Jak se vybírají ti nejlepší z nejlepších
poweredbyexperts

Jak se vybírají ti nejlepší z nejlepších

Čím prestižnější firma, tím více mladých a dravých lidí by v ní chtělo najít práci. Na zástupcích společnosti pak leží těžký úkol – najít v hromadách životopisů ty nejlepší uchazeče, kteří dokonale splňují požadovaný profil a zároveň zapadnou do firemní kultury. Jak takové náročné výběrové řízení probíhá ve Škoda Transportation, jedničce ve střední Evropě v oblasti výroby kolejových vozidel, jsme se zeptali přímo absolventů, kteří jím prošli.  

Povídali jsme si se třemi mladými lidmi o tom, jak výběrové řízení ve Škodovce probíhá. Přidali i pár svých tipů, jak se obecně na těžké pohovory a zkoušky co nejlépe připravit. Daniel Dvořák nastoupil jako projektový manažer junior, Jiří Žíla jako obchodní manažer a Hedvika Mišterová jako manažer kvality nákupu.

Rady od absolventů, jak se perfektně připravit na náročné výběrové řízení

„Brát to s přístupem ,co mě nezabije, to mě posílíʻ a podat maximální výkon.“

„Přijít odpočatý, aby mohl přemýšlet a řešit úkoly pod časovým tlakem.“

„Ujasnit si, co můžete firmě nabídnout, co od ní očekáváte a kam chcete směřovat.“

„Osvědčilo se mi na nic si nehrát.“

„Zůstat sám sebou a ukázat, jaký člověk doopravdy je.“

Čím se výběrové řízení ve Škodovce liší od jiných firem?

Daniel Dvořák: Odpověď na tuto otázku není zrovna jednoduchá, jelikož se to liší nejen firma od firmy, ale i pozice od pozice. Ve Škoda Transportation, pokud postoupíte do druhého kola, má velkou váhu pohovor s potenciálním budoucím přímým nadřízeným nebo ředitelem daného úseku, kde by uchazeč pracoval. U mě to byl COO Škody Transportation, se kterým jsem se potkal v rámci přijímacího řízení dvakrát.

Jiří Žíla: Proces do Škody se lišil testováním manažerského potenciálu, kde jsem asi 2 hodiny vyplňoval testy z různých oblastí. Dále pak náhledem do smlouvy, ve které jsme měli nalézt nesrovnalosti oproti zadání. Tedy práce s textem v časovém presu.

Hedvika Mišterová: Absolvovala jsem jen pár přijímacích pohovorů, takže nemám tak velké srovnání. Ten ve Škoda Transportation byl určitě řešen nejkomplexněji, jeho cílem bylo odhalit nejen naučené vědomosti, ale zejména schopnosti a potenciál daného uchazeče.

Foto: Studenta

Můžete ho blíže popsat? Jak to probíhá?

DD: Nejdříve jsem odeslal životopis s krátkým průvodním dopisem. Na základě toho jsem byl osloven personálním oddělením a přizván k osobnímu pohovoru s personalistou a k testování manažerského potenciálu v podobě různých druhů testů s časovým limitem. Celé to zabralo něco málo přes dvě hodiny. Po jeho vyhodnocení jsem byl s dvoutýdenním odstupem přizván k pohovoru se COO.

JŽ: Odesláním životopisu přes webové stránky a telefonem od personalisty přijímací proces začíná. Vše proběhlo (pro mne) ve velmi příjemné atmosféře ze strany personalistky (testování potenciálu, osobní pohovor). Dále následovalo druhé kolo s assessment centrem, kde jsme plnili úkoly buď v týmu uchazečů, nebo samostatně. Dostali jsme také k dispozici předvyplněnou vzorovou smlouvu a v ní jsme hledali chyby a rozdíly oproti zadání.

HM: Absolvovala jsem tři kola výběrového řízení. V prvním kole jsem prošla testy manažerského potenciálu, toto testování proběhlo i přímo na Západočeské univerzitě – jednalo se o numerický, verbální a IQ test. Další kolo proběhlo s personalistou a poslední s potenciálním nadřízeným. Ve srovnání s ostatními přijímacími pohovory bylo nejvíce odlišné kolo první.

Měli jste z toho obavy?

DD: Ani moc ne. To bylo dáno částečně tím, že jsem plánoval odjet za prací do zahraničí a do přijímacího řízení se přihlásil, protože mě nabízená pozice zaujala, o to víc, že se jednalo právě o Škodu Transportation. Nakonec jsem dostal tak zajímavou nabídku, což byla příležitost, kterou jsem nemohl odmítnout, a i přesto, že už jsem v té době měl i jiné zajímavé pracovní nabídky ze zahraničí, tak jsem ji přijal a rozhodně toho nelituji.

JŽ: Věděl jsem, co mne čeká, ale nevěděl jsem, co konkrétně a s kým se potkám. Obavy určitě byly, ale spíše jsem to bral s přístupem „co mne nezabije, to mne posílí“ a snažil se podat maximální výkon.

HM: Trochu nervózní jsem určitě byla, což je asi normální. Nicméně měla jsem i nabídku pokračovat v dalším studiu na univerzitě, takže v případě neúspěchu jsem měla i jiné možnosti.

Foto: Studenta

Jde se na tak náročný proces vůbec připravit? Co byste doporučili budoucím uchazečům?

DD: Na testy se může uchazeč připravit pouze asi tak, že přijde odpočatý, aby byl schopen přemýšlet, soustředit se a řešit úkoly pod časovým tlakem. Co se týče přípravy na samotný pohovor, tak o tom už bylo mnohé napsáno a existuje celá řada materiálů a webových stránek s užitečnými radami. Je dobré si před pohovorem znovu projít svůj životopis a připravit se na jakékoliv otázky s tím spojené. Především si ujasnit, co můžete firmě nabídnout, ale naopak i co od ní očekáváte a kam chcete směřovat. To už ale zmiňuji jeden ze základních předpokladů, s čím jít k pohovoru.

JŽ: Určitě jde – zjistit si informace o firmě, vyhledat si nějaké zajímavosti, jít i na jiná výběrová řízení a „otrkat se“, tím si zvyknout na prostředí a situaci pohovoru. Také se mi osvědčilo na nic si „nehrát“.

HM: Na první kolo dle mého názoru moc možností na přípravu není. Na další kola je dobré si najít obvyklé otázky, které se na přijímacích pohovorech objevují, a řídit se základními doporučeními, člověk by měl ale hlavně zůstat sám sebou a ukázat, jaký doopravdy je.

Jakým způsobem vám pomáhá Škoda Transportation v kariérním rozvoji?

DD: Škodovka má docela dobře nastavený vzdělávací systém (odborné i jazykové vzdělávání), který zaměstnanci mohou plně využívat. Pro sebe však jako největší přínos vnímám to, že jsem byl velice rychle zapojen do velkých projektů a dostal možnost se poměrně brzy podílet na jejich řízení. Bez nějaké větší přípravy jsem byl, jak se říká lidově, vhozen do vody a musel se naučit plavat. Což vás, pokud obstojíte, posune dále nejen v osobním růstu, ale rovněž odhalí váš opravdový potenciál – jak jste rychle schopen se adaptovat a fungovat v novém prostředí, reagovat na změny, absorbovat a zpracovávat velké množství informací v omezeném čase a podobně. V neposlední řadě je zde také prostor pro vlastní iniciativy a člověk má možnost ukázat, co v něm je.

JŽ: Plánem školení, pravidelnými schůzkami s nadřízeným, který mne vede kupředu a směruje mne dál, podporou od zkušených kolegů a spoluprací napříč odděleními.

HM: Ve Škodě Transportation je velké množství odborníků s dlouholetou praxí a zkušenostmi, od kterých se můžu učit novým věcem každý den. Na mé pozici mám i prostor k samostatné kreativní činnosti, vymýšlení a realizaci nových věcí pro zlepšování různých procesů, což beru jako obrovský přínos.

Foto: Studenta

A naopak co se týká té osobní stránky? Jste v práci dobrá parta lidí?

DD: Mezi kolegy přímo v realizaci se zatím cítím velice dobře a rád využiji možnosti se s nimi setkat i mimo pracovní dobu. Co se týče projektového týmu a dalších kolegů, se kterými přijdu v rámci firmy do styku, tak si zatím nemohu stěžovat. Snažím se své kolegy respektovat a je tomu většinou i naopak. Samozřejmě k někomu si najdete cestu rychle, někde to zabere trochu víc času, ale do žádného závažnějšího osobního sporu jsem se zatím nedostal. Jinak je tu také celá řada různých sportovních akcí a společenských událostí, takže po této stránce jsem tu opravdu spokojen.

JŽ: Lidé ve Škodě jsou obecně hodně přátelští a mají pochopení pro člověka, který je nováčkem. To se hodí zejména, když je člověk nový nejen ve společnosti, ale i ve městě a odvětví.

HM: V práci mám kolem sebe spoustu mladých lidí, se kterými výborně vycházím nejen po pracovní stránce.

Škoda Transportation je česká strojírenská firma navazující na dlouhou historii závodů Škoda. Sídlí v Plzni a působí v oblasti výroby kolejových vozidel pro městskou dopravu a železnici. Tuzemským i zahraničním zákazníkům dodává elektrické lokomotivy, soupravy metra, nízkopodlažní tramvaje a další produkty. Má tři a půl tisíce zaměstnanců a díky jejím tržbám ji lze řadit mezi významné české společnosti.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější