Proč čas v Consultingu běží rychleji než v jiných zaměstnáních?

Proč čas v Consultingu běží rychleji než v jiných zaměstnáních?

Víte vůbec, co si představit pod pojmem kariéry v oblasti Consulting? Nejlépe vám celé téma vysvětlí Zuzana Guller, ředitelka pro lidské zdroje v regionu střední a východní Evropy ve společnosti Accenture. Jaký je výběrový proces a kariérní postup mladého absolventa? Čtěte, dozvíte se.

Čím je podle Vás charakteristické odvětví poradenství z hlediska pracovních pozic?

Na zaměstnance v této oblasti se kladou ty nejvyšší nároky, ať už z hlediska pracovního nasazení, tak ochoty přizpůsobit se požadavkům klienta nebo ochoty cestovat. Na druhé straně kariéra v tomto odvětví je mnohem dynamičtější v porovnání s klasickou kariérou, přičemž jediným limitujícím faktorem pro růst je potenciál zaměstnance. V tomto odvětví neexistuje něco jako stereotyp, protože práce je založena na projektové bázi a okamžitě po dokončení jednoho projektu se přechází na další, který může být pro jiného klienta, z úplně jiné oblasti nebo dokonce v jiné zemi. Kariéra v odvětví poradenství také umožňuje hodně se naučit, ať už prostřednictvím špičkových školících programů nebo během samotné práce na projektech. Z hlediska náboru je určitě charakteristická (kariéra) náročností výběrového procesu.

Vaše firma nabírá nové zaměstnance pravidelně, ne-li dokonce neustále. Vysvětlete nám prosím, čím to je - souvisí to s množstvím klientův regionu, nebo jde o poskytování podpory jiným zemím, či má tato intenzita náboru něco společného s fluktuací na těchto pozicích?

Accenture celosvětově systematicky roste, stačí se podívat na naše výroční zprávy. V České republice máme dvě Delivery centra - jedno pro technologická řešení se zaměřením na vývoj a údržbu softwarových řešení (více méně klasický software-house) a jedno pro outsourcing podnikových procesů, které se vlastně stará o interní procesy našich klientů v oblastech jako jsou např. finance, účetnictví, zpracování objednávek a péče o zákazníky. Tato centra poskytují služby jednak lokálním a jednak globálním klientům. Jelikož je neustále poptávka po skvělých odbornících, které zde v České republice máme, i poptávka po našich službách, nabíráme průběžně. Stejně je to v poradenské sekci: jako globální firma jsme schopni umožnit zaměstnancům účast na projektech,

ať už v České republice nebo v jiných zemích.

Jak z vašeho pohledu vypadá ideální kandidát pro poradenský sektor? O jaký typ člověka půjde?

Zaměstnání v divizi Consulting je ideálním startem kariéry pro čerstvé absolventy univerzitního studia. Nezáleží totiž na tom, v jaké etapě studia nebo kariéry se uchazeč o pozici právě nachází - nabízíme zajímavé a vhodné příležitosti na každé úrovni. Vhodný kandidát se nebojí zpochybňovat pravidla nebo vyslovit vlastní názor. Nechvěje se strachem při představě, že bude pracovat na projektech „kdekoliv“ pro klienty „kdesi tam vysoko“. Chce zdolávat výzvy a opustit teplé místo za pecí. Je připraven, pokud mu v úterý večer oznámí, že ve středu ráno začíná práci na novém projektu v Berlíně či Amsterdamu. Samozřejmě, rozsah a intenzita cestování závisí na roli a potřebách - máme lidi, co jsou většinu své kariéry na zahraničních projektech, ale máme i lidi, co většinu času strávili u domácích klientů. I zde se vždy snažíme zohledňovat osobní preference zaměstnanců.

Foto: Studenta

Jak u vás vypadá výběrový proces - čím musí kandidát projít?

Náš výběrový proces do oblasti poradenství je postaven na tzv. assessment centre. Pomocí komplexní formy psychometrických testů

a interaktivních diskusí zjišťujeme, nakolik je daný kandidát vhodný pro práci v naší firmě. Samozřejmou součástí jsou i pohovory s manažerem a závěrečný pohovor s partnerem firmy.

Na čem kandidáti při výběru nejvíce ztroskotávají? Co byste jim doporučili vylepšit?

To, na čem kandidáti ztroskotávají, je velmi individuální. Jelikož proces výběru je tak komplexní, možnost z něj vypadnout je v každé ze zmíněných fází. Nejčastějším problémem, se kterým se setkáváme, je komunikace a práce v týmu - schopnost spolupracovat a zdůvodnit, proč chce kandidát postupovat určitým směrem. To, že kandidát neprojde výběrovým procesem u nás, však neznamená, že jeho kariéra v oblasti poradenství skončila. Často se setkávám s tím, že kandidát nastoupí do jiné poradenské firmy přesto, že u nás neuspěl. Každá firma má své kritéria a hodnoty, které u uchazečů hledá - podstatné pro firmu je najít toho „pravého, vhodného“ kandidáta pro sebe.

V čem si myslíte, že je právě vaše firma jiná než ostatní poradenské firmy? Proč by kandidáti měli zvážit právě vás?

Mnoho firem o sobě často tvrdí, že jsou největší, nejlepší, nej nej. Z mého pohledu za sebe nejvíce řeknou fakta - naše historie sahá do roku 1953, respektive ještě dále, a ve střední Evropě působíme od roku 1991. Každý rok nám udělují ocenění mnozí přední analytici nebo organizace (agentura IDC nás 2 roky po sobě označila za “Světového lídra v oblasti systémové integrace”, časopis CRM Magazine nám 4 roky po sobě udělil ocenění “Lídr na trhu poradenských služeb” pro oblast řízení vztahů se zákazníky“, časopis Fortune: „Nejobdivovanější společnost v oblasti IT služeb“ a mnoho dalších). Je dobré vědět, v jaké firmě člověk pracuje - a co má možnost se naučit. Lidé v consultingu u nás pracují pro nejdynamičtěji světové i lokální firmy, včetně 89 firem z žebříčku Fortune Global 100, kterým pomáhají najít způsob, jak se stát úspěšnějšími v každé oblasti jejich podnikání - od strategického plánování až po každodenní činnosti. Mnoho jiných konzultantských firem takové zkušenosti kandidátům neumí poskytnout.

Jak vypadá potenciální kariérní postup řekněme čerstvého absolventa, který začne u vás hned po škole?

Meritokracie je důležitou součástí naší podnikové kultury a kariérního růstu. Zaměstnance nepřesouváme na vyšší pozice proto, že se domníváme, že mají na to, aby plnili náročnější úkoly. Děláme to proto, že jejich pracovní výkon již příslušné úrovni odpovídá.  Kariérní růst v consultingu není časově omezen. Někteří z našich lidí od nás odejdou s širokým portfoliem vysoce žádaných dovedností na špičkové pozice v oblasti průmyslu a technologií, zatímco jiní zůstanou svou kariéru rozvíjet u nás. Bez ohledu na to, jak dlouho zůstanou, neustále jim nabízíme vhodné možnosti pro rozvoj kariéry. Vzhledem

k tomu, že máme i divize pro technologická řešení a také pro outsourcing podnikových procesů, možnosti uplatnění absolventů u nás jsou velmi rozsáhlé.

Co předurčuje interní úspěch vašich čerstvě přijatých zaměstnanců? Čím si mohou zajistit, aby mohli profesionálně a organizačně růst?

Všichni naši noví zaměstnanci, kteří přišli čerstvě ze školy, mají stejnou startovní čáru. Každý zaměstnanec má svého osobního „poradce pro kariéru“ (Career Counsellor), který zajistí, aby zaměstnanec měl o své výkonnosti přesnou a objektivní zpětnou vazbu, a zaměstnanec ho také má možnost poprosit o radu týkající se jakékoli stránky své kariéry. Chceme, aby naši lidé rychle pokročili, a poskytujeme jim pomoc, aby toho dosáhli, ať už dobrou radou, množstvím dostupných školení, příležitostmi na projektech atd. A zbytek je už na nich a na jejich dennodenním výkonu.

Máte zájem o kariéru v oblasti „Consulting“ ve společnosti Accenture? Navštivte accenture.cz/consulting pro další informace.

Jak se jako zaměstnavatel stavíte k tématu diskriminace na základě pohlaví a věku? Používání vyjádření jako „Nabízíme vám práci v mladém dynamickém týmu“ v inzerátech se v zahraničí považuje za zakázanou formu přímé diskriminace. Jak se na to díváte vy?

V naší organizaci je zajištěno rovné zacházení a stejné možnosti kariérního postupu jak pro ženy i muže, tak pro různé věkové skupiny. Neděláme rozdíly

ze žádného jiného hlediska než z hlediska znalostí  a schopností potřebných pro danou práci, které jsou měřeny přesnými kritérii. Celá tato snaha vychází

z klíčových hodnot, kterými se naše společnost řídí. Jednou z nich je „Respekt k jednotlivci“, což vlastně znamená, že si vážíme různorodosti a snažíme se zajistit zajímavé a přístupné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance a jednat s lidmi tak, jak bychom chtěli, aby se jednalo s námi.

Na závěr: Vzpomenete si Vy osobně jako HR manažer na nějakou speciální - vtipnou situaci, která se Vám v praxi, např. při pohovorech, výběrech nebo práci s interními zaměstnanci, stala?

Já vždycky tvrdím, že práce s lidmi je nevyzpytatelná a lidé vždy něčím překvapí i po letech a letech zkušeností. Nedávno se například stalo, že kandidát, který měl v životopisu uvedeno, že rád poznává nové lidi, odmítl mluvit s jiným recruiterem než s tím, který mu zadal testy. Byl na pokraji slz, když ho oslovil jiný z recruiterů a chtěl mu pomoci se zablokovaným testem na počítači. Při práci s lidmi se člověk setká s mnoha situacemi, ať už dojemnými nebo veselými. A to je jeden z důvodů, proč je práce v HR tak zajímavá.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější