Navázat kontakty s personalisty už na škole se vyplatí! Přijďte na veletrh do Plzně

Navázat kontakty s personalisty už na škole se vyplatí! Přijďte na veletrh do Plzně

20. března 2013 se uskuteční již 18. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni. Jako v předchozích letech se akce koná přímo v centru studentského a univerzitního dění v Plzni, v budovách každoročně se rozrůstajícího univerzitního komplexu ZČU v Plzni na Borských polích.

Veletrh pracovních příležitostí je určen především současným a budoucím absolventům vysokých škol, a to zejména Západočeské univerzity. Hlavním cílem je navazování kontaktů mezi studenty Západočeské univerzity a absolventy VŠ na straně jedné, a personalisty velkých i malých českých a zahraničních firem nabízejících uplatnění absolventům vysokých škol na straně druhé.

Personalisté zde mají možnost formou osobního kontaktu a prezentace oslovit možné kandidáty na pracovní pozice z řad studentů či absolventů vysokých škol, představit jim možnosti budoucího uplatnění v oboru a nabídnout jim další možnosti spolupráce ať už formou stáže, praxe či zadání diplomové práce. Studenti tak mohou získat první zkušenosti z diskuze s personálními odborníky a manažery svých potenciálních zaměstnavatelů, přehled o požadavcích firem a trhu práce.

Foto: Studenta

Realizace probíhá v rámci prezentačních míst firem ve formě veletržních stánků a samostatnými prezentacemi firem v prostoru konání veletrhu. Každý návštěvník navíc obdrží u vstupu Průvodce veletrhem se základními potřebnými informacemi o zúčastněných firmách a s potřebnými radami pro absolventa.

Již podeváté je akce pořádána v úzké součinnosti Stavovské unie studentů ZČU a mezinárodní studentské organizace IAESTE, což se především projevuje na rozsahu veletrhu a počtu zúčastněných firem. I přes současnou situaci na trhu práce se na letošním veletrhu bude aktivně prezentovat téměř stovka firem. Podle organizátorů projde akcí každoročně kolem 4 000 návštěvníků aktivně hledajících budoucí uplatnění.

Více informací i seznam účastnících se společností naleznete na stránkách http://www.absolvent.zcu.cz

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější