Studenti a daně: Kdy se vyplatí je přiznávat?

Studenti a daně: Kdy se vyplatí je přiznávat?

Doba, kdy studenti během školních let spoléhali především na peněženku svých rodičů, je dávno pryč. Dnes je naprosto běžným trendem vydělávat si na své záliby a v častých případech i na nájem a obživu zcela sám už během studií. Víme ale všichni, v jakých případech naše vydělané peníze podléhají zdanění a především v jakých případech se nám zdanění vyplatí?

Studenta se ptala i za vás odborníka Jiřího Talknera z poradenské společnosti VGD na ty nejzákladnější daňové otázky z pohledu studentů.

Je pravdivá často omílaná formulace, že studenti, kteří si přivydělávají, nemusí podávat daňové přiznání. Jenže kdyby to udělali, stát by jim mohl vrátit díky daňovým slevám a odečitatelným položkám slušné částky? A za jakých podmínek je pro studenty daňové přiznání výhodné?

Ano, je to pravda, že student je rád, že nějaký přivýdělek sežene a už se příliš nezajímá, jaký druh smlouvy uzavírá. To je přitom rozhodující pro způsob zdanění a výpočtu odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Student jako každý jiný zaměstnanec má nárok na nezdanitelné částky a slevy na dani. Zatímco nezdanitelné částky ze základu daně nebudou pro studenta ve většině případů aktuální (dary, úroky z hypotéky, příspěvky na penzijní a životní připojištění), slevy na dani budou zajímavé vždy. Jde především o základní slevu na dani za poplatníka (pro rok 2010 je to 24 840 Kč) a slevu na studenta (pro rok 2010 činí sleva na studenta 4 020 Kč).

Nárok na tyto slevy musí student zaměstnavateli prokázat podepsáním tzv. Prohlášení a potvrzením o studiu. Po prokázání těchto skutečností sníží zaměstnavatel vypočtenou daň o měsíční podíl výše uvedených slev.

V případě, že student pracuje během roku u jednoho zaměstnavatele, popř. u více zaměstnavatelů postupně, není třeba podávat daňové přiznání, roční zúčtování daně a uplatnění prokázaných slev udělá zaměstnavatel, pokud o to student požádá.

V případě, že student pracuje pro více zaměstnavatelů současně, může v průběhu roku uplatnit slevy pouze u jednoho z nich, a pokud zároveň jeho příjmy, které jsou předmětem daně (tj. nejsou to příjmy osvobozené nebo příjmy podléhající srážkové dani) přesáhly 15 000 korun, musí podat daňové přiznání sám. Daňové přiznání může podat také v případě, že v průběhu roku slevy na dani neuplatňoval nebo uplatňoval pouze za část roku, a neuplatnil tedy celou roční výši slevy.

Co je pro studenta nejvýhodnější, pracovat na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, či klasický příjem z pracovního poměru?

Pokud slovem nejvýhodnější máme na mysli nejvyšší čistý příjem a zároveň jsou splněny podmínky pro uzavření dohody o provedení práce (do 150 hodin ročně), tak je nejvýhodnější dohoda o provedení práce, protože se z této dohody o provedení práce neodvádí zdravotní a sociální pojištění. Ve všech uvedených variantách je důležité uplatnit nárok na slevy podepsáním Prohlášení a doložením potvrzení o studiu.

Platí, že stipendia jsou příjmem osvobozeným od daně z příjmu?

Ano, stipendia, která splňují podmínky zákona o daních z příjmů, jsou příjmem osvobozeným od daně. Nesmí se však zaměnit stipendium s odměnou za činnost vykonávanou pro školu, která má charakter výkonu zaměstnání.

Jaké další položky, využitelné studenty, jsou osvobozené od daně?

Příjmů osvobozených je celá řada, studentů by se mohly týkat např. dávky sociální péče, odměny za darování krve a příjem přijatý v rámci vyživovací povinnosti.

Když student pracuje na živnostenský list, má ho jako vedlejší činnost. Jaké má výhody oproti člověku, co má živnostenský list jako hlavní činnost?

V první řadě je potřeba připomenout, že z pohledu daně z příjmů rozdělení podnikatelské činnosti na hlavní a vedlejší neexistuje. Často se totiž stává, že se to zaměňuje.

Rozdělení se týká zdravotního a sociálního pojištění, kdy pro vedlejší činnost se dá jako výhoda označit to, že nejsou stanoveny minimální vyměřovací základy pro pojistné.

Je nějaký rozdíl mezi studentem, který má živnostenský list na vedlejší činnost vedle studia, a zaměstnancem, který ho má jako vedlejší činnost vedle svého hlavního příjmu?

Student i zaměstnanec, pro které je podnikání vedlejší činností, mají stejné podmínky.

O co by se studenti podle vás rozhodně měli zajímat v rámci daní?

Studenti by se především měli aktivně zajímat o zdanění svých příjmů, získat alespoň základní znalosti daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Tyto znalosti můžou využít při uzavírání smluv se zaměstnavatelem, uplatnění nároků na slevy a nezdanitelné částky daně.

Richard Valoušek

Představení firmy VDG

Česko-belgická společnost poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství. Je součástí mezinárodní skupiny VGD, působící celkem ve 23 kancelářích v Belgii, Lucembursku, Německu, Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku. Mezi jejími klienty nejsou pouze velké mezinárodní společnosti, ale rovněž rodinné firmy, úřady místní samosprávy, neziskové organizace a jednotlivci.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější