Jak správně vyplnit přihlášku na VŠ? 7 praktických tipů

Jak správně vyplnit přihlášku na VŠ? 7 praktických tipů

Studenti v posledních ročnících středních škol a gymnázií obvykle nepotřebují řešit byrokratické záležitosti. Pokud také vy patříte k těm, co měli kontakt s vyplňováním úředního dokumentu naposledy, když žádali o občanku (popřípadě o řidičák), mohlo by vás u přihlášky na vysokou školu leccos zaskočit. Studenta přináší sedm tipů, jak vyplnit přihlášku co nejlépe.

Zjistěte si, do kdy musí být přihláška podána

Ačkoliv se to může zdát jako banalita, není nic důležitějšího, než hlídat si termín, do kdy musí mít studijní oddělení vaši přihlášku na stole.  Ať už se rozhodnete vyplňovat přihlášku v ruce, nebo elektronicky, termín odevzdání je naprosto závazný. Většina veřejných škol má deadline 28. února.

Uvádějte přesné názvy a data

Na webových stránkách jednotlivých škol si můžete najít přesné názvy univerzit, fakult i jednotlivých studijních oborů. Je důležité mít tyto i všechny ostatní informace v přihlášce velmi přesné. Například trvalé bydliště musí souhlasit s tím, co máte v občanském průkazu. Pokud si nedáte na těchto zdánlivých detailech záležet, riskujete, že bude přihláška neplatná.

Získáte body navíc za své známky, jazykové zkoušky, nebo za úspěch ve školní olympiádě?

Na některých školách se u přijímacích zkoušek bodují i vaše známky nebo jazykové zkoušky. Této části přihlášky věnujte proto zvýšenou pozornost. Studijní výsledky ze střední školy jsou často jedním z hlavních kritérií posuzovaných při přijímání ke studiu. Do přihlášky dále napiště co nejvíce informací o vás, které by mohly hrát ve váš prospěch. Samochvála v tomto případě nesmrdí. Vyhráli jste školní olympiádu, nebo měli jiný mimořádný úspěch při studiu? Napište to do přihlášky. Nezapomeňte ale na to, že údaje o prospěchu a jiných úspěších vám musí potvrdit střední škola.

Foto: Studenta

Co to proboha znamená JKOV, KKOV nebo IZO?

Nelekejte se neznámých kódů jako jsou JKOV, KKOV nebo IZO. Jsou to číselné kódy a najdete je na svém vysvědčení ze střední školy, popřípadě na internetových stránkách školy, odkud se na VŠ hlásíte.

Piště čitelně!

Pokud se rozhodnete podávat tištěnou přihlášku, pište hůlkovým písmem, nebo ji napište na stroji (máte-li ho ještě doma :-)).

Nezapomeňte na potvrzení o zaplacení

Velmi důležitou částí přihlášky na vysokou školu je levý horní roh. Tam musíte nalepit ústřižek složenky o úhradě poplatku za přijímací řízení. V případě, že jste podávali elektronickou přihlášku, musíte přiložit převodní příkaz potvrzený bankou. E-mailové potvrzení o zadání příkazu či e-mailové potvrzení o uhrazení z banky bohužel nejsou platným dokladem o zaplacení.

Co všechno musím poslat spolu s přihláškou?

Některé fakulty vyžadují po svých uchazečích potvrzení lékaře, jiné touží po vašem strukturovaném životopise nebo po dalších dokumentech požadovaných příslušným oborem (u ústních kol přijímacího řízení je například běžný seznam literatury, kterou jste načetli).  Důležité je proto nezanedbat rešerši a důkladně si přečíst na webových stránkách školy, kam se hlásíte, co požaduje právě po vás. Od všech uchazečů o bakalářské studium, kteří už mají složenou maturitní zkoušku, požadují školy úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, uchazeči o magisterské studium zase  musí předložit kopii vysokoškolského diplomu, mají-li už složenou státní zkoušku.

Anna Baumová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější