Vzdělávání po celý život. Jak a proč je důležité?

Vzdělávání po celý život. Jak a proč je důležité?

Většina českých vysokých škol nabízí také dětskou univerzitu a univerzitu třetího věku. Lidé se dnes tedy mohou vzdělávat doslova v každém věku. Proč posílat svoje děti na něco takového, co jim to může přinést? A co v důchodu? Představujete si spíše klid a čas na koníčky anebo máte rádi, když vaše mysl nezahálí a neustále vyhledáváte nové podněty a učíte se novým věcem?

Dětská či juniorská univerzita – o co jde?

Jak již název napovídá, jedná se o přiblížení vysokoškolského prostředí dětem různého věkového rozmezí. Pro žáky základních a středních škol tak existuje jedinečná příležitost vyzkoušet si jaké to je studovat na vysoké škole. Cílem je ukázat dětem vysokoškolské prostředí jako inspirativní místo, které jim dává prostor pro vlastní myšlenky, názory a nabízí spoustu zábavných aktivit. Pro děti jsou tak připraveny různé aktivity, které jim ukážou, že škola není jenom o povinnostech a úkolech, ale je tam také spousta zajímavých věcí. Tyto projekty se tedy snaží v dětech budovat touhu po vědění a objevování světa a také po tom, aby se v budoucnu na akademickou půdu vrátily.

Velká část našich vysokých škol nabízí nějakou formu dětské univerzity, ať už se jedná o pravidelné projekty, které probíhají v každém semestru, anebo kratší kurzy, denní prohlídky či týdenní nebo čtrnáctidenní školy o prázdninách (v podstatě tábory), na kterých se děti seznamují s jednotlivými tématy a obory. Některé kurzy probíhají v průběhu roku odpoledne jako klasické kroužky, jiné jsou o víkendech, aby se jich mohly účastnit také děti ze vzdálenějších míst.

Foto: Studenta

Většinou děti procházejí přijímacím řízením, následně slavnostní imatrikulací a poté dostanou také svůj vlastní index, kam si zapíšou všechny své kurzy. Za jejich splnění pak dostanou razítko či kredity a na konci semestru či kurzu pak v případě úspěšného plnění všech úkolů následuje promoce, kde obdrží diplom a někde také například titul „malý bakalář“.

K čemu to je?

Skutečně stovky dětí baví chodit do školy po večerech či o víkendech a sbírat razítka a kredity do svých indexů? Rozhodně! Děti mají příležitost dělat chemické pokusy v opravdové laboratoři, programovat roboty a sledovat, jak fungují, nebo třeba příst, učit se starat o zvířata nebo zjišťovat co obnáší obory jako například architektura, a to vše zábavnou formou pod vedením odborníků. Je možné i vyzkoušet i více oborů a každé dítko si tak najde to své, co ho bude nejvíce bavit.

Cílem je určitě aby se děti více motivovaly pro studium na vysoké škole, ale i když se to třeba v budoucnu nepodaří, každá znalost, dovednost či zkušenost získaná na takovém kurzu se počítá.

Foto: Studenta

Univerzita třetího věku

S důchodem přichází jedna zásadní otázka, a sice „Co teď se vším tím časem?“. Naše populace stárne, a tak je nutné nabízet stále více aktivit právě lidem seniorského věku. Jednou z takových možností jsou univerzity třetího věku.

Univerzita třetího věku je většinou přístupná pro jedince, kteří již dosáhli důchodového věku a mají nějakou střední školu zakončenou maturitou. Základním posláním takovýchto programů je zpřístupnění vysokoškolských znalostí a dovedností osobám v seniorském věku, mezigenerační komunikace a vzájemné učení a to, aby se tito lidé stále udržovali aktivní a neustrnuli na místě. Lidé postproduktivního věku tak mají možnost zůstat v obraze ve svém oboru anebo se učit něčemu novému, zjišťovat novinky například z oblasti vědy, politiky, umění či kultury anebo se učit novým dovednostem, a přitom poznávat nové, stejně naladěné lidi různých generací. Tyto programy mají na seniory silný motivační vliv, vytváří v nich chuť zkoušet další nové věci.

Každý student si volí kurzy dle vlastního uvážení a zájmu, které většinou trvají celý semestr anebo rovnou akademický rok. Po jejich úspěšném splnění pak i na seniory čeká slavnostní předání certifikátů o absolvování těchto kurzů.

Text: Džurdženiková Lucie

Foto: Shutterstock

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější