Studentský design je inspirující, říká designer Škoda Auto

Studentský design je inspirující, říká designer Škoda Auto

Podílet se na vytváření vzhledu automobilů je pro mnohé jedince touhou, kterou mají již od dětství, kdy si hráli s miniaturními modely aut. O možnostech mladých designérů v automobilovém průmyslu jsme si povídali s člověkem na slovo vzatým, designérem Petrem Olahem.

Pokud má mladý člověk ambici, že jednou bude navrhovat automobily, kam by měly směřovat jeho kroky?

U designu automobilů, stejně jako u každého jiného druhu umění, je důležité určité nadání, představivost a schopnost vidět i to, co běžní lidé nevidí. Vzdělání je dnes v tomto oboru samozřejmostí. Existují specializované vysoké školy na transport design, z kterých je nejdostupnější bratislavská Vysoká škola výtvarných umění, nebo světové školy, jako např. londýnská RCA, univerzita v Pforzheimu nebo Švédská Umea. V poslední době se ale automobilový průmysl mění a vedení automobilek přikládá velký důraz na různorodost designérů, a tak v této branži nacházejí své místo i absolventi produkt-designu, architektury i módy. Důležitá je hlavně motivace designéra uspět. Proto je nesmírně cenné, když už během studií absolvuje stáže v automobilkách, kde se dostane do styku s reálnými projekty a prací ve vývojových centrech. Minimálně jeden dva světové jazyky jsou dnes také samozřejmostí, a pokud k tomu připočítáme schopnost integrovat se do kolektivu, kreativně spolupracovat s týmem a umět své ideje kvalitně prezentovat, dostaneme profil ideálního uchazeče o místo automobilového designéra.

Jaké vlastnosti potřebuje mladý designér, který se chce uplatnit v automobilovém průmyslu? V čem je toto odvětví specifické?

Automobilový design je právem považován za jednu z královských disciplín designu. Designéři tu pracují s nejmodernějšími technologiemi a mají k dispozici špičkové vybavení a velké rozpočty. Na druhé straně, automobil jako produkt musí automobilku uživit v celém průběhu výrobního cyklu, což v praxi znamená cca šest až osm let. Proto logicky je finální schválení jeho vzhledu velmi dlouhý a komplikovaný proces. V případě, že by automobilka udělala špatné rozhodnutí a produkt by na trhu neuspěl, nebylo by ho možné rychle nahradit. Právě proto je při tvorbě nového návrhu vytvořena mezi designéry interní soutěž a na závěr se z např. z deseti návrhů do sériové výroby dostane pouze jeden. Designéři musí mít velkou vnitřní motivaci a psychickou sílu, poněvadž se často stává, že může pracovat pro automobilku i pět let a přitom žádný z jeho návrhů neuvidí světlo světa.

Foto: Studenta

Škoda Auto dlouhodobě podporuje studenty studující design na univerzitách. S jakými školami spolupracujete?

Spolupráce s univerzitami zaměřenými na design má ve Škoda Auto bohatou tradici, ať jsou to stáže nebo diplomové projekty studentů prakticky všech evropských univerzit. Zároveň připravujeme projekty užší spolupráce s vytipovanými školami, které často trvají více let. Tady se jedná hlavně o Českou vysokou školu umělecko-průmyslovou, Slovenskou technickou univerzitu a též Vysokou školu výtvarných umění.

Jakou formou studenty podporujete?

V současnosti nám běží například projekt Fit2Style, kde studenti designu nejen ve spolupráci s námi, ale i s oddělením výzkumu Škoda Auto a Volkswagen tvoří návrhy, které mají oslovovat různé cílové skupiny. V rámci projektu jsme se zaobírali specifickým designem pro seniory, hledali jsme ideální řešení pro čistě ženská nebo mužská auta, mysleli jsme na chovatele domácích mazlíčků nebo připravovali ideální služební auto… to je jen pár tematických okruhů, na které hledáme odpovědi. Projekt vždy trvá dva semestry a studenti se po úvodních analýzách na domovské fakultě střetnou na tvořivém workshopu, kterého se zúčastní navíc i konzultanti z architektury, produktového designu, módy i sociologie a psychologie. Zde do hloubky rozebíráme životní styl konkrétních skupin, a to poté studenti zapracují do podoby návrhů. Nejlepší návrhy se přetransformují do modelu, případně prototypu v měřítku 1:1, který potom zkoušíme zabudovat do reálného automobilu a testujeme ho. Nejtalentovanější studenti mají také jedinečnou možnost konzultovat své návrhy přímo s vedením designu Škoda Auto a prezentovat mu je.

Foto: Studenta

Získali studenti pod Vaším vedením nějaká ocenění? Pokud ano, vzpomenete si na konkrétní studenty?

Při práci se studenty jsem měl několikrát možnost vést diplomové práce, a ty patřily na univerzitách vždy k oceněným a publikovaným. Jako příklad nesmírně talentované designérky bych uvedl Kristin Fottner ze Švédské UMEA. V její diplomové práci řešila kompletní interiér luxusního automobilu budoucnosti. I navzdory rozměrům automobilu třídy Škoda Fabia se jí podařilo přesvědčivě argumentovat fakt, že i takový automobil může být hodnotný a působit exkluzivním dojmem. Po úspěšném prezentování práce byla oceněna a Škoda Auto jí zároveň okamžitě nabídla práci v našem studiu. Každoročně dostane pár nejtalentovanějších studentů tuto příležitost a je už jen na nich, jak ji uchopí.

Byly některé studentské návrhy a nápady použity v praxi?

V běžné praxi se studentské návrhy zpravidla nikdy neaplikují do sériové výroby. Avšak často se stává, že studenti svou prací inspirují designéry a zároveň mají možnost ve spolupráci s nimi a automobilkou na svých návrzích dále pracovat, a touto cestou oné sériové výroby skutečně dosáhnout.

Kde dnes vznikají návrhy nových vozů Škoda? Jaký vliv na vzhled automobilů má německý vlastník Volkswagen?

I když Škoda Auto patří do koncernu VW, téměř všechny návrhy automobilů vznikají v designovém studiu v Mladé Boleslavi. Samozřejmě s designéry a vedením koncernového designu téměř denně vedeme rozhovory o tom, kam by měl design jednotlivých automobilek směřovat, tak aby si vzájemně nekonkurovaly a každá oslovovala odlišnou skupinu zákazníků, aby byl tímto způsobem celý koncern na trhu úspěšný. Finální rozhodnutí pak padne při vzájemných porovnávacích prezentacích za účasti všech, tedy i vedení koncernu. Toto může výsledek ovlivnit, ale nakonec to jsou opět jen designéři Škodovky, kteří tyto připomínky zapracují, a tak výsledný model bude vždy nést jejich rukopis. Škoda se vizuálně výrazně mění, avšak i nadále si zachovává své hodnoty, které jsou zakořeněné hluboko v tradici.

Pavel Prchal

Dipl. Ing. Peter Olah Art.D.

Designér Škoda Auto  a absolvent Fakulty Architektury STU v Bratislavě se zkušenostmi z předcházející spolupráce s mezinárodními firmami jako Volkswagen, Audi, Ford, ale i Adidas, Davidoff, Gotive, nebo MontBlanc. Ve svém volném čase se zabývá i architekturou, grafickým designem. Jeho práce byly oceněny cenami za design, jako například mezinárodní ICSID Design Excellence Award, Slovenská Národní cena za dizajn, nebo cenou Design centra České republiky „Vynikající výrobek roku“. Peter Olah je také držitelem doktorátu z umění a pravidelně přednáší na univerzitní půdě o designu.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější