Sametová revoluce 1989

Anketa: 17. listopad 1989. Má nám jeho odkaz stále co říct?

Den boje za svobodu a demokracii se svojí historií neodmyslitelně pojí se studenty. Každý rok si připomínáme památku Jana Opletala i události Sametové revoluce. Ale má nám jeho odkaz stále co říct? I na to jsme se zeptali představitelů univerzit a samotných studentů.

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Foto: archiv Marie Pětové

Co pro vás osobně znamená 17. listopad?
Pro mne osobně znamená tento den velmi mnoho, neb připomínka 17. listopadu v roce 1989 odstartovala sametovou revoluci, kterou jsem prožívala aktivně coby studentka, navíc v centru OF - pro mne to bylo asi nejúžasnější období, pád totality… Takový malý zázrak, díky kterému mohu žít ve svobodné zemi. A pokud se ptáte na události 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátu, jejichž připomínkou se právě Den studentstva (mimochodem jediný den mezinárodního významu, který vzešel z českých zemí) stal, pak zůstane odpověď stejná. V ten den si nepřipomínáme jen české studenty, kteří se nebáli postavit nacistické totalitě a veřejně vzpomenout výročí vzniku samostatného a svobodného státu, za což zaplatili životem; v ten den (jak to ostatně zaznělo i při jeho vyhlášení) si připomínáme ideály, za které tito studenti a po nich i mnozí další trpěli a neváhali položit i život.

Myslíte si, že je v dnešní době poselství 17. listopadu stále aktuální?
Odpověď je implicitně zahrnuta již v té předcházející - poselství 17. listopadu je aktuální stále. Svobodu přece nemáme již jednou provždy, o tu se musíme starat, chránit ji a hájit. Opatrovat, a to neustále, každodenně. A také si čas od času (třeba 17. listopadu) připomenout její nesamozřejmost. A být vděčni za to, že nás teď a tady nestojí životy, neboť je mnoho míst na světě, kde tomu tak není. Projevit radost a vděčnost. Proto se mi také líbí motto, v jehož duchu se oslavy tohoto dne jako festival svobody nesou: "Díky, že můžem".

Dominik Feri, poslanec a student Právnické fakulty

Dominik Feri, poslanec a student Právnické fakulty
Dominik Feri, poslanec a student Právnické fakulty Foto: archiv Dominika Feriho

Co pro vás osobně znamená 17. listopad?
Významné datum, kdy bychom se měli zastavit a připomenout si všechny, kteří se v těžkých časech brali za svobodu a demokracii. Samotný pojem "Mezinárodní den studenstva" má pro část dříve narozených, kteří pamatují třeba Mezinárodní svaz studenstva, negativní konotaci. To je třeba brát v potaz, ale myslím, že je to legislativně řešitelné a dá se najít kompromis.

Myslíte si, že je v dnešní době poselství 17. listopadu stále aktuální?
Rozhodně je. Konkrétně k úloze studentů se z událostí 17. listopadu podává klíčové poselství: mladí lidé se mají účastnit veřejného dění, vyjadřovat se k politice a obecně se zkrátka zajímat. A nedbat toho, že se jim někdo bude opakovaně snažit namluvit, že jsou jenom děti. Mladí lidé mají být bráni vážně.

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. MHA, děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. MHA, děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. MHA, děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy Foto: archiv Jindřicha Fínka

Co pro vás osobně znamená 17. listopad?
Den studenstva je v mé duši spojen s vidinou v lepší budoucnost, pokrokem, rozvojem. Studenti ve mně vzbuzuji optimismus,  jsou nadějí pro vládu inteligence, lidí vzdělaných, schopných, aktivních. Pak ovšem otevřu noviny, pustím televizi, a řeknu si v duchu ono známé: Nevěř nikomu, komu je přes třicet.

Myslíte si, že je v dnešní době poselství 17. listopadu stále aktuální?
17. listopad  je tím aktuálnější, čím více se vzdalujeme od let 1939 a 1989. To poslední datum pro mne znamenalo ukončení doby temna, nabyli jsme svobody a demokracie a ty musíme chránit. Svobodu užívat umíme, demokracii jsme se spíše naučili využívat a mnozí představitelé zneužívat. Ochranu demokracie je proto nutno stále hlídat, abychom  ji různými regulacemi a zákazy nehlídali tak dobře, že bychom ji sami zahubili.

Sebastien Chodora, člen Výkonné rady mezinárodní organizace studentů medicíny IFMSA

Sebastien Chodora, člen Výkonné rady české pobočky mezinárodní organizace studentů medicíny IFMSA
Sebastien Chodora, člen Výkonné rady české pobočky mezinárodní organizace studentů medicíny IFMSA Foto: archiv Sebastiena Chodory

Co pro vás osobně znamená 17. listopad?
Den studentstva pro mne mnoho let znamenal výlet s mnoha přáteli do srdce Prahy, kde jsme se účastnili tamních oslav a happeningů. Rok od roku jsem se o celou tématiku začal zajímat hlouběji a začal jsem tedy více vnímat celkovou sílu celého svátku. Tento jeden den symbolizuje hrůzy let minulých, které započaly v roce 1939 v tehdejším Protektorátě. Dne 11.11, následkem potlačení demonstrací proti nacistické okupaci ze dne 28. 10., zemřel Jan Opletal. Druhou oběti se stal pekařský dělník Sedláček, který zemřel 28.10. V návaznosti na Pražské nepokoje nacisté zajali vedoucí členy studentských spolků a tentýž den je všechny popravili. Byl to krok, kterým byl umlčen hlas studentů a tedy i budoucí inteligence národa.

V současné době je nejvíce spojován s rokem 1989, jako počátek Sametové revoluce. Proto tento den vnímám zejména jako symbol svobody a individuality.

Myslíte si, že je v dnešní době poselství 17. listopadu stále aktuální?
Abychom byli schopni pochopit vývoj a fungování určitých historických událostí, je nutné znát prvotní myšlenku, se kterou vznikly. V posledních letech se ukazuje, že je stále více potřeba připomínat den 17.11. V uplynulých letech se stalo několik okamžiků, ze kterých až mrazí a jako jeden z nejmrazivějších stojí za zmínění zabrání Albertova xenofobní skupinou v den oslav tohoto svátku. To vnímám také jako jeden z hlavních impulsů pro současnou studentskou obec. Od té doby je mezi studenty cítit vetší zájem o oslavy 17. listopadu, ke kterým se přistupuje stále s větší vážností a úctou.

Eliška Járová, studentka Lékařské fakulty

Eliška Járová, studentka Lékařské fakulty
Eliška Járová, studentka Lékařské fakulty Foto: archiv Elišky Járové

Co pro vás osobně znamená 17. listopad?
Češi jako národ jsou sobci, závistiví a celkově nenávistní lidé. Ale myslím si, že když jde o něco důležitého, tak se dokážeme semknout a bojovat za dobrou věc. Tudíž pro mě znamená Mezinárodní den studenstva naději, že nejsme jako národ ztracení. O to víc, když jsou to mladí lidé, kteří se zajímají o současné dění.

Myslíte si, že je v dnešní době poselství 17. listopadu stále aktuální?
Nedovolím si srovnávat komunismus s dnešní dobou. Přece jenom můžeme všichni studovat, cestovat a říkat, co máme na srdci. Ale dokud například homosexuální páry nebudou moct uzavírat sňatky, je za co bojovat, aby ČR byla opravdu svobodná.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější