česko mladí

Czexit? Opustit NATO? Mladí Češi jsou jasně proti, ukázal průzkum

Letos nás čeká výročí 20 let od vstupu do NATO, 15 let od vstupu do EU a 30 let od sametové revoluce. Všechny tyto události byly pro naši zemi klíčové, avšak pohled na ně se postupem času mění. Jak na ně nahlíží naše mladá generace? Jak jsme odolní vůči konspiračním teoriím a jak si vedeme v porovnání s ostatními zeměmi visegrádské čtyřky? Na tyto a další otázky hledal odpověď výzkum think-tanku Globsec.

Bratislavský think-tank Globsec nedávno zveřejnil studii, ve které zjišťoval postoje obyvatel zemí V4 (tj. ČR, SR, Polsko a Maďarsko) ke geopolitické otázce jejich země, EU a NATO, roku 1989 a ke konspiračním teoriím. Z každé země se průzkumu zúčastnilo od 1000 do 1012 lidí tak, aby vzorek co nejvěrohodněji odrážely celou populaci.

Západ, nebo východ?

První otázkou průzkumu bylo, zda-li vaše země patří na západ, na východ, nebo někde mezi. Nejen u nás je to palčivá a často omílaná otázka. Pro západ se z Čechů rozhodlo celkem 57 % lidí ve věku od 18 do 24 let. Toto číslo má se stárnoucími generacemi klesající tendenci. Že patříme "někam mezi" odpovědělo 38 % lidí do 24 let. Prozápadnější mladou generaci mají jen v Maďarsku, celkem 69 %.

Foto: www.globsec.org

Czexit? U mladých bez šance

Další otázkou, kterou se průzkum zabývá, je jak by lidé volili, kdyby se hlasovalo o vystoupení či setrvání v EU a NATO. Mladí nejen v České republice mají v těchto otázkách celkem jasno. Setrvání v EU by volilo 84 % dotázaných. Odcházet z Evropské unie se však nechce ani starším generacím. U lidí ve věku od 25 do 34 let má organizace zatím stále sdružující osmadvacet států 75% podporu. Stejnou podporu najdeme dokonce i u lidí starších 65 let. Vystoupit by chtělo jen 15 % lidí do 24 let.

Pro setrvání jsou mladí lidé i v Polsku, Slovensku a Maďarsku. V poslední jmenované zemi by EU nechtělo opustit dokonce 87 % lidí ve studentském věku.

Mladí lidé v České republike drží první pozici v kladnému vztahu k organizaci NATO. V referendu by pro setrvání hlasovalo hned 91 % respondentů. Podpora NATO převládá napříč všemi generacemi, ale nikde není tak velká. Překvapivě skeptické je Slovensko, kde mezi nejmladší generací má setrvání v NATO pouze 60% podporu. Se stárnoucí populací pak na Slovensku podpora klesá až na 38 % u lidí starších 65 let.

Foto: www.globsec.org

Věříte konspiračním teoriím?

Průzkum se zaměřil také na konspirační teorie. Respondentům položil celkem tři otázky. První otázka zní, jestli věří, že existují skupiny, které ovládají svět a chtějí nastavit totalitní řád. Druhá, zda židé tajně kontrolují a ovládají některé vlády a instituce po celém světě a poslední, zda si myslí, že teroristický útok 11. září 2001 zorganizovala vláda USA, ne Al-Káida.

Z odpovědí vychází jasně najevo, že nejen mladí Češi, ale všechny generace v naší zemi jsou vůči konspiračním teoriím odolné. Na skupiny ovládající svět věří 21 % mladých. Na antisemitskou konspirační teorii věří pouze 4 % Čechů do 24 let. S úspěchem se u nich nesetkalo ani poslední tvrzení. Je možné vypozorovat souvislost mezi podporou EU a názorů na konspirační teorie. Čím méně lidí věří konspiračním teoriím, tím větší mezi nimi je pro evropskou organizaci podpora.

Nejhůře dopadli Slováci. Z celé V4 mají největší tendenci věřit konspiračním teoriím. S tvrzením o skupinách ovládajících svět souhlasí dokonce téměř polovina mladých Slováků, přesněji 45 %. Rozdíly mezi mladou generací v Česku a na Slovensku jsou v tomto případě velké. Průzkumy sice poukazují na reálný stav, ale bohužel už neprozradí příčinu. Zůstává tak otázkou, jestli tento rozdíl tkví v rozdílu kvality školství nebo něčem jiném.

ŠImon Pánek 1989
life
1989 a dnes. Studentští lídři po 29 letech
15. 11. 2018
2 minuty z historie

Jak hodnotíme rok 1989

Jak hodnotíte pád komunistického režimu v roce 1989? To byla poslední otázka průzkumu. V tomto případě je v Česku a na Slovensku jasný generační trend. Mladé generace tuto událost hodnotí pozitivně. U mladých Čechů je to hned 94 %. U starších generací však pozitivní hodnocení klesá. Zajímavý je postoj mladých Maďarů. Hned 42 % mladých ve věku od 18 do 24 let na otázku odpověděli, že nevědí.

Průzkum ukázal opravdu velkou spoustu zajímavých informací a čísel. Jednoznačně z něj lze vyčíst to, že přes všechny snahy populistických sil je podpora EU, NATO a prozápadní orientace v naší zemi silná napříč věkovým spektrem, hlavně pak u té nejmladší generace.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější