OU upr

Ostravská univerzita: Za každou přihlášku zasadíme strom

Svým mottem „Ovlivni nejen svou budoucnost“ připomíná Ostravská univerzita studentům jejich výjimečnost pro společnost. Myšlenku podtrhává závazkem vysadit strom za každou přijatou přihlášku. Vznikne tak symbolický univerzitní les a studenti pomohou lokalitám postiženým suchem a kůrovcovou kalamitou. Stromy totiž v krajině mají nezastupitelnou roli – stejně jako studenti ve společnosti…

"Na pusté paseky a holoseče, které se ve velkém objevují v našem regionu, je stejně nehezký pohled jako na společnost bez lídrů a osobností. Proto jsme se rozhodli alespoň trochu přispět k zalesnění kůrovcem a suchem nejzdevastovanějších lokalit," vysvětluje Adam Soustružník z Ostravské univerzity. "A protože loni jsme obdrželi přes 13 tisíc přihlášek, vznikne pár hektarů nového lesa, který bude symbolickou stopou všech studentů, kteří se pro další akademický rok hlásí na Ostravskou univerzitu," doplňuje. 

Univerzita se tak rozhodla v rámci svého motta "Ovlivni nejen svou budoucnost", kterým připomíná studentům a maturantům, že výběrem vysokoškolského oboru se rozhodují nejen o svém studiu, ale také své budoucnosti. Na studenty pohlíží jako na budoucí odborníky a lídry v různých oborech, kteří dokáží měnit svět k lepšímu. 

"Když člověk dělá, co ho baví a neustále na sobě pracuje, může se stát významnou osobností a lídrem ve svém oboru. Může zachraňovat životy i přírodu, pomáhat druhým, předávat znalosti, sbližovat lidi, bourat bariéry nebo rozdávat radost. A my chceme mladým lidem s rozvojem schopností i znalostí pomoci. Díky kvalitnímu vzdělávání, špičkovému zázemí pro vědu a výzkum i silně individuálnímu přístupu ke studentům máme co nabídnout," říká rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata. 

A právě v Ostravě a Moravskoslezském kraji mají podle něj studenti největší šanci vyniknout. "Region je hladový po absolventech všech našich fakult, ať už jde o lékaře a zdravotníky, přírodovědce, pedagogy a vychovatele, umělce či odborníky z humanitních a sociálních oblastí. Studenti zde mají obrovskou příležitost vyniknout," vysvětluje. 

Ostravská univerzita nabízí všechny jmenované oblasti studia na šesti fakultách: 

Přírodovědecká fakulta

Biologie / Environmentální geografie / Chemie / Matematika / Aplikovaná informatika / Softwarové systémy / Fyzika / Politická a kulturní geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj / … 

Foto: Ostravská univerzita

Filozofická fakulta

Historické vědy / Psychologie / Sociologie / Filozofie / Studium jazyků / Dějiny umění / Základy společenských věd / … 

Foto: Ostravská univerzita

Lékařská fakulta

Všeobecné lékařství / Fyzioterapie / Ergoterapie / Ošetřovatelství / Porodní asistence / Nutriční terapie / Laboratorní diagnostika / Ochrana veřejného zdraví / Zdravotnické záchranářství

Foto: Ostravská univerzita

Pedagogická fakulta

Učitelství pro MŠ, ZŠ, SŠ / Speciální pedagogika / Sociální pedagogika / Andragogika / Tělesná výchova, sport, pohyb, zdraví / … 

Foto: Ostravská univerzita

Fakulta sociálních studií

Sociální práce / Zdravotně-sociální péče / Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

Foto: Ostravská univerzita

Fakulta umění

Hudební i výtvarná umění / Grafika / Kresba / Tvůrčí fotografie / Obalový a knižní design / Intermediální tvorba / Animace a audiovizuální tvorba / Sochařství / Zpěv / Dechové, strunné a klávesové nástroje

Foto: Ostravská univerzita

Dny otevřených dveří Ostravské univerzity:

Video: Ostravská univerzita

Ostravská univerzita na veletrhu Gaudeamus Brno 2019:

Video: Ostravská univerzita

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější