Ženy a alkohol. Co říkají odborníci?

Ženy a alkohol. Co říkají odborníci?

Říká se, že alkohol je metla lidstva a že zametat se musí denně. Jenže pokud se tohoto hesla držíme, nemíváme v sobě zdaleka tak čisto, jak by se očekávalo. Alkohol totiž není jen dobrým společníkem a zárukou skvělé zábavy, jak ho zná většina z nás, nýbrž také silným depresogenem, který nás může fyzicky i psychicky zruinovat, pokud se mu oddáme – a poddáme. A protože o mužích alkoholicích už bylo řečeno i napsáno mnohé, zaměřili jsme se protentokrát na problematiku závislých žen.

Třetina všech alkoholiků jsou ženy

„Statistiky z jara 2010 zjistily, že celkově je v České republice 550 000 lidí závislých na alkoholu. Poslední odhady, které odborníci dělali, ukazují, že aktuálně  může být lidí se závislostí dokonce  kolem 700 000. Třetina z toho je žen a dvě třetiny mužů,“ říká MUDr. Irena Zvánovcová, která provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze 2, a mimo jiné poskytuje pomoc právě lidem závislým na alkoholu. „V polovině 80. let minulého století to byla jedna žena na dvanáct mužů a v předcházejícím období, sahajícím až do počátku minulého století, byl poměr  daleko výraznější, a to jedna žena na dvacet mužů.“ Tento fakt lze vysvětlit tím, že ženy byly v dobách dřívějších s alkoholem „neslučitelné“, odporovalo to zkrátka morálním zásadám společnosti (především v 19. století).

„Pokud se pití nerozvinulo do silné závislosti, ani nebylo řešeno medicínsky, bylo bráno pouze jako sociokulturní problém. Závislost na alkoholu totiž dřív ani nebyla diagnózou v kategorii psychiatrie.“ Po 2. světové válce ale vzrůstala vlivem sociálních a kulturních podmínek celkově tolerance společnosti, samozřejmě také k pití žen, a tak se postupem času stalo pití alkoholu rozšířenou společenskou normou.

Co je závislost?

Abychom mohli hovořit o ženě, která je doopravdy závislá na alkoholu, musí pití alkoholu a jeho vliv na ni splňovat kritéria podle aktuální  klasifikace Duševních a behaviorálních poruch (MKN 10).  Žena cítí touhu po alkoholu (tzv. bažení), roste její tolerance (zvyšuje dávky vypitého alkoholu, aby dosáhla stejného účinku, zkrátka vydrží víc), což později, při rozvinuté závislosti, vede po dvou třech dnech bez alkoholu k rozvoji abstinenčního stavu. Ten již vyžaduje odbornou lékařskou pomoc, často s hospitalizací na tzv. detoxu. Žena  postupem času ztrácí kontrolu nad užíváním (zkrátka nedokáže přestat) a postupně zanedbává v životě i ostatní, dříve důležité věci.

Ženy jsou v tomto ohledu zranitelnější než muži. Ženské a mužské tělo jsou v mnoha aspektech odlišné. Kromě viditelných rozdílů má žena například v těle nižší obsah vody, vyšší obsah tuku a také menší játra než muž. A protože alkohol se rozpouští ve vodě a játra obsahují enzym, který ho přeměňuje, bude mít žena vyšší hladinu alkoholu, i když vypije přesně totéž, co muž. Tento problém bohužel emancipační procesy nevyřeší.

Alkohol - řešitel problémů

A proč se ženy uchylují k alkoholu? „Úplně nejčastěji jde o to ulevit si či uniknout   úzkostem,  depresím či jiným nepříjemným psychickým stavům.  Ženy pitím alkoholu častěji než muži reagují na různé stresové události v životě, jako je rozvod či ztráta někoho blízkého, ale také na dlouhodobě nenaplňující a zraňující vztahy. Část klientek z mé praxe začalo popíjet alkohol na noc ze strachu před nespavostí,  jiné klientky alkoholem otupovaly a zmírňovaly svoji vnitřní prázdnotu, pocity beznaděje a zoufalství, svoji nelásku k sobě a ke svému tělu. Rizikové je pro ženy také klimakterium a v neposlední řadě je vyšší konzumace alkoholu prokázána v premenstruačním období, “ sděluje MUDr. Irena Zvánovcová.  Skoro jako by se zdálo, že některým místním studentkám se k menstruaci schyluje neustále. :-)

Vodka vládne

Na rozdíl od mužů pijí ženy převážně samy doma, snaží se tak postupný nárůst pití utajit před rodinou. Stydí se za sebe, a zároveň tak obvykle „řeší“ své psychické problémy, čímž inklinují k samotářskému způsobu pití. Oblíbeným alkoholem bývají likéry či víno, a když už i to je málo, přecházejí nejčastěji na vodku, protože jsou chytré a ví, že když ji smíchají třeba s džusem, nikdo to nepozná. Alespoň ne na začátku. Obecně se u nás, co se týče páleného alkoholu, kromě vodky nejvíce pije ještě rum a fernet, v konečném stádiu alkoholismu ale už na druhu alkoholu příliš nezáleží.

Foto: Studenta

Vzdělanější ženy pijí víc

Protože obecně pijí více muži s nižším vzděláním, je poměrně překvapivým faktem, že k závislosti jsou náchylnější ženy středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané. Irena Zvánovcová vysvětluje: „Jedním z důvodů může být to, že se na ženu obecně  zvyšují nároky a zároveň, že žena se chce více než dříve  uplatnit také  profesně. Se sociokulturními změnami se mění i společenské postavení žen, dostávají se do nových rolí, oslovují je nové úkoly a nové hodnoty. Přijetím nových rolí roste počet žen, které se dostávají do pravidelného kontaktu s alkoholem, zvýšené nároky okolí a zvýšené nároky na sebe samotné jsou pak často motivem k pravidelnému pití. Řada žen touží  po profesním naplnění, chce uspět i „mimo domácnost“.  Jenže obvykle nelze být zároveň výbornou matkou, manželkou a úspěšnou manažerkou.“ To může být pro leckteré ženy velmi bolestivé zjištění.

Jak se závislosti zbavit?

Spadnout do závislosti ale není zdaleka tak těžké, jako se z ní dostat. Pokud žena není schopná zvládnout svou potřebu alkoholu sama, existuje několik možností. „Pomoc může být od svépomocných skupin přes ambulantní léčbu až po léčbu ústavní, která trvá většinou čtyři měsíce. Důležitá je taky organizace Anonymních alkoholiků, která pořádá skupinová sezení pro lidi závislé na alkoholu. Zásadní ale je připomenout, že závislosti se nelze zcela zbavit, je třeba realitu závislosti a nutnosti abstinence přijmout. Moje zkušenosti s psychoterapií abstinujících závislých mužů i žen zároveň ukazují, že tito lidé mohou žít naplněný, radostný a smysluplný život stejně jako kdokoliv jiný.“

Nejlepší obranou proti alkoholismu ale nakonec je s pitím vůbec nezačínat. Osobní problémy se jistě dají řešit i jiným způsobem. A tak by možná bylo lepší si především zamést před vlastním prahem – a vzít si na to jinou metlu, než metlu lidstva.

Martina Pospíšilová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější