Rekreologie, vinařství nebo loutkové divadlo – bizarní obory, které můžete studovat na českých VŠ!

Rekreologie, vinařství nebo loutkové divadlo – bizarní obory, které můžete studovat na českých VŠ!

Mohlo by se zdát, že výběr vysoké školy je celkem jednoduchý – člověk jde po maturitě prostě buď studovat práva, ekonomii, přírodní vědy, techniku, medicínu, zemědělku, nebo nějaký humanitní obor. Kdybychom se však někdy do přehledu oborů, které lze studovat v Česku, lépe začetli, našli bychom desítky oborů, o jejichž existenci jsme zřejmě nikdy ani nesnili! Studenta připravila přehled těch nejbizarnějších vysokoškolských oborů! 

Rekreologie (věda o rekreaci)

Rekreologie neboli věda o rekreaci je obor, který učí, jak se v dnešním uspěchaném světě kvalitně odreagovat, odpočinout si a plně využít volný čas. Při studiu tohoto oboru, který najdete buď v Olomouci, nebo v Ostravě, si studenti především hodně zasportují (mezi povinnými předměty jsou například atletika, basketbal, plavání, apod.) a také se učí komunikaci s lidmi (základy psychologie, sociologie, didaktiky). Správní rekreologové ale musí umět i základy anatomie a biologie.

Perlička oboru: studovat tu můžete mezi nepovinnými předměty třeba wind surfing nebo frisbee!

Kde se rekreologie studuje? Univerzita Palackého V Olomouci, Fakulta tělesné kultury, a Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.

Vinařství

Zní to jako obor snů – učit se tajemství výroby jednoho z nejoblíbenějších alkoholických moků. Učí ho kde jinde než na Moravě. Studenti vinařství, kteří stráví první rok studia v Brně a další dva roky v areálu v Lednici, se po celé studium věnují problematice pěstování vinné révy a technologickým postupům výroby vín všech druhů. Naučit se ale musí i domácí a světovou historii pěstování a výroby vína.

Perlička oboru: kromě praxe musí studenti zvládnout i „senzorické hodnocení“ vína. Ano, vskutku, obor snů!

Kde se vinařství studuje? Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta.

Loutkové divadlo

Mnohé možná překvapí to, že na vysoké škole se vyučuje i loutkové divadlo. Studovat můžete nejen herectví loutkového divadla, ale i režii, dramaturgii a scénografii. Kromě teorie loutkového divadla tu mají studenti i předměty z historie českého i světového loutkového divadla.

Perlička oboru: co si představíte pod předmětem s názvem Loutkovost a loutkovitost?

Kde se loutkové divadlo studuje? Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta.

Rostlinolékařství

Studovat na lékaře rostlin? To zní vskutku zajímavě, ale rostlinolékařství neboli věda o ochraně rostlin, je taktéž akreditovaným vysokoškolským oborem. Studenti se zabývají chorobami rostlin, škůdci a dalšími možnými poškozeními a poruchami rostlin. Obor se přitom hodně zaměřuje na zemědělské plodiny, polní rostliny, ovoce a zeleninu, znalosti rostlinolékařství lze ale použít i při ochraně okrasných rostlin. Studuje se převážně chemie, botanika, ale i genetika.

Perlička oboru: narazíte například na předměty jako Polní diagnostika chorob a škůdců nebo Herbologie.

Kde se rostlinolékařství studuje? Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta a  Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Vojenská tělovýchova

Studiem oboru s hrůzu nahánějícím názvem Vojenská tělovýchova se studenti učí profesionálnímu řízení v oblasti tělesné výchovy a sportu u všech druhů vojsk. Obor připravuje studenty pro tělovýchovnou práci v útvarech a zařízeních Armády ČR. Studenti musí projít společenskovědními a biomedicínskými předměty a samozřejmě také didaktikou tělesné výchovy i vybranými sporty.

Perlička oboru: lze studovat i v kombinované formě, ovšem jenom, pokud jste vojákem nebo příslušníkem bezpečnostních složek!

Kde se vojenská tělovýchova studuje? Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Anna Baumová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější