K čemu je studium technických oborů?

K čemu je studium technických oborů?

Zaměstnavatelé hledají absolventy technických oborů, ale studenti mají stále větší zájem o studium s humanitním zaměřením. Ubývá kvalitních techniků a zaměstnavatelé jsou ochotni štědře odměňovat i čerstvé absolventy. Nedostatek specialistů může v budoucnu ohrozit růst českého průmyslu, a firmy se tak stávají téměř závislé na kvalitních absolventech.

O absolventy a studenty těchto oborů je na trhu práce, vzhledem k jejich nedostatku, velký zájem. To ukazují i statistiky míry nezaměstnanosti absolventů jednotlivých vysokých škol vydávané Střediskem vzdělávací politiky UK v Praze, ve kterých se technické školy umisťují na nejlepších pozicích. Přesto se na technické obory hlásí jen 22 % studentů oproti 40 % na ekonomii a 32 % na humanitní obory. Většina podniků nabízí možnost praxe už při studiu, což je základ pro získání zaměstnání po absolvování VŠ. Studenti mají také možnost zapojit se do spousty soutěží a projektů sponzorovaných velkými podniky.

„Firmy nabízejí praxe – více než na financích získají studentu na zkušenostech a dovednostech,“ Jaroslav Koloc z personálního marketingu ŠKODA AUTO, a. s. K uplatnění absolventů uvedla tisková mluvčí VUT v Brně Jitka Vanýsková: „Dle zpětné vazby, kterou máme od průmyslových podniků, je plat, který nabízejí technikům, někdy i v dvojnásobné výši platu nabízeného stejným podnikem např. právníkům. Absolventi VUT v Brně tedy nemají problém najít si práci, je o ně ze strany zaměstnavatelů zájem a na některých fakultách už jsou ‚rozebráni‘ během studia.“

Reálnou možnost uplatnění ukazují žebříčky oborů, ve kterých se hledá práce nejsnadněji a nejhůře, podle serveru Jobs.cz. Tyto tabulky ukazují, kolik uchazečů průměrně reagovalo na jednu pracovní nabídku v daném oboru.

Foto: Studenta

Humanitní obory

Humanitních oborů na vysokých školách vzhledem k velkému zájmu stále přibývá. Studenti si tyto obory vybírají, protože jsou podle nich zábavnější, zajímavější a lehčí. Absolventi těchto oborů mají výhodu v širším všeobecném základu studia, ale také každý pátý absolvent pracuje mimo svůj obor. Zájem trhu o tyto absolventy stále klesá a nezaměstnanost absolventů humanitních oborů dosahuje asi 6 %. Ubývají i místa ve veřejném sektoru, kde se dříve velmi často uplatňovali.

„Ukazuje se, že mladí lidé přistupují k volbě oboru vysokoškolského studia poměrně idealisticky. Zdaleka nejvíce ji ovlivňuje vlastní zájem a chuť pracovat v dané oblasti. Až s poměrně velkým odstupem následuje pragmatické kritérium dostatku příležitostí k pracovnímu uplatnění po dokončení studia. Tyto okolnosti a současný zájem především o ekonomická a humanitní studia posilují stav, kdy se na pracovním trhu významná část poptávky firem míjí s nabídkou absolventů škol,“ uvádí Tomáš Ervín Dombrovský, mluvčí společnosti LMC, provozovatele portálu Jobs.cz. Přibývá tak studentů, kteří studují, aby si prodloužili léta svobody, místo toho, aby studovali to, co využijí v budoucnu.

Proč je tak malý zájem o technické obory?

Studenti považují technické obory za příliš náročné a nezábavné. Studie „Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory “ zadaná MŠMT shrnula závěry takto: „Výsledky ukazují, že preference oborů je dána silněji studijními výsledky žáků než případným motivačním/demotivačním působením pedagogů. Přesto nelze tento vliv považovat za zanedbatelný – ukázalo se, že i subjektivní hodnocení kvality učitelů souvisí s volbou daných oborů studia na VŠ.“ Studenti také považují tyto obory za náročné a o tom, že náročnost studia se vrátí v budoucí kariéře, tolik neuvažují. Většina studentů si přitom uvědomuje perspektivu budoucího zaměstnání, ale jednoduše tomu nechce věnovat vlastní úsilí. Volí tak obory, které zvládnou udělat bez větších obtíží, a pak pracují v úplně jiných oborech, než které vystudovali. V tomto případě je tak vysoká škola jenom pět let válení se a svobody navíc.

„Existují snazší způsoby, jak získat vysokoškolský titul, než studium techniky – student zpravidla volí cestu nejmenšího odporu,“ Jaroslav Koloc, personální marketing ŠKODA AUTO, a. s.

Foto: Studenta

Studují vůbec techniku holky?

Holky jsou už od základní školy ze všech stran odrazovány od technických oborů jako budoucnosti pouze pro kluky. Přitom výsledky mají v těchto oborech stejné jako kluci. A že holek v těchto oborech přibývá, ukazují například projekty „Holky, pozor!“ (www.holkypozor.cz) studentek ČVUT a Letní škola Fakulty informačních technologií VUT v Brně pro dívky ze středních škol. K zastoupení dívek se vyjádřila tisková mluvčí Jitka Vanýsková z VUT v Brně: „Celkově na naší univerzitě studuje necelá čtvrtina dívek. Na technicky zaměřených oborech je jejich zastoupení následující: na Ústavu soudního inženýrství 42,01 %, Fakultě stavební 31,49 %, Fakultě strojního inženýrství 8,23 %, Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií 7,53 % a na Fakultě informačních technologií 5,53 %.“

Absolventky jsou také velmi žádané u zaměstnavatelů. „Ženy v technických oborech mají tu výhodu, že jsou jakýmsi zjemňujícím a stále velmi vzácným prvkem, a pokud se dokážou v daném oboru zorientovat a pochopit jeho problematiku, pak jsou naprosto rovnocennými partnerkami svým kolegům,“ komentuje aktuální situaci na trhu Libuše Petržílková, šéfka komunikace katedry kybernetiky ČVUT v Praze.

Špatná situace pro průmysl, žádný vývoj

Malý zájem o techniku je problém, o kterém se ví už několik let, ale výrazné zlepšení se nekoná. Na tento nedostatek budoucích odborníků upozornila v posledních několika letech téměř všechna média včetně předních ekonomů. V žebříčku Czech top 100 nejvýznamnějších firem České republiky jsou na prvních místech technické a průmyslové podniky. Všechny tyto společnosti potřebují a budou potřebovat nové zaměstnance vzhledem k poměrně vysokým věkovým průměrům v těchto oborech. Nabízejí tak studentům aktivní zapojení do společnosti již v průběhu studia a pro nejúspěšnější studenty spoustu výhod včetně vysokých stipendií. Ministerstvo školství financuje spoustu analýz, studií a projektů podporujících tyto obory. Stejně tak i samotné vysoké školy organizují akce pro budoucí techniky. Snaží se studenty středních a základních škol zaujmout a vymýšlejí akce, při kterých ukazují atraktivitu těchto oborů. Také se koná spousta soutěží, do kterých se můžou zapojit studenti středních i vysokých škol zaměřených na podporu techniky. Ale úbytek absolventů a kvalitních techniků je pořád vysoký, a vytváří tak vážný problém.

„Více se o problematice mluví, než koná, co zavést školné diferencované a technicky zaměřené školy zvýhodnit,“ namítá Jaroslav Koloc z personálního marketingu ŠKODA AUTO, a. s.

Foto: Studenta

Petr Plachký

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější