Dohody, programy, stipendia. Jak vycestovat za studiem?

Dohody, programy, stipendia. Jak vycestovat za studiem?

Erasmus není jediná možnost, jak se dostat na zahraniční univerzitu. Dům zahraniční spolupráce zajišťuje stipendijní programy a výjezdy i do zemí mimo Evropskou unii, dokonce mimo Evropu, do Číny nebo do Latinské Ameriky. Možností je nepřeberné množství. Chce to jen odvahu a trochu štěstí. Jaké jsou tedy možnosti na získání stipendií?

Zkušenost se studiem v zahraničí je v dnešní době takřka nepostradatelná. Pro zaměstnavatele je student, který strávil semestr nebo dva na některé z cizokrajných univerzit, atraktivnější. Většina českých vysokých škol do zahraničí nepouští studenty prvních ročníků, pokud o tuto neocenitelnou zkušenost ale člověk opravdu stojí, většinou se mu podaří od školy získat prostředky na to, aby alespoň na jeden semestr okusil život a školu jinde. Jaké jsou možnosti?

S Erasmem i mimo EU

Nejznámějším stipendijním programem je bezesporu Erasmus. Jde o program v gesci Evropské unie. Od roku 2014 Erasmus „nahradil“ Erasmus+. V podstatě jde o to samé, nic moc se nemění – nový Erasmus+ je jen určen širší skupině studentů (třeba z některých vyšších odborných škol) a také pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům vysokých škol.

Do roku 2020 si Erasmus+ klade za cíl rozdělit téměř patnáct miliard eur. Nepůjdou ale jen na stipendia, která umožňují vysokoškolákům zažít studium na jiné škole. Erasmus+ je i o rozšiřování spolupráce napříč Evropskou unií a snaze o reformu politiky, zlepšení dialogu mezi mladými a úřady a institucemi.

V rámci programu Erasmus+ může student v zahraničí strávit maximálně dvanáct měsíců za bakalářské studium a stejně dlouhou dobu za studium magisterské. Do programu se zapojilo také Norsko, Lichtenštejnsko nebo Island, takže lze vycestovat i mimo Evropskou unii, byť stále do Evropy.

Více informací je k nalezení na webové stránce naerasmusplus.cz

Foto: Studenta

Do 35 zemí

S žádostí o stipendium se lze obrátit také na Dům zahraniční spolupráce, pod kterým funguje Akademická informační agentura. Ta se stará zejména o stipendia, která jsou studentům a pedagogům veřejných vysokých škol v ČR nabízena na základě mezinárodních dvojstranných smluv (poskytuje k nim administrativně-organizační servis). Česká republika má v současnosti uzavřeny smlouvy s 35 zeměmi – a nejde jen o atraktivní země evropské.  Přes Akademickou informační agenturu se lze dostat třeba do Argentiny, Číny, Koreje, Japonska, Izraele, Mexika či Mongolska. Uchazeči o stipendium si ve vybrané zemi kontakty a školy hledají sami, přihlášky se většinou podávají rok před plánovaným studijním pobytem. V některých případech je nutno žádost podat prostřednictvím domovské vysoké školy.

Další informace jsou na webu DZS

Foto: Studenta

Vzhůru do střední Evropy

Další možností, jak v rámci studia vycestovat za hranice České republiky, je účast v programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). Dohodu o tomto programu podepsalo dosud 15 zemí střední a jihovýchodní Evropy a zapojeny jsou i některé univerzity v Kosovu. Další země jsou namátkou třeba Chorvatsko, Rakousko, Makedonie, Slovinsko nebo Srbsko. Vycestovat mohou ti, kteří mají ukončený první ročník vysokoškolského studia, postgraduální studenti a akademičtí pracovníci. Uzávěrka přihlášek na stipendium pro zimní semestr je 15. června, pro letní semestr pak 31. října. Loňský akademický rok vycestovalo v rámci programu více než 400 stipendistů, do Česka se jich na oplátku podívalo přibližně 550. V rámci programu CEEPUS lze absolvovat i letní školy, které se každý rok v zapojených zemích pořádají. Jedné z nich, zaměřené na neurodegenerativní, hematologická a endokrinologická onemocnění, se zúčastnila studentka Lékařské fakulty v Hradci Králové UK Markéta Šalandová. „Letní školu hodnotím velice kladně, stejně jako její přínos pro můj další profesní rozvoj. Měla jsem možnost zlepšit se v odborné angličtině, prezentovat a diskutovat s ostatními nejen ohledně lékařské problematiky, ale také o jejich vlastní práci, zájmech, zemích a tradicích,“ popisuje svoje zkušenosti.

Pro další podrobnosti lze navštívit stránky CEEPUSu.

Jak je ti, Rakousko?

Rozhodně ne ouzko! V rámci bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a naším jižním sousedem lze získat stipendium na studijní nebo jazykový pobyt. Program AKTION poskytuje podporu studijním a vědeckým pobytům a právě i letním jazykovým školám, dále však pomáhá prohloubit spolupráci mezi českými a rakouskými vzdělávacími institucemi. Stipendia jsou přiznávána studentům magisterských oborů, doktorandům i pedagogům a vědeckým pracovníkům. Žádosti se zasílají pravidelně na jaře a na podzim, lze vyjet na jeden semestr. Uzávěrka žádostí je 15. března a 31. října. Účelem studijního pobytu by mělo být hlavně sepsání a konzultování diplomové nebo dizertační práce.

Foto: Studenta

Zkušenosti v Rakousku sbírala v rámci programu AKTION studentka medicíny na Univerzitě Karlově Silvie Čerešňáková, zúčastnila se stipendijního pobytu na Univerzitní klinice pro psychosomatickou medicínu Univerzity v Innsbrucku. „Nejlepší cesta ponořit se hlouběji do oboru psychiatrie a psychosomatiky je praxe a tu mi umožnila má supervizorka v Rakousku,“ říká Čerešňáková. „Program na klinice vypadá každý den trochu jinak, ale každé ráno se začíná konzultacemi. Odpoledne jsem se mohla účastnit různých intervencí s pacienty, nebo být na příjmu pacientů… Celý personál kliniky byl velmi příjemný, měla jsem hodně příležitostí pozorovat je při práci. Taktéž jsem nasbírala hodně zkušeností a dojmů, jak se vedou pohovory s pacienty, jak se obecně o ně pečuje. Je velmi nápomocné, že jsem mohla pracovat s různými lékaři a vidět různé způsoby práce a metody. Na konci jsem si uvědomila, že především jde o dobrý vztah mezi lékařem a pacientem. Suma sumárum, když si vzpomenu na čas strávený na klinice a v Innsbrucku, můžu říct, že to byl skutečně obohacující pobyt. Nasbírala jsem mnoho nových zkušeností a zažila praxi, která mi určitě hodně pomůže v mém profesním životě,“ dodává.

Více informací o stipendijním programu AKTION je k nalezení na téhle webové stránce.

Text: Nela Vejvodová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější