reklama
 
Dohody, programy, stipendia. Jak vycestovat za studiem?

Dohody, programy, stipendia. Jak vycestovat za studiem?

Erasmus není jediná možnost, jak se dostat na zahraniční univerzitu. Dům zahraniční spolupráce zajišťuje stipendijní programy a výjezdy i do zemí mimo Evropskou unii, dokonce mimo Evropu, do Číny nebo do Latinské Ameriky. Možností je nepřeberné množství. Chce to jen odvahu a trochu štěstí. Jaké jsou tedy možnosti na získání stipendií?
reklama

Zkušenost se studiem v zahraničí je v dnešní době takřka nepostradatelná. Pro zaměstnavatele je student, který strávil semestr nebo dva na některé z cizokrajných univerzit, atraktivnější. Většina českých vysokých škol do zahraničí nepouští studenty prvních ročníků, pokud o tuto neocenitelnou zkušenost ale člověk opravdu stojí, většinou se mu podaří od školy získat prostředky na to, aby alespoň na jeden semestr okusil život a školu jinde. Jaké jsou možnosti?

S Erasmem i mimo EU

Nejznámějším stipendijním programem je bezesporu Erasmus. Jde o program v gesci Evropské unie. Od roku 2014 Erasmus „nahradil“ Erasmus+. V podstatě jde o to samé, nic moc se nemění – nový Erasmus+ je jen určen širší skupině studentů (třeba z některých vyšších odborných škol) a také pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům vysokých škol.

Do roku 2020 si Erasmus+ klade za cíl rozdělit téměř patnáct miliard eur. Nepůjdou ale jen na stipendia, která umožňují vysokoškolákům zažít studium na jiné škole. Erasmus+ je i o rozšiřování spolupráce napříč Evropskou unií a snaze o reformu politiky, zlepšení dialogu mezi mladými a úřady a institucemi.

V rámci programu Erasmus+ může student v zahraničí strávit maximálně dvanáct měsíců za bakalářské studium a stejně dlouhou dobu za studium magisterské. Do programu se zapojilo také Norsko, Lichtenštejnsko nebo Island, takže lze vycestovat i mimo Evropskou unii, byť stále do Evropy.

Více informací je k nalezení na webové stránce naerasmusplus.cz

Foto: Studenta

Do 35 zemí

S žádostí o stipendium se lze obrátit také na Dům zahraniční spolupráce, pod kterým funguje Akademická informační agentura. Ta se stará zejména o stipendia, která jsou studentům a pedagogům veřejných vysokých škol v ČR nabízena na základě mezinárodních dvojstranných smluv (poskytuje k nim administrativně-organizační servis). Česká republika má v současnosti uzavřeny smlouvy s 35 zeměmi – a nejde jen o atraktivní země evropské.  Přes Akademickou informační agenturu se lze dostat třeba do Argentiny, Číny, Koreje, Japonska, Izraele, Mexika či Mongolska. Uchazeči o stipendium si ve vybrané zemi kontakty a školy hledají sami, přihlášky se většinou podávají rok před plánovaným studijním pobytem. V některých případech je nutno žádost podat prostřednictvím domovské vysoké školy.

Další informace jsou na webu DZS

Foto: Studenta

Vzhůru do střední Evropy

Další možností, jak v rámci studia vycestovat za hranice České republiky, je účast v programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). Dohodu o tomto programu podepsalo dosud 15 zemí střední a jihovýchodní Evropy a zapojeny jsou i některé univerzity v Kosovu. Další země jsou namátkou třeba Chorvatsko, Rakousko, Makedonie, Slovinsko nebo Srbsko. Vycestovat mohou ti, kteří mají ukončený první ročník vysokoškolského studia, postgraduální studenti a akademičtí pracovníci. Uzávěrka přihlášek na stipendium pro zimní semestr je 15. června, pro letní semestr pak 31. října. Loňský akademický rok vycestovalo v rámci programu více než 400 stipendistů, do Česka se jich na oplátku podívalo přibližně 550. V rámci programu CEEPUS lze absolvovat i letní školy, které se každý rok v zapojených zemích pořádají. Jedné z nich, zaměřené na neurodegenerativní, hematologická a endokrinologická onemocnění, se zúčastnila studentka Lékařské fakulty v Hradci Králové UK Markéta Šalandová. „Letní školu hodnotím velice kladně, stejně jako její přínos pro můj další profesní rozvoj. Měla jsem možnost zlepšit se v odborné angličtině, prezentovat a diskutovat s ostatními nejen ohledně lékařské problematiky, ale také o jejich vlastní práci, zájmech, zemích a tradicích,“ popisuje svoje zkušenosti.

Pro další podrobnosti lze navštívit stránky CEEPUSu.

Jak je ti, Rakousko?

Rozhodně ne ouzko! V rámci bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a naším jižním sousedem lze získat stipendium na studijní nebo jazykový pobyt. Program AKTION poskytuje podporu studijním a vědeckým pobytům a právě i letním jazykovým školám, dále však pomáhá prohloubit spolupráci mezi českými a rakouskými vzdělávacími institucemi. Stipendia jsou přiznávána studentům magisterských oborů, doktorandům i pedagogům a vědeckým pracovníkům. Žádosti se zasílají pravidelně na jaře a na podzim, lze vyjet na jeden semestr. Uzávěrka žádostí je 15. března a 31. října. Účelem studijního pobytu by mělo být hlavně sepsání a konzultování diplomové nebo dizertační práce.

Foto: Studenta

Zkušenosti v Rakousku sbírala v rámci programu AKTION studentka medicíny na Univerzitě Karlově Silvie Čerešňáková, zúčastnila se stipendijního pobytu na Univerzitní klinice pro psychosomatickou medicínu Univerzity v Innsbrucku. „Nejlepší cesta ponořit se hlouběji do oboru psychiatrie a psychosomatiky je praxe a tu mi umožnila má supervizorka v Rakousku,“ říká Čerešňáková. „Program na klinice vypadá každý den trochu jinak, ale každé ráno se začíná konzultacemi. Odpoledne jsem se mohla účastnit různých intervencí s pacienty, nebo být na příjmu pacientů… Celý personál kliniky byl velmi příjemný, měla jsem hodně příležitostí pozorovat je při práci. Taktéž jsem nasbírala hodně zkušeností a dojmů, jak se vedou pohovory s pacienty, jak se obecně o ně pečuje. Je velmi nápomocné, že jsem mohla pracovat s různými lékaři a vidět různé způsoby práce a metody. Na konci jsem si uvědomila, že především jde o dobrý vztah mezi lékařem a pacientem. Suma sumárum, když si vzpomenu na čas strávený na klinice a v Innsbrucku, můžu říct, že to byl skutečně obohacující pobyt. Nasbírala jsem mnoho nových zkušeností a zažila praxi, která mi určitě hodně pomůže v mém profesním životě,“ dodává.

Více informací o stipendijním programu AKTION je k nalezení na téhle webové stránce.

Text: Nela Vejvodová

reklama

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější