Výroba není žádná nuda

Výroba není žádná nuda

Studujete technicky nebo ekonomicky zaměřenou vysokou školu? Nebo se už dokonce chystáte na státnice? Co takhle zkusit praxi nebo rovnou práci ve firmě, která je největším průmyslovým podnikem v České republice. ŠKODA AUTO nabízí příležitost talentovaným studentům a absolventům třeba například v oblasti výroby, plánování a logistiky.

Teorie i praxe

Lukáš Chrášťanský, který promoval teprve loni, ještě svou alma mater zcela neopustil, ale přitom pro mladoboleslavskou firmu pracuje už od října loňského roku. Na strojní fakultě pražského ČVUT nyní studuje postgraduálně a ve ŠKODA AUTO je účastníkem doktorandského programu, což mu umožňuje zároveň zpracovávat disertační práci i působit na zajímavých projektech v oblasti výroby.

Jak se osvědčí školní teorie v praxi, si současný doktorand ověřil už v nedávné minulosti, kdy se ŠKODA AUTO spolupracoval na přípravě nejprve bakalářské a později i diplomové práce. Jak se později ukázalo, podílel se tak na projektu, který byl díky úspěšným výsledkům zaveden do sériové výroby a oproti původnímu řešení přinesl úsporu několik desítek milionů korun ročně.

Foto: Studenta

Ani jeho další výzkum si neklade nízké cíle. Tématem jeho disertace je vývoj nové výrobní technologie panelových dílů karoserie, což je oblast, která je pro mladoboleslavskou firmu velmi aktuální. Automobilka totiž v budoucnu plánuje nasadit novou technologii při výrobě všech typových modelů automobilů značky ŠKODA.

„Moje pracovní pozice obnáší koordinaci všech činností, které souvisejí právě s vývojem nové technologie. Neustále se pohybuji mezi kanceláří a halou nářaďovny, kde se realizují navržená řešení,“ popisuje Lukáš Chrášťanský, který tak komunikuje se všemi pracovníky jednotlivých oddělení. Od konstruktérů přes výrobní mistry až po samotné dělníky.

Mýtus o špinavé práci

Představy o práci v automobilce jsou podle Lukáše Chrášťanského zatíženy mýty o špinavé a fyzicky náročně práci. Jeho zkušenost je ale zcela jiná, přestože všichni noví zaměstnanci, kteří do firmy nastoupí, absolvují v prvních dvou týdnech praxi přímo na výrobní lince. „Pracovníkům ve výrobě pomáhají různé ergonomické pomůcky a nástroje tak, aby jejich pracovní činnost byla co nejjednodušší a neměla špatný vliv na zdraví zaměstnance,“ říká Lukáš Chrášťanský. Podobné je to s čistotou, která je v automobilovém průmyslu důležitá už kvůli dodržení vysoké kvality, tedy proto, aby nedocházelo ke znečištění vyráběných součástí.

Také Veronika Strymplová, další nedávná absolventka pražského ČVUT, působí ve ŠKODA AUTO jako praktikantka v oblasti výroby, o manuální práci na lince ale ani v jejím případě nejde. „V oblasti výroby pracuji v nářaďovně v oddělení Tool Academy, která má na starosti profesionalizaci a další rozvoj zaměstnanců. Pracuji zde jako praktikantka a mou odpovědností je tvorba analýzy odborných znalostí všech pracovníků nářaďovny za pomoci kvalifikačních rozhovorů, které probíhají mezi mistry a jejich podřízenými pracovníky,“ vysvětluje praktikantka, která do firmy nastoupila před rokem a dnes na základě její analýzy oddělení Tool Academy zajišťuje profesní vzdělávání kmenového personálu. V rámci výroby můžete podle ní vybírat z velkého množství oddělení s různou specializací počínaje konstrukcí nářadí, výroby nářadí, vzdělávání zaměstnanců až po centrální řízení a hospodaření s nářadím.

Praktikantskou éru svého profesního života ve ŠKODA AUTO Veronika Strymplová chápe jako jakýsi trénink pro svůj budoucí hlavní pracovní poměr ve výrobě. „Práce v žádném případě není stereotypní, učím se novým věcem, účastním se jednání a spolupracuji na zajímavých projektech, které se týkají vzdělávání zaměstnanců v nářaďovně,“ dodává Veronika Strymplová. Výstupem analýzy, na které se dosud podílela, jsou informace o vědomostech zaměstnanců z oblasti výroby lisovacích nářadí. „Nyní máme přehled o každém zaměstnanci – na jakých úrovních se pohybují jeho znalosti – a v této chvíli podporujeme jejich další osobní i profesní rozvoj pomocí různých odborných školení,“ popisuje praktikantka.

Poznáte sami sebe

Stát se praktikantem ve ŠKODA AUTO není těžké. Stačí studovat obor, který se v automobilovém průmyslu uplatní, a přihlásit se pomocí webových stránek www.zivotniprilezitost.cz. Praxe je pak placená a studenti mohou být nominováni i do stipendijního programu.

„Praktikanti mají možnost pobírat i stipendium. Podstatou stipendijního programu je finanční podpora a možnost dalšího osobního rozvoje,“ vysvětluje Veronika Strymplová. Dalším benefitem pro praktikanty ve ŠKODA AUTO může být například i možnost ubytování přímo u závodu nebo příspěvky na stravování.

Veronika Strymplová doporučuje začít ve výrobě právě jako praktikant, protože právě tak nejlépe zjistíte, co vás doopravdy baví a v čem jste skutečně dobří. „Já osobně jsem si praxi ve výrobě vybrala proto, abych získala zkušenosti, jak to ve velkých a úspěšných firmách chodí. A také zde poznáte sami sebe – jak umíte obstát v realitě, jelikož škola je z větší míry spíše teoretická,“ říká Veronika Strymplová.

Studenti a absolventi vysokých škol, kteří ve výrobě ve ŠKODA AUTO působí, nelitují. „V současné době je práce ve výrobě jedna z nejstabilnějších a nejperspektivnějších možností uplatnění, kdy člověk může být součástí nových inovativních řešení. Na trhu existuje mnoho stabilních společností a ŠKODA AUTO je v Čechách jednou z nejvýznamnějších, které stále hledají mladé talenty, kteří by podpořili chod českého průmyslu. Proto bych asi jen vzkázal: máte rádi osobní výzvy, rádi se podílíte na řešení problémů, chcete vidět reálné výsledky své práce? Tak jen do toho,“ optimisticky uzavírá Lukáš Chrášťanský.

Lukáš Chrášťanský

  • Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze
  • Aktuálně pokračuje v doktorandském studiu
  • Do výroby společnosti ŠKODA AUTO nastoupil v říjnu 2014
  • Aktuálně se věnuje výzkumu a vývoji nové výrobní technologie panelových dílů karoserie, která má být výhledově nasazena při výrobě všech typových modelů značky Škoda

Veronika Strymplová

  • Absolventka Fakulty dopravní ČVUT v Praze
  • Aktuálně pokračuje v doktorandském studiu
  • Do výroby společnosti ŠKODA AUTO nastoupila jako praktikantka v roce 2014, nejprve čtyři měsíce pracovala v oblasti řízení značky – Green Office, později přešla do oddělení Tool Academy
  • Aktuálně působí v nářaďovně v oddělení Tool Academy a její odpovědností je tvorba analýzy znalostí pracovníků nářaďovny za pomoci kvalifikačních rozhovorů

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější