Talentované studenty si ve Škodovce hýčkají

Talentované studenty si ve Škodovce hýčkají

„Studentů si u nás opravdu vážíme.“ Běžná věta většiny personálních oddělení. Ve ŠKODA AUTO se rozhodli představit důkaz místo slibů a otevírají nový studentský rozvojový program – Student Talent Pool. 

Jedná se o program, do kterého jsou vybíráni talentovaní studenti, kteří jsou ve ŠKODA AUTO na praxi. „Ti pak získávají možnost rozšiřovat své schopnosti na specializovaných školeních a rozvojových kurzech, mohou se účastnit setkání s manažery, využívat bezplatného ubytování a jsou odměněni vyšší mzdou,“ říká Jitka Veselá, koordinátorka HR marketingu ve ŠKODA AUTO. „Na pravidelných setkáních se budou studenti také navzájem seznamovat s ostatními odděleními společnosti, díky čemuž získají znalosti o celé automobilce a plně načerpají „Simply Clever“ myšlenky, na kterých se ve Škodovce staví,“ doplňuje.

Jak se mohou studenti do programu dostat? Odvádějí-li dobrou práci, vedoucí jejich praxí je do programu nominují. Podmínkou pro přijetí je minimálně tříměsíční zkušenost na praxi ve Škodovce a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Co si o nově vzniklém programu myslí a jaké je jejich pracovní zapojení v největší tuzemské automobilce, na to jsme se zeptali přímo účastníků programu.

Ondřej Žáček, 24 let

UPOL, teď pracuje v oddělení komunikace

Nedávno ses dostal do programu Student Talent Pool. Co pro tebe znamená být součástí této užší talentované skupiny studentů?

Talent Pool si představuji jako ucelenou komunikační platformu pro navázání užší spolupráce a předání vzájemných zkušeností. Rád bych také pracoval na vylepšení pobytu stážistů ve společnosti tak, aby byl skutečně efektivní průpravou k budoucímu povolání. Být součástí Talent Poolu je pro mne současně znakem toho, že svou práci odvádím skutečně dobře, firma to dokáže ocenit a do budoucna se mnou počítá.

V současnosti působíš v oddělení Komunikace. Co je obsahem tvé práce a jak tě to baví?

Oddělení komunikace podniku koordinuje mediální aktivity značky nejen u nás, ale i v zahraničí. Komplexní péče o tisk a tvorba našeho mediálního obrazu zahrnuje širokou škálu aktivit, stereotyp zde opravdu nikdo nenajde. Mezi základní kameny úspěchu patří kvalitní příprava tiskových zpráv a organizace tematických tiskových eventů. V rámci této činnosti jsem měl možnost doprovázet nejvyšší vládní představitele České republiky či natáčet reportáže s Autosalonem. Díky stážím ve ŠKODA AUTO mám možnost vést projekty, které jsou opravdu rozmanité a nesmírně zajímavé.

Foto: Studenta

Josef Horák, 22 let

VUT, pracuje v oddělení výroby komponentů

Proč sis jako student vybral pro získávání pracovních zkušeností právě ŠKODA AUTO?

Protože auta vždy byla a pořád jsou mojí vášní. Také jsem chtěl získat cenné zkušenosti v automobilovém průmyslu, protože mým vysněným oborem je vývoj spalovacích motorů.

Co považuješ za své nejsilnější stránky, které tě dostaly do samotného Student Talent Poolu?

V první řadě si myslím, že je to logické myšlení. To mě celý život posouvá vpřed a i nyní mi hodně pomohlo. Také snaha se vždy ukázat v co nejlepším světle a pracovní nasazení na 150 % ve chvílích, kdy je to potřeba.

Foto: Studenta

Šarlota Vlková, 21 let

TUL, pracuje v oddělení výroby dílů převodovky MQ 200

Proč ses rozhodla pro praxi ve ŠKODA AUTO?

Hlavním důvodem byla skutečnost, že se jedná o úspěšnou mezinárodní společnost, kterou jsem chtěla poznat. Zajímalo mě například, jak probíhá komunikace mezi jednotlivými odděleními v rámci firmy. Samozřejmě jsem si vědoma také toho, že praxe ve Škodovce mi dokáže zajistit atraktivitu mého životopisu.

Jaké jsou tvé pracovní plány do budoucna? Chtěla by ses jednou stát součástí velké firmy, jako je právě Škodovka?

Rozhodně bych zde chtěla pokračovat na praxi i během navazujícího studia. V budoucnosti bych například ráda působila v oddělení, které spolupracuje se zahraničím. Láká mě oddělení mezinárodního prodeje nebo mezinárodního marketingu. Jsem určitě spíše nakloněna práci ve větší firmě, která tento zahraniční přesah nabízí.

Foto: Studenta

Ondřej Fidra, 21 let

ČVUT, pracuje v oddělení vývoje celého vozu – stavba karoserie

Co tě lákalo na praxi ve firmě, jako je Škodovka?

Na střední odborné škole ŠKODA AUTO a. s., jsem vypracovával maturitní práci, která byla tak úspěšná, že se o ni začalo zajímat vedení školy i společnost ŠKODA AUTO, která se mnou chtěla udržet kontakt. Po roční zkušenosti na vysoké škole jsme se tedy domluvili na tom, že ve firmě nadále zůstanu prostřednictvím praxe. Nastoupil jsem minulý rok v dubnu a zatím vše překonalo mé předchozí představy.

Nedávno ses dostal do programu Student Talent Pool. Co to pro tebe znamená?

Především otevření dalších dveří, protože se má práce ve Škodovce nebude zabývat jako doposud čistě jen technikou, ale i mezilidskými vztahy a různými manažerskými problémy. Myslím, že takovou zkušenost je velmi důležité získat pro další profesní, ale i osobní růst. Také budu mít větší zodpovědnost za své jednání a budu se muset naučit správně a rychle rozhodovat a věřit svým názorům.

Foto: Studenta

Alena Nazarenková, 21 let

TUL, pracuje v oddělení nákupu

Jaké důvody tě vedly do Škodovky?

Nehledě na to, že je ŠKODA AUTO obecně známá svou atraktivitou v roli zaměstnavatele, dalším důvodem, proč jsem si ji zvolila, byla zejména časová flexibilita při studiu. V návaznosti na to i získání zkušeností v oblasti, která mě baví a nadále bych se jí chtěla věnovat i ve svém budoucím zaměstnání.

Jaká je tvá práce v oddělení nákupu? Co tě na ní baví?

Má role spočívá v podpoře celého chodu Nákupní akademie. Práce mě baví zejména proto, že je různorodá – a to od plánování vzdělávacích opatření pro zaměstnance až po projekty, jako je image oddělení nákupu a Work Life Balance. Na téma vzdělávání zaměstnanců v oblasti nákupu jsem zpracovávala i svou bakalářskou práci. Ráda se účastním takových činností, u kterých je vidět, že mají smysl. Proto razím heslo, že alfou a omegou úspěchu či neúspěchu podniku jsou lidé. Vzdělávání je proto pro každou firmu důležitým nástrojem, který může rozhodovat i o konkurenční schopnosti podniku.

Foto: Studenta

Martin Beňačka, 25 let

UTB, pracuje v oddělení IT Služby

Stal ses jedním z účastníků programu Student Talent Pool. Co od programu očekáváš?

Zejména jsem vděčný za příležitost být součástí tohoto programu. Rád bych dál rozvíjel své dovednosti v rámci nabízených školení zaměřených například na prezentování či vyjednávání. Také je to možnost poznat další oddělení ve ŠKODA AUTO a získat pohled na firmu zase z jiné perspektivy. V neposlední řadě se chci s ostatními praktikanty podělit o zkušenosti, které jsem za dva roky získal.

Ve Škodovce působíš v oblasti IT. Co je obsahem tvojí práce a co tě na ní baví?

Konktrétně pracuji v oddělení IT služby, které je jedno z největších IT subjektů v ČR. Tomu odpovídá i velikost rozpočtu, který je nutné spravovat. Mým dlouhodobým úkolem je optimalizace reportingu financí. To znamená, že hledám možnosti, jak vykazování zdokonalovat, zjednodušit a racionalizovat. Podílím se na návrhu a následném testování nových reportů.

Práce mě baví, není monotónní a vidím konkrétní výsledky. Nová řešení přináší kolegům informace, které mohou využít ke svému rozhodování.

Foto: Studenta

Zaujal vás program Student Talent Pool? Navštivte stránky www.skoda-kariera.cz a staňte se součástí ŠKODA AUTO!

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější