Které drogy škodí nejvíc? Vede alkohol a heroin!

Které drogy škodí nejvíc? Vede alkohol a heroin!

Vůbec nejničivější vliv na organismus ze všech možných (i volně dostupných drog) má alkohol, a to po součtu veškerých jeho škodlivých účinků. Pokud si tedy raději pochutnáte na houbičkách, hrozí vám toho naopak bezpochyby méně. K podobným závěrům došli autoři studie Drug harms in the UK, kteří sledovali, jak moc nám jednotlivé drogy škodí. Odborný výzkum byl publikován na internetu a také v medicínském magazínu The Lancet.

Pokud pijete alkohol, kouříte a požíváte další škodlivé produkty dnešní doby, neděláte neplechu jen sami sobě, ale také lidem ve vašem okolí. Podle grafu, který znázorňuje oblasti, ve kterých mohou drogy projevit svoje účinky, je největším nepřítelem zdravého (nejen studentského) organismu právě alkohol. Ovšem nejen ten, nýbrž všechny další drogy byly podrobeny šestnácti kritériím, která se u každé látky projevovala jinak.

Alkohol vévodí žebříčku top 20 nejčastěji užívaných drog. Tvrdé hrozby dnešní společnosti jako jsou heroin, crack nebo LSD zůstaly poměrně daleko pozadu. Kde nasbíral alkohol své negativní body? Podle profesora Davida Nutta, který se drogám dlouhodobě věnuje a který vedl právě výše uvedený výzkum, je alkohol tak škodlivý kvůli svému dopadu na celou společnost, tedy nejen na jedince, který ho užívá - v disciplíně negativního vlivu na uživatele se umístil „až“ na čtvrtém místě. V čem vlastně spočívají škodlivé vlivy na společnost? Hlavně v počtu dopravních nehod (v případě této studie to byla Velká Británie), dále se započítávají i různé nehody v domácím prostředí, násilí spáchané na druhých v opilosti, ale také následné ekonomické výdaje, které musí uhradit stát. Ve všech těchto oblastech má alkohol skutečně nejvyšší příčku, jak je patrno z grafu.

Foto: Studenta

Co se týče například vztahů, ty jsou nejvíc rozvracovány po pozření cracku nebo metamfetaminu, což je v podstatě pervitin. Již zmíněné houbičky mají velký vliv na mentální funkce a to přímo po pozření. Podobnou měrou jako houbičky působí v tomto směru i LSD a crack. Mentální změny, které nejsou způsobeny pouze drogami, ale jsou na jejich míře hodně závislé, nejvíc pocítí uživatelé, pokud kouří nebo pokud se sjedou crackem (což je v podstatě poněkud upravený kokain). Co se týče úmrtnosti, která souvisí s drogami, má největší (a tedy nejnebezpečnější) skóre tabák, ale také heroin. Poměrně vysoce ovlivňují drogy i životní prostředí. Pokud tedy náruživě třídíte odpad, ale stejně fanaticky berete drogy, kouříte nebo pijete alkohol, v postatě vaše ekologické snahy přijdou vniveč.

Na druhou stranu, drogy mohou mít pro uživatele a okolí i určitý přínos. Proč by je jinak lidé vůbec vyhledávali? Jedná se hlavně o počáteční efekt, který se ovšem s dlouhodobým užíváním vytratí – tělo se otupí. Dále například tabák a alkohol mají i ekonomický přínos pro stát, jelikož se z nich platí vysoké daně a jejich výroba nabízí pracovní místa. Sami autoři studie ovšem varují, že pokud určitá droga dosáhla ve srovnání s dalšími drogami menší míry škodlivosti obecně (na jedince i na společnost), vůbec to neznamená, že je méně nebezpečná. Každá droga totiž působí individuálně, podle nejrůznějších okolností a podmínek.

Eva Samšuková

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější