Elektřina, plyn, vodík: Alternativní paliva budoucnosti
poweredbyexperts

Elektřina, plyn, vodík: Alternativní paliva budoucnosti

Naprostá většina motorových vozidel je dnes stále ještě poháněna čtyřdobými spalovacími motory. Nejpoužívanějšími palivy tak zůstávají benzin a nafta, tedy paliva vyráběná krakováním ropy. Protože jsou ale zásoby ropy omezené a jejím nedokonalým spalováním vzniká množství škodlivých chemických látek, je nutné hledat alternativní pohony. O tom, jaké pohony jsou ve hře, promluvil Josef Fulem ze společnosti Ricardo.

Pane Fuleme, jaké alternativní pohony vozidel existují?

V automobilovém průmyslu lze využít několika druhů alternativních pohonů. Nejdůležitější z nich lze rozdělit na pohony plynové, elektrické, hybridní a vodíkové. Existují ještě další alternativy jako pohony solární nebo na stlačený vzduch, ale ty ještě nedosahují potřebných parametrů (dojezd, výkon, finanční náklady atp.), aby mohly být využity v praxi. Jako o trendu budoucnosti se hovoří o pohonu elektrickém, a to pro jeho jednoduchost, bezhlučnost, snadný start a fakt, že téměř nezatěžuje životní prostředí. Ovšem stále jsou zde určité problémy s ním spjaté, jako je cena baterií, jejich kapacita, rychlost dobíjení a infrastruktura dobíjecích stanic, které brzdí výrazné rozšíření.

Jak se takový alternativní pohon navrhuje?

Vždy záleží na tom, o jaké alternativě se bavíme. Vezmeme-li například hybridní systém využívající spalovací motor, trakční elektromotor a baterie, tam bude už od koncepční fáze, kdy je nutné vybrat vhodnou hybridní architekturu (sériový, paralelní, smíšený atp.), potřeba tzv. systémového přístupu. To znamená, že na celý hybridní pohon je nutné se dívat jako na jeden celek s různými synergiemi a interakcemi, což vyžaduje vcelku komplexní matematický model a kvalitní software (např. Ricardo IGNITE), kde je možné řešit elektrický okruh, spalovací motor, chladicí okruhy i řídicí strategii. Jelikož nároky na množství a kvalitu vstupních dat jsou vysoké, je nutná spolupráce více oddělení a oborů – marketingové, technické i ekonomické.

V potaz je nutné brát také jízdní vlastnosti, životnost, hmotnost a finanční náročnost navrhovaného systému i oblast použití tohoto alternativního pohonu – navržené systémy se mohou zásadně lišit, pokud porovnáme vozidlo pohybující se v městském provozu (např. autobus) nebo nákladní vůz dálkové přepravy.

Foto: Studenta

Kdo všechno se podílí na návrhu alternativních pohonů vozidel?

Na návrhu alternativního pohonu se podílejí lidé z různých oborů a oddělení – např. konstrukce, pevnostní výpočty a únava, hluk a vibrace, systémoví inženýři a výpočtáři, kteří řeší jízdní charakteristiky vozidla na daných jízdních cyklech apod.

Co jsou největším úskalí uvedení pohonu do praxe?

Myslím si, že při uvedení alternativního pohonu do praxe může být zcela zásadní to, jak se výrobci podaří vymýtit nepravdivé fámy, kterými je nová technologie již při vstupu na trh zcela jistě opředena, a naopak pravdivě předat veřejnosti všechna důležitá fakta týkající se bezpečnosti, dojezdu, životnosti atd.

Jaká je podle vás budoucnost alternativních pohonů v automobilové dopravě?

Je zřejmé, že velikým trendem jsou pohony čistě elektrické, které ovšem narážejí na dva zásadní problémy – dojezd a infrastrukturu dobíjecích stanic. To je úzce spojeno s rychlostí dobíjení, životností baterie, její cenou a velikostí. Vývoj zde jde nicméně neustále dopředu. Velmi zajímavým je nicméně i vodíkový pohon, jelikož vodík lze získávat z methanu recyklací biomasy nebo elektrolýzou vody s využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Vodík lze ve vozidle spalovat nebo efektivněji využívat v palivovém článku, který vyrábí elektrickou energii z vodíku a k žádnému spalovacímu procesu zde nedochází a pohon je tedy elektrický.

Ricardo je nadnárodní konzultační společnost zabývající se technickým, strategickým a environmentálním poradenstvím v oblasti konstrukce spalovacích motorů, převodových ústrojí, vozidel, hybridních a elektrických systémů a analýzy jejich dopadů na životní prostředí.

Firma aktivně spolupracuje s většinou technických univerzit v Česku a studenti a absolventi tu pracují jako plnohodnotní členové projektových týmů, kteří řeší konkrétní reálné problémy. Ať už jde o stáže v Česku nebo na zahraničních pobočkách, brigády, nebo o spolupráci na závěrečných pracích včetně poskytování stipendií, Ricardo talentované mladé lidi aktivně podporuje.

Více info --> ricardo.jobs.cz

Jaké dáváte příležitosti studentům a absolventům?

Se zaměstnáváním studentů a absolventů máme výtečné zkušenosti a s mnoha z našich špičkových zaměstnanců jsme započali spolupráci právě touto formou. Studenti i absolventi vždy pracují jako plnohodnotní členové projektových týmů, a mají tak možnost sbírat zkušenosti jak na konkrétních úkolech, tak od zkušenějších kolegů. My si pak můžeme otestovat jejich schopnosti a dále rozvíjet jejich přednosti tak, aby se z nich stali skuteční odborníci.

Studentům nabízíme různé formy spolupráce například vedení bakalářských, magisterských a dizertačních prací z technických oblastí. Témata závěrečných prací vypisujeme jak vlastní, tak umožňujeme diplomantům konzultace s odborníky na již zadaném tématu práce. Vedení závěrečných prací probíhá po vzájemné dohodě mezi diplomantem a odborným konzultantem naší společnosti.

Studentům magisterského programu, studujících obory v oblasti vědy, technologie, strojírenství a matematiky, poskytujeme stipendium ve výši 25 000 Kč za semestr. Kromě toho nabízíme studentům možnost brigád, stáží, pořádáme přednášky na vysokých školách i technické kroužky pro žáky základních škol.

Pro absolventy pořádáme šestiměsíční výměnné pracovní stáže v zahraničních pobočkách naší společnosti.

Spolupracujete s některými univerzitami?

Již několik let aktivně spolupracujeme s většinou technických univerzit v České republice. Ve spolupráci se strojními a elektrotechnickými fakultami pořádáme odborné prezentace a semináře na různá témata. Minulý školní rok jsme například pořádali semináře na téma Bezdrátové nabíjení automotilů, Vývoj motorů BMW K1600 a C650, Konstrukce velkých motorů nebo Vývoj poháněné přední nápravy pro vozidlo s pohonem všech kol.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější