Mojmír Sedláček

Mojmír Sedláček

Pozice: redaktor

Filmový publicista a člen Sdružení české filmové kritiky. Spolupracuje (či v minulosti spolupracoval) s redakcemi MovieZone, Psychologie dnes, FTV Prima, Svět filmu, Studenta a několika filmovými festivaly. Vystudoval mediální studia na FSV UK a psychologii na FF UK.

Přečti si ode mě