Evropská unie

Evropská unie: Jak funguje a proč to není o nás bez nás

Letos v květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu, a přestože má jejich výsledek na fungování naší země výrazný vliv, pravidelně je provází rekordně nízká volební účast – při minulých volbách v roce 2014 dorazilo rozhodnout jen 18,2 procenta Čechů. A proto jsme tu teď my a náš evropský seriál, který se vám fungování EU bude snažit přiblížit. Jedním z největších problémů popularity evropské politiky je totiž většinový pocit, že s tím, co se děje v Bruselu, nemáme tady u nás vůbec nic společného.

Evropská unie

Evropská unie je ekonomické a politické společenství 28 států (v nejbližší době se toto číslo nejspíš sníží o Velkou Británii). Oficiálně vznikla v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy, ale její kořeny sahají až ke konci druhé světové války, kdy se objevily první integrační impulsy.

Hlavním cílem Unie je udržení míru, bezpečnosti a blahobytu občanů - pomocí jednotného vnitřního trhu a systému dotací se snaží dosáhnout ekonomické prosperity všech členských států. Jde jí zkrátka o to, abychom se měli ve všech zemích podobně dobře, a neměli tak zase nutkání vyhlašovat svým sousedům válku.

Evropská unie vytváří hospodářskou a měnovou unii neboli eurozónu, jejíž hlavní měnou je euro. Do měnové unie se prozatím zapojilo 19 států, některé další o svém přechodu na společnou měnu uvažují.

EU

Sídlo: Brusel
Počet členů: 28 (v případě vystoupení Velké Británie už jen 27)
Předsednictví Rady EU: Rumunsko, leden-červen 2019
Předseda Evropské komise: Jean-Claude Juncker
Předseda Evropského parlamentu: Antonio Tajani
Předseda Evropské rady: Donald Tusk
Hymna: Óda na radost

Současně s tím se EU stará o dodržování lidských práv a demokracie, za což získala v roce 2011 Nobelovu cenu míru, a myslí taky na studenty. V rámci volného pohybu osob nám umožňuje vycestovat za studiem do jakékoli členské země. Tento proces podporuje pomocí programu Erasmus, který zajišťuje mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů.

Legislativní proces

Legislativní orgány Evropské unie jsou tři: Evropská komise, Evropský parlament a Rada Evropské unie a v každém z nich mají rovnoměrné zastoupení všechny členské státy. Schvalování právních aktů sice bývá často označováno jako "o nás bez nás", ve skutečnosti je ale vždy "o nás s námi".

Evropská komise podává návrhy právních aktů. Legislativní impuls může přijít také ze strany Evropského parlamentu, členských států, ale i jednotlivých občanů. Evropská komise poté vypracuje příslušné návrhy. Ty následně projednávají Evropský parlament a Rada Evropské unie. Legislativní proces probíhá podobně jako v Poslanecké sněmovně, návrh také prochází skrze tři čtení.

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE
Kdo za co může?

  • Rada Evropské unie

Rada Evropské unie je jedním z legislativních orgánů EU. Zastupují ji ministři jednotlivých členských států, a to vždy podle tématu, které se probírá. Rada EU tím pádem reprezentuje členské zájmy. V jejím čele se vždy po půl roce střídají členské státy, přičemž ve složité době odcházení Spojeného království padlo tohle privilegium na nesjednocené Rumunsko.

Rada společně s Evropským parlamentem schvaluje evropskou legislativu. Taky jedná o evropském rozpočtu a stanovuje směr evropské zahraniční a bezpečnostní politiky.

  • Evropská komise

Evropská komise má 28 členů, jednoho za každý stát. Hlavním údělem Evropské komise je především vydávat návrhy zákonů a taky reprezentovat Evropskou unii v zahraničí.

svět
work
#goodtoknow: Mezinárodní organizace a jak ovlivňují naše studentské životy
16. 10. 2018
2 minuty vzdělávání

Do kompetence Evropské komise spadá taky správa evropského rozpočtu - orgán rozděluje dotace do jednotlivých členských států a dozoruje nad dodržováním evropské legislativy. Evropská komise je tedy něco jako vláda Evropské unie.

Aktuálním předsedou Evropské komise je Jean-Claude Juncker z Lucemburska. Českou republiku reprezentuje Věra Jourová za hnutí ANO.

  • Evropský parlament

Evropský parlament je jediný přímo volený orgán Evropské unie. Volby probíhají jednou za pět let a ty nejbližší se konají už tento rok v květnu. EP má 751 členů, kteří sice reprezentují politické strany v členských státech, ale v Evropském parlamentu se organizují do osmi frakcí podle politických názorů. Česká republika má v EP 21 mandátů. Předsedou je aktuálně Ital Antonio Tajani.

Podobně jako v Poslanecké sněmovně se členové Evropského parlamentu shromažďují ve výborech, které mají za úkol projednávat konkrétní problémy.

Evropský parlament je dalším z legislativních orgánů EU. Hraje důležitou roli ve schvalování právních aktů. Dohlíží ale také na demokratičnost ostatních evropských institucí.

  • Evropská rada

Členy Evropské rady jsou předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a představitelé jednotlivých členských států - ty reprezentuje buď prezident, nebo předseda vlády (Českou republiku zastupuje premiér Andrej Babiš).

Předseda Evropské rady je volen na dva a půl roku a aktuálně je jím Polák Donald Tusk. Úkolem ER je určování směru, kterým se bude ubírat evropská politika a legislativa.

Pro svůj podobný název bývá často zaměňována s Radou Evropské unie, avšak rozdíl mezi jednotlivými orgány jsou veliké. ER především stojí mimo unijní legislativní proces.

Jedná čtyřikrát ročně v Bruselu a o každém setkání musí Donald Tusk podat zprávu Evropskému parlamentu.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější