zemědělství, traktor

Růstové hormony v masu i zákazy EU. Aneb mýty v zemědělství

O zemědělství (i o tom českém) koluje spoustu mýtů, polopravd i zažitých stereotypů. Víte, co jíte? A co žluté alergické peklo?

Mýtus: Antibiotika a růstové hormony v masu

Inu tenhle mýtus se traduje poměrně dlouho. Vžil se do podvědomí nás všech obzvláště díky neevropským kauzám typu mladíkovi rostou prsa, mohou za to hormony v kuřecím mase a následné panice vyvolané obzvláště mezi pánskou částí populace. Nutno dodat, že přidávání růstových hormonů do produkce masa je v EU (ano, i v Česku) zakázáno. Obdobně je to i s antibiotiky. Pokud jsou antibiotika při chovu zvířat použita, existují tzv. ochranné lhůty, během nichž maso z případné porážky nelze použít k výrobě steaků i jiných masitých delikates. Přístup EU k používání antibiotik je navíc poměrně přísný nejen z důvodu dosažení bezpečnosti a kvality masa, ale i z důvodu "zbytečného" antibiotického nadužívání a možného vzniku antibiotické rezistence.

Mýtus: Biopotraviny jsou podvod, stříkají se v noci

Biopotraviny bývají terčem mýtů poměrně často. Jednak kvůli marketingu a vyšší ceně a jednak kvůli věčné vedené debatě zdali jsou zdravější, nebo ne. Co ale jisté je, že biopotraviny musí splňovat daleko přísnější podmínky při pěstování plodin i i chovu zvířat, než při konvenčním zemědělství.

sucho
life
Boj se suchem. Aneb jak je důležité míti vodu v krajině
30. 9. 2018
3 minuty o problémech v zemědělství

Kvalita potravin (konvenčně vyrobených i bio) je hlídána Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) a Státní zemědělskou a potravinářkou inspekcí. Biopotraviny navíc spadají do kategorie ekologického zemědělství, které je ještě pod přísnější kontrolou, než potraviny konvenční. Ale zpátky ke stříkání, české a evropské bio se prostě nestříká (ani v noci).

Mýtus: Eroze české půdy

Eroze je téma vrhající temný stín na české zemědělce. Navíc je to téma hojně medializováno. I přesto, že je momentálně v Česku ohroženo erozí 60 % půdy, není na tom česká půda dle Zemědělského svazu ČR tak špatně. Ve skutečnosti došlo v minulém roce jen k 264 erozním událostem. Pokud se toto číslo vztáhne k počtu žadatelů o zemědělské dotace jde jen o 0,88% výskyt.

Obdobný mýtus se také vyskytuje ohledně nedostatečné biodiverzity a pěstování omezeného počtu polních plodin na české půdě. Podle údajů Zemědělského svazu převzatých z EUROSTATu patří české zemědělství k těm s pestřejší skladbou plodin (jsme na tom podobně jako Německo, Francie, Polsko, nebo Belgie). I tak je ale eroze půdy problémem, kterého si je Zemědělský svaz ČR vědom.

Mýtus : Řepkový pyl

Řepka se v posledních letech (i ve spojitosti s firmou Agrofert) a díky svému rozšíření stala tak nějak lehce nechtěnou až nenáviděnou rostlinou, která dle mýtu způsobuje mimo jiné i žluté alergické peklo. Na pěstování řepky můžeme mít různý názor, dle Zemědělského svazu ČR její pěstování může mít jak pozitivní, tak negativní dopad. Za žluté peklo alergiků ji ale lze vinitnelze, neboť žlutou katastrofu mají na svědomí jehličnany. Pyl z řepky totiž nelétá daleko, protože je těžký a lepkavý.

Omlouváme se, požadovaný obsah nelze zobrazit...

Mýtus: EU zakazuje hranolky/brambůrky a farmáři musí prasatům pořídit hračky

Mýty o EU se říší všude od Británie po Makedonii, české končiny nevyjímaje. Není tedy divu, že na českých serverech najdeme obrovské množství zpráv plných mytologie o EU. Mezi čestné mýty se řadí slavný zákaz hranolek a brambůrek a tragikomický mýtus o nutnosti pořízení hraček prasatům (to nevymyslíš, ty vole, to fakt ne). V kauze hranolek/brambůrků ale vůbec nešlo o zákaz produktu, nýbrž o snížení přítomnosti rakovinotvorné látky zvané akrylamid a technologickým změnám při smažení. Akrylamid totiž přirozeně vzniká při zpracování potravin za vysokých teplot. Ve snaze o omezení přítomnosti rakovinotvorné látky v bramborových pochutinách vypracovala Evropské komise doporučení pro výrobce, jak riziko karcinogenu minimalizovat. Nadále si tak můžeme dát hranolky i brambůrky, ale výrobci mají návod, jak je připravit i v méně karcinogenní formě.

EU a zemědělství

Evropská unie má v rozpočtu pro Společnou zemědělskou politiku zemí EU vyhrazeno přibližně 38 % souhrnného rozpočtu EU. Zemědělství i venkov podporuje celou řadou dotací. Dotace jsou určeny nejen mladým zemědělcům, či ekologicky zaměřenému zemědělství, ale v rámci Programu rozvoje venkova se EU podílí i na zkvalitnění služeb a konkurenceschopnosti českého venkova.

Skvělým případem absurdního mýtu o EU je rovněž povídačka o nařízení Evropské unie, které ukládá chovatelům prasat povinnost pořídit prasatům do kotců hračky. Cíl EU byl podle těchto zpráv jasný - vzbudit v prasátkách pocit štěstí a zajistit mezi prasátky vzájemné nekousání. Je nutno dodat, že evropské právo se týká řady oblastí zahrnujících životní podmínky hospodářských zvířat, o hračkách pro prasata se ale opravdu žádné bruselské směrnice nezmiňují.

Znáte další mýty, které je potřeba vyvracet? Hoďte nám koment plný mytologické inspirace k napsání dalšího článku…

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější