Program stáží UNI CHANCE – jako šitý na míru nerozhodným studentům

Program stáží UNI CHANCE – jako šitý na míru nerozhodným studentům

Pokud patříte mezi studenty, kteří si nejsou jistí svým oborem, a rádi byste si vyzkoušeli i něco jiného, jste vhodnými kandidáty na prestižní devítiměsíční program stáží UNI CHANCE.

Účastí v tomto programu si ujasníte, v čem je váš skutečný talent a budoucnost, srovnáte jednotlivé obory, vyzkoušíte si, jak fungují firmy z odlišných branží, a k tomu všemu získáte tři pořádné „zářezy“ do svého CV.

UNI CHANCE je určen pro šest vybraných studentů, kteří vždy po dvou absolvují stáž v poradenské společnosti KPMG Česká republika, investiční společnosti Penta a u soukromého železničního dopravce LEO Express. V každé z těchto tří firem stážisté stráví dva měsíce, dohromady tedy šest měsíců stáží.

Zbylé tři měsíce věnujete práci na případové studii v menším týmu pod vedením jedné ze společností. Vyzkoušíte si tak práci na reálném projektu, koordinaci v týmu i samostatný výzkum.

Program stáží UNI CHANCE probíhá během akademického roku (letní prázdniny tedy máte volné) a dá se skloubit i s prezenční formou studia. Stáže se časovou náročností podobají částečnému úvazku. UNI CHANCE je svým zaměřením vhodný především pro studenty ekonomických oborů.

Přihlásit se lze do konce května na www.unichance.cz vložením strukturovaného životopisu a motivačního dopisu. Podmínkou k přihlášení je ukončené bakalářské vzdělání.

Životní šance leží přímo před vámi, tak ji nepromarněte!

Co si vyzkoušíte v programu UNI CHANCE? Podívejte se, jaké stáže pro vás společnosti připravily.

KPMG Česká republika

 HR

 marketing

 knowledge management

Ve společnosti KPMG Česká republika si stážisté vyzkouší práci hned v několika odděleních:

Graduate Recruitment

 • příprava a účast na výběrových řízeních

(assessment centrech a pohovorech)

 • pomoc s organizováním účasti na veletrzích

pracovních příležitostí

 • spolupráce na přípravě a organizaci in-house

workshopů a jiných akcí pro studenty VŠ

Marketing and Communications

 • spolupráce a účast na akcích pro stávající

i potenciální klienty (semináře, konference)

 • spolupráce na přípravě akcí, kampaní

a materiálů pro nábor studentů a absolventů VŠ

Knowledge Management

 • zhodnocení obsahové srozumitelnosti stránek

intranetu, vyhledávání zastaralých informací

na firemním intranetu a jejich aktualizace

 • vyhledávání informací ve znalostních

databázích na základě požadavků pracovníků

Learning and Development

 • příprava a organizace interních tréninků

zaměřených na odborné a soft-skills dovednosti

(včetně přípravy materiálů, zpracovávání

hodnotících formulářů)

Penta

 finance

 HR

 marketing

Pro stážisty má investiční společnost Penta připravené úkoly, při jejichž plnění se naučí, jak vznikají rozpočty a jak se dále promítají do finančních plánů. Pochopí také, jaké ukazatele sledují vlastníci firmy a jaké je zajímají. Zároveň se na jeden z jejích velice úspěšných developerských projektů v Praze budete moci podívat.

Co se naučíte

 • jak a co sledovat ve finančních

rozpočtech projektů

 • přípravu cash flow plánu
 • pochopit CAPEX a OPEX náklady,

co tvoří projektové náklady

 • metodiku kontrolingu
 • které z podkladů jsou potřebné pro ocenění

nemovitosti

 • které parametry jsou důležité pro výpočet

finančních a nefinančních podmínek externího

financování

V rámci stáže v jedné z portfoliových společností Penty naopak budete mít možnost podílet se na úkolech nejen ve finančním oddělení, ale také v dalších z centrálních oddělení – v personálním, marketingovém atd.

LEO Express

 marketing

 obchod

 finance

Ve společnosti LEO Express si vyzkoušíte práci ve dvou odděleních:

Oddělení marketingu a obchodu

 • podpora marketingově-obchodního týmu

se širokým zaměřením

 • marketingová komunikace
 • marketingový výzkum (zákaznická

spokojenost, zavádění nových služeb)

 • monitoring konkurence (i zahraniční)

– případové studie

 • zákaznický servis

Oddělení financí

 • podpora finančního oddělení
 • analýzy trhu a business development
 • M&A aktivita v oblasti dopravy
 • reporting
 • finanční modelování

Přihlašuj se do programu UNI CHANCE do 31. 5. 2013 na www.unichance.cz!

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější