Praktické rady: Jak se dostat na Erasmus?

Praktické rady: Jak se dostat na Erasmus?

Pro určité studenty je zahraniční studium snem či cílem, za kterým postupně směřují v průběhu studia. Ovšem od rozhodnutí až k samotnému pobytu na zahraniční univerzitě vede poměrně dlouhá cesta a každý student musí předtím vyřešit poměrně hodně administrativní zátěže a samozřejmě úspěšně zvládnou výběrové řízení. Zásadní momenty tohoto procesu vám osvětlí tento článek.

Od počátečního rozhodnutí vede logicky směr k podání přihlášky. Podle Erasmus koordinátorů je nejvýhodnější vyjíždět v předposledním roce před státnicemi, ať už bakalářskými nebo magisterskými. Přesto jsou ovšem častí Erasmus studenti, kteří vyjíždějí do zahraničí s tím, že zde budou psát svou bakalářskou nebo diplomovou práci, kterou následně obhájí u státní zkoušky na své domovské univerzitě.

Před podáním přihlášky

Množství škol také vyžaduje po svých studentech určitý studijní průměr, což hodně mladých lidí zjistí až dodatečně a jsou poté pochopitelně zklamáni, protože průměr se nedá zlepšit ze dne na den. Taktéž je důležité, aby měl student splněné veškeré předměty z dosavadního studia.

Výběr univerzity

Už v bodě podání přihlášky je třeba se mít na pozoru a nevolit univerzity, o které máme zájem, bez rozmyslu. Každá univerzita totiž nabízí jiné studijní programy a nemálo studentům se stalo, že prošli celým výběrovým řízením a následně zjistili, že na univerzitě, na kterou se přihlásili, nemají vlastně co studovat.

Výběrové řízení

Výběrové řízení se obvykle skládá z jazykových testů a z ústního pohovoru. U ústního pohovoru se také pozitivně přijímá fakt, pokud student je členem některé ze studentských organizací. Vysoké školy se totiž snaží vybírat aktivní studenty, které je budou v zahraničí patřičně reprezentovat.

Obecně větší pravděpodobnost přijetí je na školy, kde se vyžaduje znalost němčiny, španělštiny nebo francouzštiny. Největší zájem je o předměty vyučované v angličtině, a studenti se proto musí psychicky připravit na tzv. „síto“, přes které projde jenom část.

Vybrali mě. Co dál?

Jakmile vám vaše škola potvrdí přijetí, nastává další část procesu, a to vyplnění přihlášky na zahraniční univerzitu s veškerými sounáležitostmi. Většina škol vyžaduje seznam dosavadně vystudovaných předmětů přeložených do anglického jazyka a údaje o studentovi společně se seznamem předmětů, které chce studovat. Výjimečně některé školy vyžadují potvrzení o jazykových znalostech (např. TOEFL test) nebo životopis.

Nejdůležitější je ovšem výběr samotných předmětů. Student si musí vyhledat, popř. požádat univerzitu emailem, o anotace a ty srovnat s anotacemi předmětů, které by měl podle svého studijního plánu studovat na domácí univerzitě. Tento výběr poté musí schválit studijní proděkan. K tomuto klíčovému aktu je vhodné přijít připravený a se znalostmi anotací, poněvadž je to právě studijní proděkan, kterému se po absolvování celého zahraničního studia budete hlásit, a záleží pouze na něm, kolik vám bude uznáno vystudovaných kreditů.

Přijetí zahraniční univerzitou

Po odeslání přihlášky nastává fáze čekání, kdy posléze přijde oficiální dokument o vašem přijetí. Často je to problém na španělských univerzitách, které jsou typické pro svůj „maňana“ přístup, a zvláště v létě je pak prakticky nemožné byrokratická místa univerzit přimět k určité aktivitě. Oficiální přijetí je velmi důležité pro podpis smlouvy, díky které budete následně dostávat od Ministerstva školství peníze na studium.

Před odjezdem

Těsně před odjezdem na univerzitu se provede podpis smlouvy, ke které musíte předložit zajištěné pojištění na celou dobu pobytu (pojištění na evropský průkaz pojištěnce zde bohužel často nestačí). Následně student může odcestovat na zahraniční univerzitu a nasávat plnými doušky všechny zážitky a vědomosti, které jsou s podobnými stážemi spojeny.

Pavel Prchal

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější