Do Norska na zkušenou? Ideálně s podporou z Norských fondů a fondů EHP
poweredbyexperts

Do Norska na zkušenou? Ideálně s podporou z Norských fondů a fondů EHP

Pokud jste někdy uvažovali o studiích nebo stáži v Norsku, je tu příležitost právě pro vás. Do 12. října můžete zažádat o stipendium u Norských fondů a fondů EHP, které vám pomůžou překonat finanční zábrany, kvůli kterým jste v této severské zemi dosud nebyli. 

Aktuálně byla ze strany Domu zahraniční spolupráce (DZS) vyhlášena výzva na předkládání žádostí v rámci programu Spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP). Studenti českých vysokých škol mohou v letním semestru 2015/16 vyjet na studijní nebo výzkumný pobyt (v případě doktorandů) na vysokou školu do Norska. O zkušenosti s programem z univerzity v Oslo se s námi podělila studentka Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Mgr. Veronika Pilařová.

Jaké důvody vás vedly k volbě cílové univerzity v Norsku?

Univerzitu v Norsku jsem si vybrala z důvodu vysoké vědecké úrovně, která všeobecně panuje na severských univerzitách. Na vybrané pracoviště (University of Oslo, School of Pharmacy) a školitele (Stig Pedersen-Bjergaard) jsem měla kladné reference, velmi mě také zaujala témata, kterými se v laboratoři zabývají a která se mi zdála přínosnými pro můj další profesní rozvoj. Norsko jsem si vybrala i z toho důvodu, že mě lákalo poznat životní styl seveřanů, jejich kulturu a v neposlední řadě jejich hlavní město, které je velmi zajímavé architekturou, uměním a dalšími památkami.

Jak jste se dozvěděla o možnosti využít Norské fondy a fondy EHP?

O této možnosti jsem se dozvěděla díky mým nadřízeným, kteří mě informovali o příležitosti podat si žádost o grant na studijní a vědecký pobyt v Norsku.

Jak se zapojit?

- formou žádosti v programu "Spolupráce škol a stipendia" předložené dle podmínek výzvy na webu Domu zahraniční spolupráce

Kdy podat žádost?

- do 12. října 2015

Jaké požadavky se musí splnit?

- být studentem prezenční formy studia

- zajistit si doporučující dopis „Letter of Recommendation“ ze strany domácí VŠ

- zajistit si potvrzení o přijetí „Letter of Acceptance“ ze strany zahraniční VŠ

- požádat o pobyt odpovídající délky ve stanoveném termínu a požadovanou formou (elektronicky a v tištěné podobě včetně příloh)

Máte dotazy?

- kontaktujte pracovníky DZS prostřednictvím eeagrants@dzs.cz

Kompletní informace ke stipendijní a grantové nabídce TADY.

Bližší informace o VŠ studiu v Norsku.

Jak hodnotíte přínos Vašeho pobytu po osobní i profesní stránce? Můžete jmenovat konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které jste díky pobytu získala?

Pobyt v Norsku mi umožnil navázat důležité kontakty se zajímavými lidmi, poznat nové město, prostředí a zvyky. Rozšířila jsem si obzory v oblasti přípravy biologických vzorků pro rychlou chromatografickou analýzu ve spojení s hmotnostní detekcí, které lze využít například při dopingovém screeningu, nebo monitorování lékových hladin u pacientů s rizikovými léčivy. Tímto tématem se zabývám i na pracovišti v ČR, v Oslu jsem se však díky stáži mohla seznámit s moderními trendy a přístupy, které budou na našem pracovišti využitelné a které můžeme aplikovat na náš výzkum.  Díky pobytu jsem si také zlepšila angličtinu a začala jsem uvažovat o studiu norštiny.

Jaké rozdíly vidíte ve výuce (její organizaci, kvalitě, v přístupu ke studentům, apod.) na zahraniční vysoké škole ve srovnání s výukou na vysoké škole v Čechách?

Vzhledem k tomu, že jsem studentkou doktorského studia, tak rozdíly ve výuce a přístupu ke studentům hodnotit nemohu. Co se týká postgraduálních studentů, přístup k nim byl na pracovišti v Oslo velmi podobný tomu u nás. Studenti vypracovávali své vědecké projekty, podíleli se na výuce, účastnili se konferencí a stáží. Školitelé se svým doktorandům věnovali v plné možné míře.

Byla zajištěna nějaká forma péče o zahraniční studenty během Vašeho pobytu? Pokud ano, tak jaká a kdo ji zajišťoval? Využila jste této možnosti?

Jelikož jsem jela jako doktorand na odbornou stáž, a ne jako pregraduální student, který se začleňuje do výuky, o žádné formě péče o zahraniční studenty nevím. Sama jsem takovou organizaci nepotřebovala, tudíž jsem ji nevyhledala. Se zařizováním např. bydlení mi byl velmi nápomocen můj osloský školitel. Od kolegů jsem také na místě dostala spoustu tipů na probíhající kulturní akce, či na zajímavá místa, která stojí za návštěvu.

Popište, prosím, nejsilnější zážitek z pobytu na zahraniční vysoké škole.

Nevím, zda je to úplně nejsilnější zážitek, ale velmi se mi líbilo vstřícné chování osloských kolegů a jejich tradiční „Friday Cakes“, kdy se sešlo celé pracoviště na obědě a koláči, který vždy někdo z kolektivu upekl a přinesl. Nad kávou se diskutovalo se o práci, plánech na víkend či na dovolenou, o dětech ...

Doporučila byste pobyt svým přátelům, známým v Čechách? Proč?

Jednoznačně ano. Je to možnost, jak lze získat nové zkušenosti v osobním i profesním životě, poznat a zažít něco nového.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější