nové nápady a umět je prezentovat. Minimálně však získáte zajímavý zářez do životopisu a spoustu nových zážitků. Zapojit do aktivit se můžete jednoduše na webu SU ČVUT. Vyberte si klub podle zájmového zaměření, externí nebo i kolejní, pokud bydlíte na koleji. SU vítá každého nového člena, protože těch aktivních je stále jako šafránu.

Kolejní kluby

 • Silicon Hill
 • Pod-O-Lee
 • Buben
 • Masařka
 • Sincoolka
 • Hlávkova kolej
 • Orlík
 • Fakultní klub BION

Externí kluby

 • IAESTE
 • International Student Club (ISC)
 • Audiovizuální centrum ČVUT
 • SPELEO FBMI

Zájmové kluby

 • BEST
 • GALIBI
 • eFDrive
 • STOH
 • Klub čajovna
 • Křesťanský klub
 • tech@su

Text: Michaela Bůnová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější