zemědělství, mladí

Zemědělství jako obor není jen každodenní práce na poli. Zeptali jsme se ministerstva

Nedostatek mladých i špatné PR českého zemědělství. To vzešlo z naší podzimní debaty, ve které se David Brož (prezident Společnosti mladých agrárníků) a Aneta Zachová (šéfredaktorka portálu EURACTIV.cz) shodli, že špatné a nedostatečné PR souvisí s poklesem zájmu o zemědělský obor mezi studenty. Zeptali jsme se proto Vojtěcha Bílého, tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství, co se současnou generační obměnou v agri sektoru ministerstvo vlastně dělá. A zdá se, že toho není málo. Jenže stačí to…?

Jaký je obraz českého zemědělství z pohledu Ministerstva zemědělství? Máme na mysli to, kde ministerstvo identifikuje slabé, a kde silné stránky tohoto resortu.

Jsme si vědomi toho, že zemědělství v současnosti prochází velkými změnami, a to především v souvislosti s modernizací celého oboru. Lidé v zemědělství budou potřebovat stále více znalostí a struktura zaměstnanců se postupně změní. Obor se stane atraktivním pro firmy, které se věnují technologiím chytrého zemědělství. A právě přechod na tzv. Zemědělství 4.0 je největší výzvou našeho oboru a také jednou z jeho nejsilnějších stránek.

Důležitou roli hrají zemědělci i v přizpůsobení se klimatické změně, s ohledem na plochu obhospodařované půdy je velice důležité, jakým způsobem o ni budou pečovat. Společnost si musí uvědomit nezastupitelnou roli zemědělců, kteří ovlivňují každodenní život každého z nás. Nejde jen o zajištění kvalitních potravin, ale také péči o krajinu jako celek.

Studenta ve studiu_debata
life
 
#debata: Zemědělská mládež, agropodnikání i fakt špatné PR
12. 12. 2018
42 minut o zemědělství

Obraz českého zemědělství, konkrétněji obraz českých zemědělců, je ale často pošramocen skandály s dotacemi, či právě "neschopností" zemědělců se o českou krajinu starat…

Je třeba říct, že drtivá většina zemědělců se o krajinu stará dobře a snaží se dopady klimatické změny co nejvíce zmírnit. Stejně tak naprostá většina zemědělců nikdy neměla problém s dotacemi. Bohužel, stejně jako v jiných oborech, i mezi zemědělci se najdou lidé, kteří pravidla porušují, čímž bohužel kazí reputaci celému oboru. Ministerstvo zemědělství se samozřejmě snaží ukazovat zemědělství jako atraktivní obor a vysvětlovat, jak důležité je pro každého z nás.

A konkrétní kroky?

Každoročně pořádáme řadu osvětových akcí, například projekt Poznej svého farmáře, kdy se lidem otevírají farmy v jejich okolí. Děti i dospělí tak mohou nahlédnout do výroby a poznat, jak hospodaří zemědělec v jejich regionu. Ministerstvo se také pravidelně účastní všech důležitých zemědělsko-potravinářských veletrhů. Podporujeme i zemědělské školy, které si mohou díky naší podpoře například nakoupit pro výuku nejnovější zemědělskou techniku. K propagaci zemědělství samozřejmě využíváme sociální sítě, náš facebookový profil je nejsledovanější ze všech českých ministerstev, u některých příspěvků máme statisícový dosah.

Omlouváme se, požadovaný obsah nelze zobrazit...

Na obraz a PR zemědělství se ptáme na základě debaty časopisu Studenta, ve které se David Brož, prezident Společnosti mladých agrárníků, a Aneta Zachová, šéfredaktorka portálu EURACTIV.cz, shodli, že špatné a nedostatečné PR českého zemědělství souvisí s poklesem zájmu o zemědělský obor mezi studenty. Jeví se vám vztah mezi špatným PR a poklesem zájmu studentů/mladých lidí o zemědělství jako relevantní?

Myslím, že nejde jen o PR, byť je asi pravdou, že pro mladé lidi dnes není zemědělství atraktivním oborem. Jenže těžko to lze změnit ze dne na den, po dvaceti letech, kdy se všem dětem do hlavy dost intenzivně vtlouká, že musí být ekonomové nebo právníci, je velmi těžké někoho přesvědčit, aby šel studovat zemědělský obor. Jak už jsem zmínil v předchozí odpovědi - struktura zemědělství se mění a měnit se budou i požadavky na zaměstnance. A právě toho je třeba využít a ukázat zemědělství jako obor, který není jen o každodenní práci na poli, ale potřebuje špičkové odborníky napříč různými obory.

Omlouváme se, požadovaný obsah nelze zobrazit...

Chystá Ministerstvo zemědělství nějakou osvětovou/náborovou kampaň jak pro veřejnost, tak pro možné studenty, případně nové pracovníky v zemědělství?

Ministerstvo zemědělství určitý druh kampaně dělá neustále. Jak už jsem zmínil, snažíme se o dobré PR zemědělství, snažíme se propagovat regionální produkty a neméně podstatně podporujeme zemědělské školy v tom, aby neustále pracovaly na získávání nových studentů a aby zemědělské obory byly atraktivní nejen pro studenty, ale také pro jejich rodiče.

Kontinuální podpora prestiže a propagace dobrého jména českého zemědělství je velmi důležitá a klíčová pro získávání nových a udržení stávající kvalitních pracovníků v zemědělských oborech. Ministerstvo zemědělství se jim věnuje, a to například prostřednictvím národních dotačních programů, jako jsou Školní závody nebo Centra odborné přípravy nebo také marketingovou a komunikační strategií v rámci propagace rezortu zemědělství ve školách a dalšími aktivitami.

Omlouváme se, požadovaný obsah nelze zobrazit...

Jak už jste zmínil, v zemědělské debatě se hojně hovoří i o nové "digitální revoluci", která je z hlediska zatraktivnění oboru zcela jistě přínosná. Reaguje nějak na tento trend Ministerstvo zemědělství?

Určitě ano. Zemědělství se bez moderní technologie dnes již velmi těžko obejde. Zemědělci používají různé sondy, drony nebo dokonce bezpilotní traktory. Moderní zemědělské stroje a zařízení, která jsou na nejnovějších technologiích založena. Ostatně úplně stejně jako v jiných oborech.

A konkrétní kroky?

Ministerstvo zemědělství každým rokem pořádá pravidelné semináře ve spolupráci s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi i pro odborné pedagogy středních škol se zemědělským zaměřením. Přenášejí tak nové poznatky z vědy a výzkumu do výuky středních škol. Například v loňském roce Ministerstvo ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pořádalo seminář "Principy precizního zemědělství v pěstebních technologiích" spojený s exkurzí do moderního podniku, který tyto technologie využívá v praxi.

mladý zemědělec
life
Pro peníze do zemědělství nelez. Jenže bez mladých zemědělců to půjde stěží
26. 11. 2018
3 minuty o zemědělství

Každoročně také Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s odborníky zajišťuje zpracování e-learningových kurzů k aktuálním tématům rostlinné a živočišné výroby, které jsou určeny nejen pro školy, ale i pro další vzdělávání odborné veřejnosti. A opět zde zmíním Centra odborné přípravy, které mají ze strany Ministerstva zemědělství velkou podporou. Z národního dotačního programu mohou získat finanční podporu na pořízení nových učebních pomůcek, jako jsou například moderní stroje pro zemědělskou techniku a moderní vybavení laboratoří.

Existují finanční podpory zaměřené na rozvoj digitalizace v zemědělství?

Ano. Ministerstvo zemědělství poskytuje zemědělcům národní dotace, které jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu. Kromě těchto národních dotací využívají zemědělci také evropské dotační programy. Ty jsou většinou částečně spolufinancované státem. Největším z evropských je Program rozvoje venkova. A Ministerstvo podporuje i výzkum a vzdělávání na školách se zemědělskými obory.

Omlouváme se, požadovaný obsah nelze zobrazit...

V rámci blízké budoucnosti čeká členy EU nové rozpočtové období pro roky 2021 - 2027. Pro toto období se očekává snížení rozpočtu i pro Společnou zemědělskou politiku. Pocítí snížení rozpočtu i čeští zemědělci?

Rozpočet z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova bude pro Českou republiku o 16,5 % nižší. Tento pokles bude mít určitě vliv na spektrum podpor i potenciální zúžení úspěšných žadatelů o dotaci, zejména u projektových investičních opatření.

EU a zemědělství

Evropská unie má v rozpočtu pro Společnou zemědělskou politiku zemí EU vyhrazeno přibližně 38 % souhrnného rozpočtu EU. Zemědělství i venkov podporuje celou řadou dotací. Dotace jsou určeny nejen mladým zemědělcům, či ekologicky zaměřenému zemědělství, ale v rámci Programu rozvoje venkova se EU podílí i na zkvalitnění služeb a konkurenceschopnosti českého venkova.

Bude mít pokles rozpočtu dopad i na mladé zemědělce?

Snahou je, aby dopad na mladé zemědělce byl co nejmenší. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů Společné zemědělské politiky je zatraktivnění odvětví pro mladou generaci, stanoví Evropská komise přímo v nařízení minimální částku, kterou musí členské státy věnovat na podporu mladých zemědělců. V případě ČR jde o částku zhruba 3 miliard korun.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější