Od studenta k manažerovi aneb jak Manažerská jízda zlepšovala dovednosti

Od studenta k manažerovi aneb jak Manažerská jízda zlepšovala dovednosti

Protože představy studentů o manažerské práci mají často daleko od reality, akce Manažerská jízda, kterou zorganizovala GE Money Bank ve spolupráci s Vodafone, dala příležitost vyzkoušet si, co vše tato práce obnáší. Výsledkem byla celodenní akce pro dvacet studentů, ze které byl následně vybrán jeden šťastlivec, který si vyzkoušel rovnou týdenní stáž. Právě s ním přinášíme rozhovor.

I kariérní poradenství může být hravé. O tom se začátkem prosince přesvědčilo několik studentů, kteří si mohli vyzkoušet, jaké je to být v pozici manažera. V rámci Manažerské jízdy si zkusili, jak složité je provést organizační změnu, informovat o ní setrvávající a odcházející zaměstnance a přitom dodržet zákonné povinnosti i rozpočet. Na závěr si mohli popovídat, se členem senior týmu Radimem Šilhánkem.

Součástí Manažerské jízdy byla i soutěž o týdenní placenou stáž v GE Money Bank, kterou vyhrál student Metropolitní univerzity Praha Daniel Baudys. Stáž mu byla šitá na míru. Mohl si vyzkoušet práci s tréninkovým týmem, podívat se na jeho poradu, navštívit regiony, zúčastnit se výběru nového osobního bankéře atd. Toto celé kariérní poradenství bylo v hravé formě, takže se zde nikdo nenudil a ještě se dozvěděl zajímavé informace.

O celé akci i týdenní stáži se rozpovídal Daniel Baudys, dvaadvacetiletý student, který během svého studentského života rád získává cenné pracovní zkušenosti jako byla tato a věří, že si tím může zajistit lepší budoucnost.

Čím Vás zaujala akce pro studenty Manažerská jízda?

Zcela určitě svou jedinečností. S formátem, ve kterém se studenti VŠ mohou setkat s top manažery a pracovat na projektu s okamžitou zpětnou vazbou, jsem se ještě nesetkal.  Organizace takové akce vyžaduje určitě hodně času a to, že se najdou společnosti, které jsou ochotné do toho jít je skvělá zpráva pro všechny vysokoškoláky, kteří během studia mohou čerpat zkušenosti od těch nejpovolanějších.

Jak změnila Váš pohled na manažerskou práci?

Můj pohled na vyšší manažerskou práci se změnil zásadně. Lidé na těchto pozicích jsou na jedné straně pod tlakem čísel, která jasně definují představy akcionářů/investorů/rady a na druhé straně stojí zaměstnanci, kterých se to dotýká. Správný manažer by měl najít ideální balanc mezi oběma stranami a následně své rozhodnutí umět obhájit a předat dále. Celý proces jak jsem mohl vidět je opravdu velice náročný a vyžaduje spoustu zkušeností, znalostí a zdravého rozumu.

Foto: Studenta

Co Vás na stáži v bance lákalo?

Myšlenku vyzkoušet si práci v bankovním sektoru jsem zvažoval již dlouho. Že se objevila příležitost stáže v GE Money Bank jsem proto vnímal velice pozitivně. Lákalo mě se dozvědět více o fungování banky, její struktuře, rozhodovacích a schvalovacích procesech, povinnostech jednotlivých oddělení a průběhu porad. Obecně vzato se dá říci, že jsem chtěl prostředí banky poznat jinak, než pouze z pohledu klienta. Nyní už budu na práci bankéřů vždy nahlížet s větším respektem a porozuměním.

Co se Vám vybavilo pod slovem „korporace“ před stáží?

V mém slovníku slovo korporace asociovalo složitou strukturu, neosobní prostředí, chladné vztahy mezi kolegy, těžký kariérní růst a představu, že tyto firmy řídí „nadlidé“.

A změnil se Váš náhled po stáži?

Jsem velice rád, že jsem měl příležitost vytvořit si reálnější pohled a na vlastní kůži poznat i tu hezčí stránku korporace. Především jsem si uvědomil, že i přes velikost těchto společností sedí ve vedení úplně normální lidé, kteří dokáží být otevření, přátelští a jsou ochotni předávat a dělit se o své zkušenosti a poznatky. Zároveň, konkrétně v bankovnictví, se jedná většinou o firmy stabilní, kde mají zaměstnanci velké množství jistot, které stále nejsou v mnoha firmách a oborech běžné.

Jak byste popsal GE Money Bank kamarádům?

GE Money Bank jim už nyní popisuji z mého pohledu jako přátelskou společnost, kde si zaměstnanci mezi sebou tykají a snaží se udržet pohodovou atmosféru. Co vidím jako velké plus je možnost rychlého kariérního růstu a kontakt se zkušenými kolegy, od kterých je velký prostor se učit. Zároveň GE je první společnost, kde jsem se setkal s benefity ve formě Cafeterie a také s velkým počtem motivačních soutěží pro bankéře. Hodnotím to pozitivně, protože se v těchto aktivitách projevuje snaha o to, aby zaměstnanci, kteří ovlivňují i pohled klientů na banku, byli spokojení.

Foto: Studenta

Čím Vás láká oblast „lidské zdroje“?

Během 7 let jsem si vyzkoušel hodně pracovních „rolí“ a ta, ve které jsem se cítil nejpříjemněji, spadala do oblasti lidských zdrojů. Na HR se mi líbí široká škála aktivit, které sem spadají. Od náboru nových uchazečů, po jejich školení, následný rozvoj a motivování.  Zároveň je to oddělení, které se zásadně podílí na firemní kultuře a to je úkol, na němž se chci podílet.

Popište, kdo je pro Vás ideální manažer?

Ideální manažer je ten, který dokáže jít příkladem svým zaměstnancům. Dodržuje termíny, respektuje pravidla a chová se čestně. Je otevřený podnětům, které zpracovává a podle nejlepšího vědomí a dostupných informací se rozhoduje. Důležité je, aby na sobě neustále pracoval a dovolil ostatním okolo sebe růst, protože jedině tak může být i on dlouhodobě úspěšný.

Máte už jako student nějaký vzor z byznysu?

Spíše než konkrétní vzor se snažím vyhledávat osoby, které mě mohou inspirovat a svými postoji, názory a přehledem posouvat dále. V poslední době mě nadchnul svou energií a myšlenkou Ital Carlo Capablo – pořadatel největších běžeckých závodů v Praze, který napsal: „Každý by se měl starat o lidi kolem sebe. Co s tím, když budu superbohatý a kolem mě všichni chudí? Prostě se musíte nějak podělit. S dělením a se sdílením vaše bohatství roste, nezmenšuje se. Když rostou věci kolem vás, rostete také.“ Z podnikatelského sektoru hodně fandím aktivitám Dalibora Dědka, o kterém moc lidí neví i přesto, že jako jeden z mála patří mezi ty, kteří jen nemluvili a šli dělat zemi, ve které žijeme lepším místem.

Protože akce měla velký ohlas, nebylo to rozhodně naposledy, co se něco takového konalo. Předběžně je Manažerská jízda naplánována na každý semestr. Sleduj Facebook, LinkedIN, nebo web GE Money Bank.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější