Obhajoba! Univerzitní osmy znovu ovládly posádky ČVUT a Karlovy univerzity