ŠKODA AUTO Vysoká škola získala prestižní mezinárodní akreditaci

ŠKODA AUTO Vysoká škola získala prestižní mezinárodní akreditaci

ŠKODA AUTO Vysoká škola úspěšně prošla akreditačním procesem americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs a získala tak prestižní institucionální akreditaci ACBSP dle všech jejích standardů. 

V současné době na ní vyučuje asi padesátičlenný tým interních akademiků a má přibližně 1200 studentů z celé České republiky a dále z 23 zemí 3 kontinentů. Zahraniční studenti tvoří asi 20 % z celkového počtu studentů.

„Akreditace ACBSP má jednoznačně pozitivní přínos jak pro studenty a absolventy ŠKODA AUTO Vysoké školy, tak i pro ŠKODA AUTO jako zaměstnavatele. Vzdělání díky ní dostává nový rozměr a otevírá jim tak cestu na mimoevropské, pro ŠKODA AUTO klíčové, trhy jako např. Rusko a Čína,” říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast HR management.

Foto: Studenta

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) byla založena roku 1988 a je jedinou organizací, která nabízí akreditaci pro vzdělávání zaměřené na podnikohospodářskou oblast od bakalářských, až po doktorské studijní programy. Akreditace ACBSP potvrzuje, že vzdělávací instituce splňuje všechny důležité standardy pro poskytování kvalitního podnikově orientovaného vzdělávání. V některých zemích je akreditace ACBSP považována za ekvivalent místní institucionální akreditace. Na rozdíl od českého akreditačního řízení je povinnou součástí akreditačního procesu verifikace všech předložených skutečností při inspekční návštěvě alespoň tří vyškolených nezávislých akreditačních komisařů.

Foto: Studenta

Akreditační proces trvá nejméně 18 měsíců. Pokud škola není schopná akreditační proces ukončit do pěti let, pak je z posuzování vyřazena. ŠKODA AUTO Vysoká škola byla přijata za člena ACBSP v listopadu 2012 a rozhodnutí o akreditaci bylo doručeno v listopadu 2014, proces akreditace tedy trval dva roky a patřil k historicky nejkratším. Rychlost procesu je dokladem vysokého stupně připravenosti ŠKODA AUTO Vysoké školy dodržovat nejvyšší standardy kvalitního vysokoškolského vzdělání v globálním měřítku.

Samotnému udělení akreditace předcházela návštěva tří akreditačních komisařů, kteří komplexně posuzovali veškeré procesy školy se zaměřením na šest klíčových standardů akreditace ACBSP, mezi něž patří: vedení školy, strategické plánování, zaměření na studenty a důležité stakeholdery, učení a výkon studentů, zaměření na akademické a ostatní zaměstnance, a v neposlední řadě také řízení vzdělávacích a podnikových procesů.

Foto: Studenta

V závěrečném hodnocení akreditační komisaři za hlavní silné stránky ŠKODA AUTO Vysoké školy označili především její kvalitní studijní programy, které jsou úzce spojeny s praxí, systém duálního vedení školy, tedy vedení dělené na rektora zodpovídajícího za akademickou oblast a ředitele zabývajícího se finančními otázkami, propojení s významným podnikem, ŠKODA AUTO, organizaci výuky rozdělenou na přednášky a cvičení, velmi propracovaný informační systém, kvalitní personální zabezpečení, loajalitu všech útvarů vůči vysoké škole, kvalitní výuku cizích jazyků, provázanost mezi bakalářským a magisterským studijním programem, širokou nabídku studia a praxe v zahraničí či jasné strategické řízení školy.

„ŠKODA AUTO Vysoká škola se vyznačuje fenomenální strategií, unikátními studijními programy s jasnou prostupností od bakalářského po magisterský stupeň studia, které jsou poskytovány týmem vysoce kvalifikovaných akademických pracovníků. Silné propojení s průmyslovou sférou představuje hlavní konkurenční výhodu ŠKODA AUTO Vysoké školy,“ říká předsedkyně akreditační komise Dr. Farah Zakery.

Foto: Studenta

„Získání akreditace je důkazem, že je ŠKODA AUTO Vysoká škola připravena svým studentům poskytovat vzdělání nejvyšší kvality v podnikohospodářské oblasti,“ komentuje získání akreditace Mgr. Petr Šulc, rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Foto: Studenta

Akreditace ACBSP má jednoznačně pozitivní přínos pro studenty a absolventy ŠKODA AUTO Vysoké školy, jejichž vzdělání díky ní dostává nový rozměr a otevírá jim tak cestu na další mimoevropské pracovní trhy.

Foto: Studenta

Od 1. února 2015 čeká ŠKODA AUTO Vysokou školu personální posílení. Současného dočasně jmenovaného rektora Mgr. Petra Šulce, který doposud paralelně vykonával funkci rektora a prorektora pro studijní záležitosti, nahradí ve funkci rektora doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. Docent Mertlík je předním českým ekonomem a dlouholetým vysokoškolským pedagogem. Mgr. Petr Šulc bude nadále na škole vykonávat funkci prorektora pro studijní záležitosti.

„Jsem přesvědčen, že v docentu Mertlíkovi škola získá odborníka, který pomůže dále s rozvojem všech jejích oblastí. Panu Šulcovi patří velké poděkování a jsem velmi rád, že bude nadále vykonávat pozici prorektora pro studijní záležitosti, která je klíčová pro další rozvoj školy,“ dodává ke změně na postu rektora Ing. Bohdan Wojnar.

Foto: Studenta

ŠKODA AUTO Vysoká škola

› Prestižní soukromá škola založená v roce 2000

› Akreditované podnikohospodářské bakalářské a magisterské obory v českém i anglickém jazyce

› Základy technických disciplín jsou součástí společného základu všech oborů

› Unikátní povinná semestrální praxe v ČR či zahraničí je součástí studia

› Intenzivní využití programu Erasmus pro studium i praxi v Evropské unii

› Možnost získání druhého diplomu z partnerských VŠ v rámci Double degree studijních programů

› V roce 2013 bylo zapsáno na vysoké škole přes 1.200 studentů z toho 15% zahraničních z 23 zemí

› Další informace naleznete na www.savs.cz

ŠKODA AUTO

  • je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
  • má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, Octavia, Yeti a Superb,  v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,
  • od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
  • provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
  • zaměstnává celosvětově přibližně 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
Foto: Studenta

ACBSP

ACBSP akredituje programy zaměřené na podnikání a účetnictví na bakalářském, magisterském a doktorském stupni po celém světě. ACBSP získala ocenění rady pro akreditaci vyššího vzdělávání (CHEA) v roce 2001 a znovu v roce 2011 a byla první akreditační společností, která nabízí specializovanou akreditaci podnikově zaměřeného studia na všech stupních. ACBSP podporuje neustálé zlepšování a oceňuje vynikající kvalitu v rámci akreditace podnikově zaměřeného vzdělávání na celém světě. V současné době má 1233 členů, z nichž 195 má sídlo mimo Spojené státy americké. 923 z těch členů již získalo plnou akreditaci, 210 požívají statutu kandidáta.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější